top of page

región: košice a abov
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

310 mnm

jasov

+421 55 466 41 65

.jasovská jaskyňa – neďaleko Košíc, v Slovenskom krase, na úpätí Jasovskej skaly, pri pravom brehu rieky Bodvy, sa ukrýva Jasovská jaskyňa. Jedna z najvýznamnejších jaskýň na Slovensku. Podobne ako ostatné jaskyne Slovenského krasu, aj ona je zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jasovská jaskyňa je najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

.otváracie doby

apríl - máj

jún - august

september - október

10:00 - 14:30

09:00 - 16:00

10:00 - 14:30

.poplatok za vstup

5,00 €

4,00 €

2,50 €

7,00 €

dospelí

študenti

deti

foto/video

jasovská jaskyňa

jasovská jaskyňa

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.sprievodca


história


jaskyňa vznikla vďaka podzemným tokom rieky Bodvy v druhohorách, Tvoria ju triasové vápence a dolomity v piatich vývojových úrovniach. Jasovská skala je výrazne porušená zlomovými poruchami a početnými puklinami. To podmienilo vznik množstva chodieb v jaskyni. Povesť hovorí, že za objavenie jaskyne môžeme ďakovať niektorému z mníchov rádu premonštrátov v Jasove. Čas objavu je neznámy, ale existencia rádu sa tiahne do 12.storočia. Obyvatelia obce i kláštora využívali jaskyňu ako úkryt pred Tatármi či Turkami. V roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. V roku 1924 vybudovali v jaskyni betónové chodníčky a zaviedli elektrické osvetlenie.


z archeologického hľadiska je jaskyňa veľmi dôležitá. Nálezy z paleolitu, neolitu a halštatu (staršej železnej dobe), ale aj bronzovej doby, a rímskej doby zaraďujú jaskyňu medzi najstaršie na Slovensku. Veľmi cenným historickým nálezom je nápis v Husitskej sieni. Nápisy poukazujú na víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1452, a taktiež na udalosti z rokov 1571 až 1783, ktoré sa udiali v Jasove a okolí. V jaskyni sa našli aj kosti jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. V jaskyni žije netopierov vzácny, jaskynný pavúkovec a rôzne iné, najmä drobné jaskynné živočíchy.


zaujímavosti


celková dĺžka jaskyne je 2 811 metrov, avšak pre verejnosť je prístupných len 720 metrov. Prehliadka trvá približne 45 minút, počas ktorej sa prekonáva 30 metrové prevýšenie a zdoláva sa 339 schodov. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje medzi 8,8 - 9,4°C a vlhkosť vzduchu dosahuje 90 až 98 %.


v jaskyni sa nachádza množstvo pekných dómov či oválnych chodieb. Najväčším priestorom je Veľký dóm. Medzi ďalšie zaujímavé časti patrí Dóm netopierov, Husitská sieň, Bludisko, Medvedia sieň, Kováčska vyhňa, Klenotnica, Hlinená a Tigria chodba. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na farebne a tvarovo veľmi pestrú kvapľovú výzdobu stalagmitov, stalagnátov a tenkých brčiek. Kvapľové útvary pripomínajú mohutné nástenné vodopády. V Starom dóme sa nachádzajú stalagnáty s obvodom až 18 metrov.


od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty. V spolupráci so Štós Kúpele sa venujú liečeniu dýchacích a astmatických ochorení.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

20. marca 2023, 19:27:49

bottom of page