top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

224 mnm

veľké teriakovce

+421 903 772 453

.vodný mlyn veľké teriakovce - najstarší dodnes zachovaný mlyn v Malohonte a jediný v celom regióne Gemer-Malohont. Stojí už viac ako 215 rokov. Ako vodný mlyn slúžil viac než 160 rokov. Výnimočnosťou je, že má horizontálne vodné koleso.

.otváracie doby

máj - október

pondelok - piatok


10:00 - 16:00

.poplatok za vstup

1,50 €

1,00 €

základné

zľavnené

vodný mlyn veľké teriakovce

vodný mlyn veľké teriakovce

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kde mlyn nájdete?


ak prichádzate zo smeru Rimavská Sobota v centre obce zabočíte na križovatke do prava a pokračujte ku rieke Rimava. Tam už vidíme po pravej strane budovu mlynu. Veľké parkovisko pri mlyne nečakajte, ale auto môžete odstaviť pred alebo vedľa mlyna aby ste nikomu neprekážali.


ak by ste pokračovali po hlavnej ceste prídete do časti Malé Teriakovce kde sa nachádza ďalšia pamiatka a to stredoveký kostol z 15. storočia.


história mlynu


podobne ako na Slovensku, aj v regióne Malohont počet vodných mlynov postupne klesal. a do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko desiatok mlynov, z ktorých väčšina buď už zanikla alebo ostali len ruiny. Klasicistický vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach bol postavený okolo roku 1800. Mlyn stál na pravej strane rieky Rimava a v 19. storočí ho poháňalo vodné koleso z náhonu rieky. Mlyn vo svojej existencii prešiel mnohými majiteľmi. Časom ho prestavali na valcový, poháňaný vodnou turbínou, neskôr aj elektromotorom. Z roku 1959 pochádza posledný zápis o životnosti mlyna a jeho poškodení strechy. Z mlyna boli neskôr odvezené stroje, do roku 1979 sa využíval ako šrotovník. Neskôr došlo k jeho rekonštrukcii a v roku 2010 ho slávnostne otvorili a zriadili v ňom múzeum, výstavu remesiel a informačné centrum.


čo v mlyne nájdete?


v súčasnosti je vodný mlyn využívaný ako regionálne múzeum prezentujúce tradičné spôsoby obživy našich predkov - roľníctvo, mlynárstvo a tradičné remeslá. Významnou dominantou mlynu je zachovaná časť technológie na mletie múky so zbierkou starých predmetov a náradia a stálou výstava remesiel - hrnčiarstvo, tkanie, výroba košíkov, rezbárstvo a výroba kyjatických hračiek.


budova vodného mlyna má obdĺžnikový tvar s dvoma podlažiami. Pôvodné zariadenie je zachované iba v podobe mletia múky, zachované sú však stavebné klasicistické prvky. Mlyn láka turistom najmä počas letnej sezóny rôznymi zaujímavnými podujatiami vo forme večerných prehliadok, tvorivé dielne, Slivkové hody, výstavy či Medové Vianoce.


zaujímavosť


najstaršie mechanické strojné zariadenia s vodným pohonom – mlyny dosiahli svoj vrchol v roku 1872. Na Slovensku bolo v tom čase 4 748 mlynov, z toho 4 527 vodných. Na Slovensku neexistovala obec, ktorej by nebol mlyn. V regióne Malohont stáli mlyny hlavne na rieke Rimave a jej hlavných prítokoch, prípadne na rieke Suchá. Prvý mlyn sa na malohontskom území objavil pravdepodobne v 10. storočí. Počet mlynov sa zvyšoval s rastom produkcie obilia a počtu obyvateľov. Väčšina malohontských mlynov patrila zemepánom. Okrem nich mohli mlyny vlastniť aj privilegovaní dediční richtári tzv. šoltýsi. V Malohonte jediným šoltýskym mlynom bol mlyn v Kokave nad Rimavicou. Štát vyberal od mlynárov tzv. mlynársku daň. V 17. až 18. storočí počet mlynov v Malohonte vzrástol. Na prelome 18. a 19. storočia fungovali mlyny v 31 malohontských lokalitách.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

13. marca 2023, 12:08:56

bottom of page