lista s ornamentom.png

BRATISLAVA - KOSTOL KLARISIEK

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Kostol Klarisiek
Kostol Klarisiek

Kostol Klarisiek
Kostol Klarisiek

1/1
icon_STARS 5.0.png

KOSTOL KLARISIEK - gotický komplex kostola a kláštora klarisiek zo začiatku 14. storočia je jednou z dominánt bratislavského Starého mesta. V súčasnosti je kostol pre svoju vynikajúcu akustiku využívaný ako koncertná sieň a tiež ako výstavné priestory. Priestory priľahlého kláštora slúžili ako škola, momentálne sú priestory využívané pre Univerzitnú knižnicu.

REGIÓN: ► BRATISLAVA 

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

154 mnm

BRATISLAVA

+421 903 623 400

icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.01.01.09
BRATISLAVA - KOSTOL KLARISIEK
01-01-02-G-BRATISLAVA-HRAD.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png
00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png

SK.01.01.09

KOSTOL KLARISIEK

OTVÁRACIE DOBY

sprístupnený počas akcií

POPLATOK ZA VSTUP

odvíjajuc sa od akcií

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

11. mája 2021, 15:00:32

SPRIEVODCA


Ako sa dá ku kostolu dostať ?


Kostol sa nachádza v historickej časti Bratislavy na Farskej ulici. Hneď vedľa je aj kláštor Klaristiek. Tento komplex leží približne 300 metrov severne od Katedrály svätého Martina, ktorá je jednou z najvýraznejších bratislavských dominánt a po Hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta.


Čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


Komplex klariského kostola Povýšenia svätého Kríža, spolu s kláštorom klarisiek, sú goticko-renesančné sakrálne stavby v historickej zóne Bratislavy, ktoré stoja na pôdoryse nepravidelného lichobežníka. Návštevníkov zaujme predovšetkým prekrásna gotická veža kostola unikátna svojím päťbokým tvarom. Dnes slúži bratislavský kostol klarisiek nielen ako svätostánok, ale pre svoju vynikajúcu akustiku je často využívaný i ako koncertná sieň. Štvorkrídlová dvojpodlažná budova kláštora obkolesuje rajský dvor. V kláštore sídli Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy.


Trochu z histórie


Klarisky sú ženská vetva rehole sv. Františka. Zakladateľkou rehole je svätá Klára, ktorá sa narodila v Assisi, asi v roku 1194, kde aj v roku 1253 zomrela. Kanonizovaná bola už v roku 1255. Kostol i kláštor je postavený na mieste, kde už v 1. polovici 13. storočia stál kláštor cistercitiek. Počas pádu Přemysla Otakara II., v roku 1271 a 1273, bol kláštor spustošený a mníšky ho opustili. Klarisky prišli do Bratislavy v roku 1297 na pozvanie Ondreja III. a postavili tu vlastný kostol aj kláštor. Gotickú stavbu Kostola klarisiek postavili v 14. storočí. Okolo roku 1400 pristavali zaujímavo riešenú päťbokú vežu s bohatou sochárskou výzdobou.

V blízkosti kostola stojí kláštor ktorý rehoľa klarisiek musela na príkaz cisára Jozefa II., ktorý zrušil viaceré rehole, v roku 1782 opustiť. Kostol sa potom stal sídlom právnickej akadémie a neskôr gymnázia.


Pár tipov pre turistov v okolí


Bratislavský hrad - Monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvorí neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska. Bratislavský hrad predstavuje významný pamätník spoločensko-historického vývoja v tejto oblasti v dejinách Veľkej Moravy, Uhorska, Česko-Slovenska a moderného Slovenska.


Dom U dobrého pastiera - meštiansky rokokový dom z 2. polovice 18. storočia na Židovskej ulici číslo 1 v Bratislave. Je to jedna z najkrajších rokokových stavieb v Bratislave. Patrí k niekoľkým zachovaným pôvodným budovám bratislavského podhradia.


Katedrála svätého Martina - alebo aj Dóm svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je jednou z najvýraznejších bratislavských dominánt, patrí k najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta Slovenska. Je najvýznamnejším a najväčším kostolom v Bratislave.

Vyhliadková veža UFO - symbol Bratislavy, ktorú ročne navštívia tisíce návštevníkov. Panoráma hlavného mesta Bratislavský hrad, Parlament, Dóm Sv. Martina ako na dlani. To treba jednoducho vidieť.

PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png