top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

235 mnm

-

+421 58 788 20 20

.gombasecká jaskyňa - jedna z najvýznamnejších jaskýň Národného parku Slovenský kras. Jaskyňa je známa najmä výskytom dlhých a tenučkých sintrových bŕk. Tie sa tu vytvorili a zachovali v takom rozsahu, ako v žiadnej inej jaskyni na Slovensku. Ako prvá na Slovensku sa v minulosti využívala na speleoterapiu. Ako aj ostatné jaskyne Slovenského krasu, aj táto je zapísaná do zoznamu svetového prírodného dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu.

.otváracie doby

apr, máj

jún - aug

sep - okt

10:00 - 14:30

09:00 - 16:00

10:00 - 14:30

.poplatok za vstup

9,00 €

8,00 €

8,00 €

5,00 €

dospelí

študenti

seniori

deti

gombasecká jaskyňa

gombasecká jaskyňa

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


prístup


nájdeme ju na západnom úpätí Silickej planiny, medzi obcami Slavec a Plešivec. Najjednoduchšie sa k jaskyni dostanete autom, parkovisko nájdete pred vstupom do jaskyne. Ak ste sa rozhodli pre verejnú dopravu (vlak, autobus) musíte sa doviesť do obce Slavec a pokračovať žltou turistickou značkou. Z autobusovej zastávky Slavec, rázcestie Silica je to k jaskyni približne 20 minút. Z vlakovej zastávky je to dlhšie, približne 45 minút.


zaujímavosť


jaskyňa vyniká unikátnymi tenkými trubicovitými stalaktitovými útvarmi, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Sú veľmi krehké, až natoľko, že ich ohrozujú netopiere. Stačí, že sa na brčko zavesia a spadne. Ohrozuje ich dokonca aj vlastná hmotnosť. Pokiaľ ich dĺžka presiahne 2 metre, spadnú taktiež a rozbijú sa. Stáva sa, že sa odtrhnú od stropu a rozbijú sa pádom na dno. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Medzi najkrajšie priestory patria Mramorová sieň s 8 m hlbokou studňou, Sieň mieru, Sieň múdrosti a Brková sieň.


gombasecká jaskyňa patrí medzi najmladšie jaskyne na Slovensku. Sprístupnených je 285 m, ale prechádza sa trasa spôsobom tam a späť, preto celkový dĺžka prehliadkovej trasy je 530 metrov. Prehliadka trvá približne 30 minút.


prevýšenie je minimálne, 7-8 m. Počet schodov na prehliadkovej trase je 87. Teplota vzduchu kolíše medzi 9,0 až 9,4 stupňov. Relatívna vlhkosť je v rozmedzí od 95 do 97%.


V roku 1998 sa tu našla dospelá samička slepej mnohonôžky. Za pozornosť stojí, pretože je prvým nájdeným slovenským jaskynným živočíchom. Mnohonôžka s dĺžkou tela 26 mm a s počtom párov nôh 147 sa zaraďuje medzi najväčšie. Mnohonôžka takmer nemá oči, nie je pigmentovaný, je prispôsobený životu v jaskyni, vysokej vlhkosti vzduchu a stiesneným priestorom. Netopiere v jaskyni nájdeme len ojedinele. Vyskytujú sa hlavne v jarnom období. Vo vstupnej chodbe sa od jesene do jari zdržiavajú salamandry škvrnité.


história


jaskyňu sa podarilo objaviť za pomoci dlhotrvajúcich dažďov, kedy sa v Čiernej vyvieračke objavovali prúdy kalnej vody. To bolo dôkazom, že v podzemí je jaskyňa. V roku 1950 V. Rozložník spolu s rožňavskými jaskyniarmi, začali prehlbovať riečisko Čiernej vyvieračky. O rok už úspešne prenikli do jaskyne. Dnešný vchod do jaskyne bol v roku 1952 bol úspešne vyrazený. Postupne sa podarilo podzemné priestory elektricky osvetliť, vybudovali sa chodníky a v roku 1955 ju konečne otvorili pre verejnosť. Je prvou jaskyňou, kde sa dlhých 10 rokov využívala na speleoterapiu, a to od roku 1968. Liečili sa tu choroby dýchacích ciest. Jaskyna má dodnes priaznivé podmienky na speleoterapiu. Ako liečebňa slúžila Mramorová sieň.


bola vytvorená v druhohorách eróznou činnosťou Čierneho potoka. Tvoria ju svetlé wettersteinské vápence, tmavosivé gutensteinské vápence, svetlosivé vápence a dolomitické vápence Tvorí súčasť Silicko-gombaseckého podzemného systému, do ktorého patrí i jaskyňa Silická ľadnica. Obe jaskyne sú navzájom prepojené a oddeľuje ich doteraz neprebádaný úsek Čierneho potoka. Gombasecká jaskyňa je vytvorená v dvoch úrovniach nad sebou s prevýšením 10 m. Jedno poschodie tvorí Suchá chodba a Kaňon. Druhé poschodie v tvare puklinových chodieb tvoria Hlinená chodba a priestory, Mramorová sieň, Rozložníková sieň, Herényiho sieň, Brkový dóm.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

13. marca 2023, 12:04:02

bottom of page