lista s ornamentom.png

ABOV A KOŠICE - JASOVSKÁ JASKYŇA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa

1/1
icon_STARS 5.0.png

JASOVSKÁ JASKYŇA – neďaleko Košíc, v Slovenskom krase, na úpätí Jasovskej skaly, pri pravom brehu rieky Bodvy, sa ukrýva Jasovská jaskyňa. Jedna z najvýznamnejších jaskýň na Slovensku. Podobne ako ostatné jaskyne Slovenského krasu, aj ona je zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jasovská jaskyňa je najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

REGIÓN: ► KOŠICE a ABOV

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

310 mnm

-

+421 55 466 41 65

icon_hist_KOSTOL.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.22.00.14
ABOV A KOŠICE - JASOVSKÁ JASKYŇA
Jasovská jaskyňa
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

OTVÁRACIE DOBY

Apríl - Máj

Jún - August

September - Október

10:00-14:30

09:00-16:00

10:00-14:30

POPLATOK ZA VSTUP

5,00€

4,00€

2,50€

7,00€

Dospelí

Študenti

Deti

Foto/video

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. júla 2021, 12:20:41

SPRIEVODCA


História


Jaskyňa vznikla vďaka podzemným tokom rieky Bodvy v druhohorách, Tvoria ju triasové vápence a dolomity v piatich vývojových úrovniach. Jasovská skala je výrazne porušená zlomovými poruchami a početnými puklinami. To podmienilo vznik množstva chodieb v jaskyni. Povesť hovorí, že za objavenie jaskyne môžeme ďakovať niektorému z mníchov rádu premonštrátov v Jasove. Čas objavu je neznámy, ale existencia rádu sa tiahne do 12.storočia. Obyvatelia obce i kláštora využívali jaskyňu ako úkryt pred Tatármi či Turkami. V roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. V roku 1924 vybudovali v jaskyni betónové chodníčky a zaviedli elektrické osvetlenie.

Z archeologického hľadiska je jaskyňa veľmi dôležitá. Nálezy z paleolitu, neolitu a halštatu (staršej železnej dobe), ale aj bronzovej doby, a rímskej doby zaraďujú jaskyňu medzi najstaršie na Slovensku. Veľmi cenným historickým nálezom je nápis v Husitskej sieni. Nápisy poukazujú na víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1452, a taktiež na udalosti z rokov 1571 až 1783, ktoré sa udiali v Jasove a okolí. V jaskyni sa našli aj kosti jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. V jaskyni žije netopierov vzácny, jaskynný pavúkovec a rôzne iné, najmä drobné jaskynné živočíchy.


Zaujímavosti


Celková dĺžka jaskyne je 2 811 metrov, avšak pre verejnosť je prístupných len 720 metrov. Prehliadka trvá približne 45 minút, počas ktorej sa prekonáva 30 metrové prevýšenie a zdoláva sa 339 schodov. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje medzi 8,8 - 9,4°C a vlhkosť vzduchu dosahuje 90 až 98 %.

V jaskyni sa nachádza množstvo pekných dómov či oválnych chodieb. Najväčším priestorom je Veľký dóm. Medzi ďalšie zaujímavé časti patrí Dóm netopierov, Husitská sieň, Bludisko, Medvedia sieň, Kováčska vyhňa, Klenotnica, Hlinená a Tigria chodba. Jaskyňa je mimoriadne bohatá na farebne a tvarovo veľmi pestrú kvapľovú výzdobu stalagmitov, stalagnátov a tenkých brčiek. Kvapľové útvary pripomínajú mohutné nástenné vodopády. V Starom dóme sa nachádzajú stalagnáty s obvodom až 18 metrov.

Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty. V spolupráci so Štós Kúpele sa venujú liečeniu dýchacích a astmatických ochorení.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png