top of page

región: košice a abov
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

213 mnm

košice

+421 2 55 68 28 122

.arcibiskupský palác - je rokokovo klasicistická budova na Hlavnej ulici v Košiciach. Pôvodné biskupské sídlo sa stalo arcibiskupským po zriadení košického arcibiskupstva. Momentálny stav paláca je výsledkom nesmiernej starostlivosti každého z 13-tich biskupov za vyše 200 rokov existencie košického biskupstva. Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky.

.otváracie doby

verejnosti neprístupný

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupný

arcibiskupský palác košice

arcibiskupský palác košice

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.sprievodca


ako sa dá ku palácu dostať ?


arcibiskupský palác je postavený na Hlavnej ulici 28 v Košiciach. Parkovanie je možné približne 100 metrov západne od Hlavného námestia na Parkovisku Zámočnícka. Stadiaľto je prístup k veľa pamiatkam nachádzajúcim sa na Hlavnom námestí a jeho okolí. Palác sa nachádza na rohu Alžbetinej a Hlavnej ulice, hneď oproti Dómu sv. Alžbety.


čo všetko môžete v paláci a okolí vidieť ?


v roku 1849 sa tu stretli vedúci predstavitelia slovenského národa Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský čo dnes pripomína pamätná tabuľa na priečelí budovy, nad ktorou je reliéfny dvoj portrét Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského. Na budove môžete vidieť pamätnú tabuľu venovanú Jozefovi Čárskemu, biskupovi ktorý šíril dobročinnosť a podporoval chudobných. Monsignor dr. Jozef Čársky zatiaľ najdlhšie a to celých 30 rokov zveľaďoval budovy biskupstva. Reprezentačné miestnosti na poschodí majú bohatú štukovú klenbu s rokokovou ornamentikou. V objekte sa zachovalo niekoľko rokokových a empírových kachľových pecí, ako aj niekoľko kusov empírového nábytku. Galéria obrazov obsahuje obrazy biskupov košickej diecézy.


trochu z histórie


arcibiskupský palác na Hlavnej ulici č.28 bol postavený po založení košickej rímskokatolíckej diecézy v roku 1804 na mieste štyroch starších šľachtických a meštianskych domov. Južné krídlo pripojili roku 1893, aby slúžilo ako biskupská knižnica. Vznikol tak biskupský palác, ktorý susedí s farou mesta a na druhej strane s bankou, ktorá bola jednou z najstarších sporiteľní v Košiciach.


rezidencia vyhorela v roku 1841. Následná rekonštrukcia biskupského paláca bola tak veľmi reprezentačná, že ani sám rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. tu nie raz, ale dva razy a to v rokoch 1851 a 1857, nepohrdol bývať. V roku 1995, bol pápež Ján Pavol II. na návšteve v Košiciach. Predtým rozdelil Slovensko z jedného arcibiskupstva na dve a to bratislavsko-trnavské a košické. Pápež povýšil mesto Košice za arcibiskupské so sídlom v Košiciach a z biskupského paláca sa stal terajší arcibiskupský palác.


pár tipov pre turistov v okolí


dóm svätej Alžbety - najväčší kostol na Slovensku s plochou interiéru 1200 m² a kapacitou vyše 5 000 ľudí a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice v Košiciach a je katedrálnym chrámom Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti svätej Alžbety v Košiciach.


kostol svätého Michala - gotická stavba nachádzajúca sa južne od Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Pôvodne cintorínska kaplnka bola postavená v druhej polovici 14. storočia a je, po kostole rádu dominikánov, druhou najstaršou stavebnou pamiatkou Košíc.


urbanova veža - je zvonica Dómu sv. Alžbety zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.


spievajúca fontána - je fontána na Hlavnej ulici v Košiciach. Nachádza sa medzi košickým štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Pri hraní hudby je striekanie vody a farebné osvetlenie fontány regulované na základe hudobných tónov hrajúcej hudby. Jej výnimočnosť pozostáva aj v tom, že je najstaršou spievajúcou fontánou v Československu.


kostol Najsvätejšej Trojice - masívna rane baroková budova kostola je najcennejším barokovým objektom Košíc. Kedysi na jeho mieste stál Kráľovský dom, sídlo kráľovskej komory, teraz tu je turistami i domácimi frekventovane navštevovaný chrám Boží s najkrajším dobovým interiérom spomedzi mnohých košických pamiatok.


košické mestské opevnenie - je pevnostný systém postupne budovaných hradieb, vodných priekop, parkánov, rondelov, barbakánov, bastiónov, ravelinov a glacis, obraňujúcich mesto Košice. Vznik mestských hradieb je datovaný do rokov 1260 až 1290. V 15. storočí bolo opevnenie doplňované v súlade s vývojom vojenskej techniky, strelných zbraní a delostrelectva.


miklušova väznica v Košiciach - je súbor dvoch prepojených gotických meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. Na tieto účely slúžila až do roku 1909.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

20. marca 2023, 19:20:59

bottom of page