top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

319 mnm

revúca

+421 58 28 515 58

.prvé slovenské gymnázium revúca - v roku 1862 založila slovenská evanjelická inteligencia Slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúcej. Brány tohto gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, sa otvorili 16. septembra 1862. Toto gymnázium bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku.

.otváracie doby

jan - jún

júl - aug

sep - dec

08:00 - 16:00

08:00 - 18:00

08:00 - 16:00

.poplatok za vstup

2,00 €

1,50 €

zadarmo

1,50 €

1,50 €

Dospelí

Študenti 6-26r.

Deti do 6r.

Seniori

ZŤP

prvé slovenské gymnázium revúca

prvé slovenské gymnázium revúca

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku gymnáziu dostať ?


nájdete ho v juhovýchodnej časti mesta na Železničnej ulici, 300 metrov južne od mestského úradu kde nájdete aj parkovisko.


čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie v dejinách slovenského národa dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V tejto rokokovej kúrii sú okrem originálnych dokumentov a obrazov umiestnené aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu.


v súčasnosti v budove sídli aj Turistické informačné centrum. Súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, v ktorom sú dve bronzové busty profesorov gymnázia Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa.


trochu z histórie


na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Škola bola založená a udržiavaná len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír Hurban, Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška, Ľudovít Vladimír Rizner a iní.


v období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 až 1873 bola postavená nová budova Prvého slovenského gymnázia. Za hlavný cieľ popri kvalitnej výučbe v slovenčine, bolo zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať do budúcnosti národne uvedomelú inteligenciu. Táto unikátna inštitúcia však mohla existovať len vďaka zbierkam a darom slovenského obyvateľstva. Na pôde gymnázia pôsobilo mnoho významných predstaviteľov slovenského národa, ktorí vyvíjali bohatú osvetovú činnosť Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Matej Nandrássy, ako i profesori Július Botto, Jozef Kvetoslav Holub, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, Karol Viest, Ivan Branislav Zoch a mnoho ďalších.


takáto činnosť a nadšenie sa však nepáčila vtedajšej vládnej garnitúre v Uhorsku, a po obvineniach rôzneho druhu bolo gymnázium v roku 1874 násilne zatvorené.


v roku 1997, v deň 135. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, po rozsiahlej rekonštrukcii novšej budovy, škola opäť ožila. Stala sa sídlom školy Prvého slovenského literárneho gymnázia s celoslovenskou pôsobnosťou s rozšírenou výukou slovenského jazyka a literatúry. Prvé slovenské literárne gymnázium sa počas svojej existencie zameriavalo aj na špecifické predmety, ako napríklad literárno-dramatická tvorba a vo zvýšenej miere vyučovalo aj slovenčinu a literatúru. Podľa vlastných údajov tiež ako jedná stredná škola v SR vyučovala základy žurnalistiky.


prvé slovenské literárne gymnázium, ktoré v Revúcej fungovalo od roku 1997, definitívne v súčasnosti  končí svoju existenciu. Po úbytku žiakov sa v škole skončil boj o prežitie. Prázdnu budovu, ktorá je od roku 2018 opustená, chce kraj v budúcnosti využiť ako interaktívne múzeum.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:13:27

bottom of page