top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

343 mnm

sirk

+421 58 488 13 73

.vysoká pec sirk - obec Sirk bola kedysi dobre známa ťažbou a spracovaním železnej rudy. Tieto časy pripomína vysoká pec, ktorá kedysi bola súčasťou historickej huty z 19. storočia. Železo, ktoré sa tu vyrábalo, bolo vyvážané do Maďarska i Rakúska. Pec na železo ktorej torzo zostalo predstavuje významnú technickú pamiatku.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

vysoká pec sirk

vysoká pec sirk

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku peci dostať ?


obec Sirk nájdete približne v polovici cesty medzi Hnúšťou a Jelšavou. Po odbočke smerom na Sirk leží asi 3 km severne. Vysokú pec uvidíte 100 metrov od hlavnej cesty, v časti obce Sirk Červeňany.


čo všetko môžete pri peci a jej okolí vidieť ?


Vysoká pec z obdobia Uhorska v Sirku, ktorej železnú rudu dodávali blízke železorudné bane v Železníku a v Rákoši, je na súčasné pomery celkom dobre zachovaná. Patrí medzi tri najvýznamnejšie technické pamiatky na železnej trase Gemerom. Vysoká pec mala pôvodne výšku až 14 metrov s užitočným objemom 40 m3. Je postavená z lomového kameňa na štyroch mohutných pilieroch o pôdoryse približne 4 x 4 metre. Bola v prevádzke v rokoch 1871 až 1903. Ako kultúrnu pamiatku ju v roku 1970 obnovilo Slovenské technické múzeum.


nájdete tu informačnú tabuľu, ktorá vás poinformuje o histórii železiarní na Slovensku.


pár tipov pre turistov v okolí


hrad rákoš - 5 km východne od Sirku, vznikol v 13. storočí po vpáde Tatárov aby strážil hranicu v prípade podobných útokov. Podobný útok sa už ale neuskutočnil takže bol hrad v 15. storočí zbúraný. Do dnešných čias sa zachovali len zvyšky obytného paláca a obvodových múrov.


stredoveký kostolík v rákoši - Dominantou a zároveň najvzácnejšou pamiatkou obce Rákoš je stredoveký románsko-gotický kostolík na návrší nad dedinou, postavený v polovici 13. storočia. Ako jedna z mála románskych stavieb na Slovensku sa zachoval v takmer pôvodnej stredovekej podobe.


románska rotunda v šiveticiach - 15 km západne od Sirku. Nenápadná rotunda v malej obci Šivetice má prekvapujúce prvenstvo. Je to najväčšia rotunda románskeho typu nielen na Slovensku ale aj v strednej Európe. Postavená bola v 13. storočí a v roku 2009 sa dostala aj na slovenskú známku. Maľby v interiéry predstavujú najstarší zachovaný posvätný príbeh vo výtvarnom umení na Slovensku.


ochtinská aragonitová jaskyňa - 23 km východne cez Jelšavu. Táto jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Aragonitová výplň vznikla za špecifických pomerov v uzavretých podzemných dutinách. Pre jaskyňu je príznačná absencia netopierov.


vodný hrad v štítniku - 30 km východne od Sirku pôvodne slúžil ako významná proti turecká pevnosť chránená rozsiahlymi močariskami. Turci ho ale nakoniec dobili, neskôr tu sídlila uhorská šľachta. V 19. storočí sa časť hradu prestavala na kaštieľ. Dodnes sa v blízkosti kaštieľa zachovali niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:16:30

bottom of page