top of page

primaciálny palác bratislava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: bratislava
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

148 mnm

bratislava

+421 2 5935 6394

.primaciálny palác – nádherná budova postavená na mieste starej arcibiskupskej rezidencie v klasicistickom štýle v 18. storočí pre ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho. V Zrkadlovej sieni paláca bol v roku 1805 podpísaný Bratislavský mier. V roku 1848 tu posledný korunovaný panovník Ferdinand V. podpísal marcové zákony a v roku 1968 tu podpísali zákon o federatívnom usporiadaní Československa. V sieni sa konali otváracie zasadania Uhorského snemu.

.otváracie doby

utorok-nedeľa

10:00-17:00

.poplatok za vstup

4,00 €

jednotné

primaciálny palác bratislava
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


primacialny palác sa nachádza na Primaciálnom námestí. Prvé poschodie je prístupné verejnosti a môžete tu obdivovať zbierku vzácnych anglických kráľovských gobelínov zo 17. storočia.


história


na mieste súčasnej palácovej stavby stál už v stredoveku hospodársky dom ostrihomského arcibiskupa, v ktorom bývali správcovia arcibiskupských majetkov. Palác pre kardinála Jozefa Batthyányho projektoval viedenský architekt Melchior Hefele. Postavili ho koncom 18. storočia (1778 - 1781). Pôsobil tu významný viedenský maliar F. A. Maulbertsch, jeho žiaci a spolupracovníci a celý rad sochárov a štukatérov z Viedne. Ako jediný palác v meste mal strechu mierne zakrytú atikou ozdobenou kolosálnymi kamennými sochami. Ich autormi boli sochári J. Kogler a F. Prokop. Súčasťou výzdoby atiky sú aj štyri dekoratívne vázy vytvorené J.A. Messerschmidtom a veľký erb kardinála Batthyányho so železným 150 kilogramovým kardinálskym klobúkom.


primaciálny palác ako sídlo ostrihomského arcibiskupa svojmu účelu neslúžil dlho. O necelé polstoročie sa arcibiskup z Bratislavy presťahoval opäť do Ostrihomu. Palác ostal opustený a chátral. Cirkev ho prenajala a istý čas tu sídlil dievčenský učiteľský ústav, neskôr dôstojnícka a priemyselná škola. V auguste 1903 sa budova za cenu 320 000 strieborných uhorských korún stala majetkom mesta, pričom jej oprava stála okolo pol milióna uhorských korún. V paláci pri rekonštrukcii našli sériu vzácnych anglických tapisérií zo 17. storočia, ktoré ostali v majetku mesta. Na šiestich tapisériách bol zachytený výjav mytologickej báje o tragickej láske Héró, kňažky bohyne Afrodity a Leandra. Gobelíny sú vystavené v priestoroch Primaciálneho paláca.


arcibiskupské sídlo malo aj spoločensko-politické poslanie. Okrem toho, že tu počas slávností (korunovácie, slávnostné zasadnutia uhorského snemu) boli ubytovaní predstavitelia najvyššej šľachty i korunované hlavy, v Zrkadlovej sieni paláca bol 26. decembra 1805 podpísaný Bratislavský mier. Spečatil víťazstvo napoleonských vojsk v bitke pri Slavkove. Pripomienkou tejto udalosti sú dve pamätné mramorové tabule osadené v múre prejazdu paláca.


zaujímavosti


zrkadlová sieň primaciálneho paláca - pochádza z roku 1781 a pôvodne bola tanečnou sálou. Zrkadlá sú v nej inštalované ako vo Versailles do napodobených okenných rámov. Preto majú jednotlivé tabule menšie rozmery.


kaplnka svätého ladislava – je súčasťou Primaciálneho paláca, bola postavená ešte v roku 1780. Postavili ju na mieste pôvodnej, ktorú vysvätili ešte v roku 1454. Steny kaplnky sú ozdobené maľovaným mramorovaním. Klenba nesie nástennú maľbu, ktorej autorstvo sa pripisuje rakúskemu maliarovi F. A. Maulbertschovi. Predstavuje zázrak svätého Ladislava, patróna kaplnky. Podľa legendy o sv. Ladislavovi udrel tento uhorský kráľ z rodiny Arpádovcov kopijou do skalného brala, odkiaľ vytryskol prameň vody a uhasil smäd jeho vojska.


fontána svätého juraja – nachádza sa na vnútornom štvorhrannom nádvorí Primaciálneho paláca. Podľa jednej z legiend je postava rytiera Juraja totožná s arcibiskupom Jurajom. Jeho boj s drakom symbolizuje úsilie katolíckej cirkvi vyhnať reformáciu z mesta. Povesť hovorí, že Juraj zachránil pannu menom Dúbravka z pazúrov draka a získal si jej ruku. Každý rok na Juraja kamenný rytier ožije, zvrtne sa na koni a pokloní sa obyvateľom mesta. Fontána vznikla v druhej polovici 17. storočia na objednávku najvyššieho uhorského cirkevného hodnostára, ostrihomského arcibiskupa Georga Lippaya. Pôvodne sa nachádzala v záhrade arcibiskupskej letnej rezidencie (v súčasnosti Úrad vlády SR) ako okrasný doplnok. V roku 1929 ho bratislavský mešťan Rudolf Wahl daroval mestu a radní páni rozhodli, že ho osadia na nádvorie Primaciálneho paláca do novovytvorenej fontány.


.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

17. novembra 2022, 8:48:24

 

 

.

bottom of page