lista s ornamentom.png

ABOV A KOŠICE - ARCHEOSKANZEN NIŽNÁ MYŠĽA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Archeoskanzen Nižná Myšľa
Archeoskanzen Nižná Myšľa

Archeoskanzen Nižná Myšľa
Archeoskanzen Nižná Myšľa

1/1
icon_STARS 5.0.png

ARCHEOSKANZEN NIŽNÁ MYŠĽA - významné nálezisko staršej doby bronzovej, jedno z najbohatších archeologických nálezísk na Slovensku zaznamenávajúce praveké osídlenie. Nachádzajú sa tu repliky zrubov obydlia osady zo staršej a strednej doby bronzovej. Osada bola významným mocenským centrom.

REGIÓN: ► KOŠICE a ABOV

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

208 mnm

-

+421 905 282 187

icon_HOME.png

SK.22.00.19

ARCHEOSKANZEN NIŽNÁ MYŠĽA

icon_hist_KOSTOL.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.22.00.19
ABOV A KOŠICE - ARCHEOSKANZEN NIŽNÁ MYŠĽA
Archeoskanzen Nižná Myšľa
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

OTVÁRACIE DOBY

Pondelok - Piatok

Sobota - Nedeľa

na objednávku

12:00 - 18:00

POPLATOK ZA VSTUP

2,00€

1,00€

Dospelí

Deti

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. júla 2021, 12:20:22

SPRIEVODCA


Ako sa dá ku skanzenu dostať ?


Vyžná Myšla ležala a leží v blízkosti významných tranzitných ciest. Archeologické nálezisko Várhegy alebo Hradný vrch, sa nachádza v Košickej kotline asi 10 kilometrov od mesta Košice juhovýchodným smerom. Obidve osady aj s pohrebiskom sa nachádzajú na juhu za obcou Nižná Myšla na malom kopci. Pre turistov, popri nálezisku prechádza červená turistická trasa a modrá cykloturistická trasa.


Čo všetko môžete v skanzene a okolí vidieť ?


Počiatky obce siahajú až do praveku. Nižná Myšľa bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892. V obci Nižná Myšľa máte možnosť spoznať život počas doby bronzovej. Lokalita sa skladá z troch časti jedna z nich je pohrebisko. Osady zanikli približne okolo roku 1400 pred n.l.. Mnohé z archeologických nálezov ktoré tu boli objavené majú celosvetový význam. Archeológovia 200 metrov od osady odkryli pohrebisko, na ktorom bolo nájdených vyše 900 hrobov a v každom z nich sa nachádzalo množstvo milodarov. Našli tu približne asi 2 300 nádob a približne asi 5 000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu. K pozoruhodným keramickým nálezom patria hlinené plastiky zvierat, malé sošky žien a džbánky, nálezy predmetov z parožia, bronzu a kameňa. V obci zriadili Myšľanské obecné múzeum, ktoré sa nachádza v budove niekdajšieho kláštora a kaštieľa z 13. storočia..


Trochu z histórie


Počiatky obce siahajú až do praveku, rozhranie rokov 35.000 až 10.000 rokov p.n.l. obdobie nazývané Paleolit, neskôr o Neolit a Eneolit. Prišla doba bronzová a roky 1700 - 1400 pnl. kedy sa tu usadila Otomanská kultúra. Išlo o jednu z najvyspelejších kultúr stredoeurópskeho praveku vďaka jej technike, estetickej úrovni hmotnej kultúry, hospodársko-správnej organizácii a rozsiahlymi kontaktami. Táto kultúra sa u nás usídlila v oblasti Várhegy. Vyrástlo tu mocenské centrum, ktoré vydržalo niekoľko storočí. V priebehu 14. storočia p.n.l. Otomanská kultúra zanikla.


Pár tipov pre turistov v okolí


Slanecký hrad - 13 km východne od Nižnej Myšle, gotický hrad z 13. storočia, zničený v roku 1679. Zachovala sa jedna trojpodlažná veža a niekoľko stien. Pôvodné hradisko dal údajne postaviť už v roku 1220 jeden z potomkov Abovcov.


Dóm svätej Alžbety - 18 km severozápadne od Nižnej Myšle, je najväčší kostol a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice v Košiciach. Je katedrálnym chrámom Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti svätej Alžbety v Košiciach.


Herliansky gejzír - 25 km severne od Nižnej Myšle, vzácny studený gejzír nachádzajúci sa v obci Herľany, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png