top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

165 mnm

kráľ

+421 47 5812 295

.kaštieľ kráľ - patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie šľachtické stavby južného Gemera. Podľa Súpisu pamiatok pochádza objekt z roku1767, ale postavený bol na starších základoch.

.otváracie doby

verejnosti neprístupné

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné
kaštieľ kráľ

kaštieľ kráľ

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kde sa kaštieľ nachádza?


kaštieľ sa nachádza priamo v strede obce Kráľ, nachádzajúcej sa v blízkosti slovensko-maďarských hraníc, a len 33 km od mesta Rimavská Sobota.


kúsok z histórie


existenciu kaštieľa postaveného na staršom základe vieme podrobnejšie doložiť od čias jeho vlastníctva rodom Pletrich, čiže od roku 1767. Podľa nápisu, ktorý spomína Erdélyi boli iniciátorom stavby, resp. rozsiahlej prestavby Ladislav Pletrich a jeho manželka Anna Szentmiklóssy. Anna bola členkou významného rodu Szentmiklóssy, ktorého členovia žili vo viacerých stoliciach.


podľa Mihályfalusiho Forgona máme na Gemeri jednotlivých členov rodu Pletrich s predikátom Szentkirályi doložených v 18. - 19. st. Zakladateľom jednej línie, ktorá žila na Gemeri bol Peter Pletrich a jeho dvaja synovia Ladislav a Ján I., ktorí vytvorili samostatné rodové vetvy. Viacerí členovia zastávali v stoličnej správe dôležité funkcie. Podľa Borovszkého bol ďalším vlastníkom kaštieľa v obci Vojtech Szilárdy. K rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu sa pristúpilo v 90. rokoch 20. storočia a pokračovalo v nasledujúcich rokoch.


čo kaštieľ a jeho okolie ponúka?


stavba kaštieľa je dvojpodlažná, podpivničená a vybudovaná na pôdoryse písmena U. Na fasáde orientovanej do parku dominuje nepatrne vystupujúci rizalit s trojuholníkom tynpanónom bez výzdoby a predstavaný portikus so vstupným vchodom obdľžnikového výrezu, nad ktorým sa nachádza balkón s ozdobným kovaním. Na nárožiach sú situované dve vežičky postavené na štvorcovom pôdoryse. Na strednom krídle fasády sa nachádza rozsiahla arkáda otvorená a mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom, nad ktorým umiestnili hodinovú vežu.


v pravom bočnom krídle sa nachádza kaplnka sv. Ladislava, ktorá bola založená v roku 1753. Heraldicko-epigrafickú pamiatku sme v exteriéri stavby kaštieľa identifikovali na zadnej fasáde v trojuholníkovom tympanóne vystupujúceho rizalitu. Vo vnútornom poli tympanónu je umiestnený erbový štít, ktorý ale po obsahovej stránke nezodpovedá svojmu pôvodnému stavu. Podobne ako celková fasáda bol pri rekonštrukcii rovnakými farbami premaľovaný aj celý erb s erbovým rodovým znamením. V súčasnosti dominuje na rodovom erbe plastická kvetová a ornamentálna výzdoba.


v súčasnosti je kaštieľ sídlom obecného úradu a reštaurácie. Okolo kaštieľa je obklopený park. Komplex kaštieľa s kostolom je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:15:51

bottom of page