top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

274 mnm

jelšava

+421 58 448 26 31

.kaštieľ coburgovcov jelšava - kaštieľ a záhrada boli vyhlásené v roku 1963 ako Národná kultúrna pamiatka. Kaštieľ Coburgovcov je v historickom Gemeri jedinečnou stavbou v slohu francúzskeho klasicizmu. Kaštieľ naposledy slúžil ako poľnohospodárska škola a ako klub dôchodcov.

.otváracie doby

verejnosti neprístupné

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné

kaštieľ coburgovcov jelšava

kaštieľ coburgovcov jelšava

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


klasicistický kaštieľ sa nachádza na Námestí republiky v Jelšave. Je to v západnej časti mesta pri výjazde na Lubeník. Coburgovský kaštieľ na pravej strane cesty, na druhej stojí  Monumentálny dvojvežový kostol sv. Petra a Pavla. Medzi nimi stojí Mestské múzeum Jelšava.


trochu z histórie


koháryovci patria medzi významné šľachtické rody v Uhorsku. Zastávali dôležité vojenské a politické funkcie. Ich majetky sa nachádzali na území Slovenska, Maďarska a Rakúska. Jelšava ako súčasť a centrum panstva Muráň patrila tiež do ich vlastníctva. Vlastníctvo panstva Muráň bolo potvrdené panovníkom Štefanovi Kohárymu donačnou listinou v roku 1701 hlavne za vojenské činy.


hontiansky hlavný župan gróf Mikuláš Koháry sa rozhodol pre nákladnú prestavbu kaštieľa na moderné barokové sídlo. Prestavbu nikdy nedokončil a nebola ani dostatočne stabilná. Po jeho predčasnej smrti majetky prevzali jeho bratia a ďalší potomkovia až do vymretia rodu po meči v roku 1826. Slúžil ako sídlo správy majetkov a obydlie koháryovských úradníkov a zamestnancov.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


kaštieľ dal v rokoch 1796 až 1801 prestavať Andrej Koháry. Jedná sa o trojpodlažnú budovu pristavanú k staršej renesančnej stavbe s nárožnými vežami z 2.tretiny 18.storočia. Podľa historických údajov tu pôvodne stál kláštor, vybudovaný v 2.polovici 13.storočia a v 14.storočí prestavaný na hrad. Mohutná klasicistická stavba je situovaná hlavnou fasádou do námestia. Posledná kapitola šľachtického vlastníctva kaštieľa sa spája s rodom Coburgovcov.


pamiatky mesta Jelšava tvoria hlavne Coburgovský kaštieľ, Starý jelšavský hrad, sakrálne pamiatky a ďalšie pamiatkovo chránené budovy v pamiatkovej zóne mesta. Jelšava bola popri Rimavskej Sobote a Rožňave jedným z centier remeselníckej výroby na Gemeri. Špeciálnymi kovospracujúcimi remeselníkmi boli zvonkári, ktorí svoje výrobky, zvonce a spiežovce výhodne, pomocou furmanských povozov, vyvážali do južných štátov Európy, ba i do Turecka a severnej Afriky. Expozíciu jelšavského zvonkárstva, je možné v mestskom múzeu považovať za najzaujímavejšiu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:13:55

bottom of page