top of page
lista s ornamentom.png

horehronie - dobročský prales

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

región: horehronie a nízke tatry juh
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

1005 mnm

-

+421 901 764 766

.virtuálna zberateľská nft minca
.xx
sk.13.00.10
horehronie - dobročský prales
.dobročský prales
.kovová zberateľská minca s magnetom
.dobročský prales
sk.000xx
horehronie - dobročský prales
7,40 €
.dobročský prales
.dobročský prales

press to zoom
.dobročský prales
.dobročský prales

press to zoom
1/1
icon_tech_ZAUJÍMAVOSŤ.png


00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
icon_STARS 5.0.png

.dobročský prales – Národná prírodná pamiatka. Ojedinelá zachovalá ukážka pralesovitého Karpatského lesa so vzácnou faunou a najmä flórou. Nachádza sa neďaleko obce Čierny Balog. Je jedným z najstarších chránených území na Slovensku. Pre širokú laickú verejnosť predstavuje symbol tajomnosti.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné

s odborným sprievodcom


verejnosti neprístupné

na objednávku

.sprievodca


v Dobročskom pralese stále prebieha vývoj vo všetkých štádiách a fázach. Vývojový cyklus trvá 400 rokov a vytvára charakteristický vzhľad pralesa.

Od roku 1996 je vstup verejnosti do pralesa zakázaný. V celom areáli platí najvyšší stupeň ochrany. Turistom nie je možný vstup do pralesa okrem dobrovoľníkov, ktorý sem prichádzajú za účelom výskumu, a lesníkom za účelom sledovania porastu. Dôvodom ochrany je zachovanie zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali tisícročia.


národná prírodná rezervácia Dobročský prales získala v roku 1998 Európsky diplom, ktorý musí každých 5 rokov znova obhájiť. Diplom je možné obhájiť len jemným zaobchádzaním a obhospodarovaním lesa a okolitých hospodárskych lesných porastov. Prales okrem toho patrí medzi národné prírodné rezervácie na Slovensku a NATURA 2000. Dôvodom ochrany je zachovanie Prales sa vyznačuje rozmanitými, veľmi premenlivými formami štruktúrami, od ich vzniku až po zánik starých jedincov. Toto je presne dôvodom komplexnej ochrany pralesa.

Vyznačuje sa rozmanitosťou stromov a niektoré z nich dosahujú závratné rozmery. Ako napríklad aj pamätná jedľa, ktorá bola v roku 1964 zlomená vetrom. Bola 450 rokov s priemerom kmeňa 193 cm vo výške 130 cm. Celý jej obvod dosahovalo 7 metrov. Objem dreva tejto jedle bol 47 m3, a spolu s konármi až 55 m3. Smrek dosahuje napríklad hrúbku až 137 cm, buk 118 cm, javor horský 135 cm, brest dokonca 95 cm a jaseň štíhly 64 centimetrovú hrúbku. Jedle tu prirodzene dožívajú 450 rokov, smreky 350 rokov. Zaujímavosťou je vystriedanie generácie smreka a jedle počas dvoch generácií buka a javora so životnosťou 220–250 rokov. 


k exemplárnym stromom patria Buk pod Kľukou, Buk pod Širokou a Brest na Hukave. Odlesňovaním  lokalít, ich obhospodarovaním, najmä kosením trávy a salašníctvom  postupne vznikal jedinečný  komplex lúk, čistín a horských pasienkov. To zapríčinilo množstvo vzácnych rastlinných spoločenstiev s množstvom chránených rastlín - žltohlav európsky, korunka strakatá, valdštanka trojlistá, páperník širokolistý, rosnička okrúhlolistá. Zo živočíšnej ríše sa tu vyskytujú medvede, vlci, endemit Kuvičok vrabčí, množstvo vzácnych bezstavovcov,  obojživelníkov, plazov, jastrab lesný, sokol lastovičiar, orol krikľavý, rys, divá mačka, a vydra riečna.


tým, ktorí majú prístup do pralesa ponúka krásny výhľad po okolí na Vrchy, Lom, Drábsko a takisto je krásny výhľad na Poľanu.


  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. apríla 2022, 16:18:28

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

bottom of page