top of page

kostol a kláštor klarisiek bratislava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: bratislava
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

154 mnm

bratislava

+421 903 623 400

.kostol a kláštor klarisiek - gotický komplex kostola a kláštora klarisiek zo začiatku 14. storočia je jednou z dominánt bratislavského Starého mesta. V súčasnosti je kostol pre svoju vynikajúcu akustiku využívaný ako koncertná sieň a tiež ako výstavné priestory. Priestory priľahlého kláštora slúžili ako škola, momentálne sú priestory využívané pre Univerzitnú knižnicu.

.otváracie doby

 počas podujatí

.poplatok za vstup

podľa podujatia

kostol a kláštor klarisiek bratislava
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


kostol sa nachádza v historickej časti Bratislavy na Farskej ulici. Hneď vedľa je aj kláštor Klaristiek. Tento komplex leží približne 300 metrov severne od Katedrály svätého Martina, ktorá je jednou z najvýraznejších bratislavských dominánt a po Hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta.


čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


komplex klariského kostola Povýšenia svätého Kríža, spolu s kláštorom klarisiek, sú goticko-renesančné sakrálne stavby v historickej zóne Bratislavy, ktoré stoja na pôdoryse nepravidelného lichobežníka. Návštevníkov zaujme predovšetkým prekrásna gotická veža kostola unikátna svojím päťbokým tvarom. Dnes slúži bratislavský kostol klarisiek nielen ako svätostánok, ale pre svoju vynikajúcu akustiku je často využívaný i ako koncertná sieň. Štvorkrídlová dvojpodlažná budova kláštora obkolesuje rajský dvor. V kláštore sídli Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy.


trochu z histórie


klarisky sú ženská vetva rehole sv. Františka. Zakladateľkou rehole je svätá Klára, ktorá sa narodila v Assisi, asi v roku 1194, kde aj v roku 1253 zomrela. Kanonizovaná bola už v roku 1255. Kostol i kláštor je postavený na mieste, kde už v 1. polovici 13. storočia stál kláštor cistercitiek. Počas pádu Přemysla Otakara II., v roku 1271 a 1273, bol kláštor spustošený a mníšky ho opustili. Klarisky prišli do Bratislavy v roku 1297 na pozvanie Ondreja III. a postavili tu vlastný kostol aj kláštor. Gotickú stavbu Kostola klarisiek postavili v 14. storočí. Okolo roku 1400 pristavali zaujímavo riešenú päťbokú vežu s bohatou sochárskou výzdobou.


v blízkosti kostola stojí kláštor ktorý rehoľa klarisiek musela na príkaz cisára Jozefa II., ktorý zrušil viaceré rehole, v roku 1782 opustiť. Kostol sa potom stal sídlom právnickej akadémie a neskôr gymnázia.


.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

17. novembra 2022, 8:47:50

 

 

.

bottom of page