top of page

región: hont
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

667 mnm

banská štiavnica

+421 905 360 307

.kalvária banská štiavnica - neprehliadnuteľnou pamiatkou mesta Banská Štiavnica je baroková Kalvária, ktorú tvorí 23 objektov, z toho tri kostoly s vzácnou maľovanou výzdobou, umiestnené v krásnej prírode Štiavnických vrchov. Ide o rozsahom i obsahom unikátny architektonicko-krajinný celok. Ide o najvýznamnejšiu barokovú kalváriu na Slovensku. Od roku 1993 je súčasťou územia, ktoré spolu s historickým mestom Banská Štiavnica boli zaradené na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2007 sa však kalvária dostala na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý vyhlasuje World Monument Fund v New Yorku. Vďaka nadšencom sa ju však podarilo zachrániť a obnoviť.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

voľne prístupné

kalvária banská štiavnica

kalvária banská štiavnica

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá na kalváriu dostať ?


mesto Banská Štiavnica leží uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku. Kalvária leží na východnom okraji mesta a je vzdialená od centra približne 2 km. Stojí na kopci Scharffenberg - Ostrý vrch, vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad na celú štiavnickú kalderu. Pri návšteve Kalvárie je najlepšie začať pri infocentre pred prvou kaplnkou na ulici Pod Kalváriou, kde je aj parkovisko pre návštevníkov. Ulica Pod Kalváriou vás privedie až k úpätiu kopca, na ktorom je Kalvária postavená.


čo všetko môžete na kalvárii a v jej okolí vidieť ?


banskoštiavnická kalvária je komplex sakrálnych objektov v barokovom slohu pozostávajúci z troch kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie Objekty kaplniek a kostolov sú „zasadené“ do svahu utuhnutého lávového stĺpa uprostred vyhasnutej sopky, kopca Scharffenberg - Ostrý vrch. Banskoštiavnická kalvária má 17 zastavení, tri kostoly Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol, zastavenie Žalár Ecce homo a Svätý hrob, jediný objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca. Každá z kaplniek predstavuje prostredníctvom umelecky spracovaných drevených reliéfov jeden z kľúčových okamihov Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie.


najcennejšie artefakty, sochy a obrazy, všetky zachránené originály z výzdoby Kalvárie, môžete vidieť na výstave „Kalvária v exile“ na Starom zámku. Výstava o histórii a súčasnosti Kalvárie je otvorená v Dolnom kostole a v návštevníckom centre pod Kalváriou 80 metrov od prvej kaplnky. Horný kostol, ktorého obnova bola dokončená v októbri 2018 sa po rokoch devastácie a opustenosti dočkal obnovy a od teraz sa v ňom opäť slúžia sväté omše.


v centre historickej časti mesta stojí uprostred námestia obklopený meštianskymi domami nevšedný stĺp Svätej Trojice elegantné barokové súsošie Svätej Trojice s Immaculatou a svätcami, ochrancami pred morovou epidémiou. Preto ho volajú aj Morový stĺp. Námestie obklopujú honosné domy bohatých banských podnikateľov a ostatných mešťanov.


na Námestie Svätej Trojice v jeho spodnej časti nadväzuje Radničné námestie. Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok ležiaci západne od Trojičného námestia. Je najstaršou pamiatkou a starobylým jadrom mesta. Táto stavba slúžiaca pôvodne ako kostol bola neskôr prestavaná na pevnosť.


nový zámok ležiaci od Starého zámku vzdušnou čiarou približne 800 metrov je najdôležitejší symbol mesta, jednoduchá ale pútavá pevnosť týčiaca sa na neprehliadnuteľnom vrchole kopca, viditeľná z ktoréhokoľvek miesta v meste, poskytuje krásny výhľad na mesto. V objekte je expozícia proti tureckých bojov. V Novom zámku je dnes sídlo expozície Slovenského banského múzea Proti turecké boje na Slovensku. Vypočujete si tam hrôzu naháňajúce legendy zo 16. storočia.


trochu z histórie


koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku s 23 tisícmi obyvateľov. Bývalé banícke mesto Banská Štiavnica označované aj ako „strieborné mesto“, je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V 18. storočí sa Banská Štiavnica stala najväčším centrom ťažby drahých kovov v habsburskej monarchii. V období rokov 1790 až 1863 vydala štedrá zem pod Štiavnickými vrchmi 490 t striebra a 11 t zlata. Koncom 19. storočia rozvoj mesta ustrnul a banská činnosť začala upadať. Tento vývoj pokračoval aj v 20. storočí. Poslednú baňu v Štiavnici zatvorili v roku 2001.


o vznik Kalvárie sa v roku 1751 pričinili miestni jezuiti, iniciátorom vybudovania Banskoštiavnickej kalvárie bol páter František Perger. Jej základný kameň bol položený v roku 1744 za spolupráce katolíkov aj evanjelikov. Presne o sedem rokov od začatia prác, 14. septembra 1751, bol celý komplex dokončený a slávnostne vysvätený. V nepokojných časoch tureckých výbojov stála na Scharffenbergu vartovka, ktorá dávala výstrahu pred blížiacim sa nepriateľom.


kalvária bola vyhľadávaným pútnickým miestom až do nástupu komunistického režimu v 50. rokoch 20. storočia. V roku 1951 bola Kalvária znárodnená a odvtedy sa datuje je postupné chátranie. Časť jej výtvarnej výzdoby a mobiliáru bola rozkradnutá, iná sa stala terčom vandalov. Po generálnej rekonštrukcii začatej už hneď v roku 2008 sa kalvária stáva jedným z najnavštevovanejších miest regiónu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 17:56:48

bottom of page