top of page

región: košice a abov
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

590 mnm

-

+421 918 500 741

.slovenské opálové bane - dubnícke opálové bane - Červenicko - dubnícke opálové bane. Predstavujú svetový skvost a národný poklad Slovákov. Bane ukrývajú ešte množstvo neprebádaných chodieb a legendárneho opálu. Obdivuje ich celý svet. Slovenské opály sú na svetových trhoch vysoko cenené pre svoje jedinečné vlastnosti. Vynikajú tzv. Opalescenciou, teda dokonalou hrou farieb. A dokonca ide o najstaršiu opálovu baňu na svete.

.otváracie doby

celoročne

09:30 - 15:30

.poplatok za vstup

10,00 €

10,00 €

5,50 €

10,00 €

zadarmo

dospelí

študenti

Deti od 3-15r

seniori

deti do 3r

opálové bane

opálové bane

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.sprievodca


opálové bane sa nachádzajú pri obci Červenica na východe Slovenska. Z obce vedie modrý turistický chodník až k baniam.


prehliadka a iné zaujímavosti


na prehliadku je nutné sa objednať vopred a zakúpiť si lístky, ktoré vám budú doručené elektronicky. Baňa Libanka je prístupná naozaj pre všetkých. Časť úseku je prístupná aj pre telesne postihnutých ľudí. Takúto možnosť ponúka len veľmi málo jaskýň na svete. Pre verejnosť je sprístupnená trasa s dĺžkou 1,2 kilometra a nachádza sa v štôlni Jozef. Počas prehliadky sa návštevníci dozvedia viac o práci v bani, histórii ťažby opálov a podzemných vzácnostiach a budú mať možnosť si pozrieť pravé žily z drahého opálu a pôvodné banské náradie. Základného okruhu je viac menej aj pre ľudí na vozíčkoch. Druhá časť je určená praktickej ukážke ťažby a tretia predstavuje oddychové priestory. Kompletná prehliadka trvá približne 60 minút.


najväčšou zaujímavosťou je možnosť potápania sa priamo v opálovej bani. Veľká časť chodieb je zaplavených, ale to nezabránilo geológom pri túžbe sprístupniť ju turistom a ukázať im aj tie krásne priestory ukryté pod vodoou. Nakoniec sa im to podarilo. Preto pre záujemcov je aj takáto možnosť prehliadok, ale len s asistenciou potápača. Je nutné objednať sa vopred.

Našli tu, presnejšie v Červeniciach aj najväčší opál na svete. Vyplavilo ho v tunajšej rieke v 18. storočí. Jeho hmotnosť je 594 gramov a v súčasnosti sa nachádza vo Viedni.


nachádza sa tu tiež chránená lokalita s názvom Dubnícke bane, ktorá je mimoriadne významným zimoviskom viacerých druhov netopierov.


história


o začiatkoch ťažby drahého opálu na Slovensku nie sú zachované žiadne písomné údaje. Prvá písomná zmienka o obci Červenica spojená s opálom pochádza z roku 1409. Už od konca 16. storočia boli bane známe po celom svete. Do 19. storočia bol Dubník jedinou známou baňou, kde sa ťažil opál, na svete. Najstaršia banícka listina z roku 1568 obsahuje údaj o tom, že sa ťažilo v Dubníku v štyroch baniach. Tento dokument je vôbec prvým písomným dôkazom o baníctve v lokalite. Prvá písomná zmienka o drahom opáli na našom území je z roku 1597. Opál z dubníckych baní si dokonca obľúbili i rodinný príslušníci cisára Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila na svojej ruke najslávnejší kameň - Oheň trójsky. V roku 1775 našli na dne potoka v Červenici najväčší známy opál – Harlekýn. Vážil 594 g a ohodnotili ho na 700-tisíc holandských guldenov. Dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni.


v 18. storočí sa objavuje dokonca aj problém s ilegálnym obchodom s opálmi. Najslávnejšie obdobie zažili bane v rokoch 1845 – 1880 za rodiny viedenského klenotníka Samuela Johanna Nepomuka Goldschmidta. Správny a dômyselný podnikateľský plán ložísk priniesol úspech. Ktorý si ale Goldschmidt dlho neužil. Po jeho smrti v roku 1855 preberá majetok jeho manželka. Rodinný podnik sa jej podarilo nielen udržať ale aj zveľadiť. Riadenie prevádzky prenechala svojmu synovi. Za rozvoj baní v Dubníku syna Adolfa Ľudovíta Goldschmidtha povýšili do šľachtického stavu. V roku 1922 staré banské diela uzavreli. Prebiehali pokusy o obnovenie ťažby, ale neúspešne. Baňu znova spustiť sa podarilo až o 90 rokov neskôr, v roku 2012. V lete 2015 sa otvorili brány bane aj pre návštevníkov cez zrekonštruovaný vchod do štôlne Jozef.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

20. marca 2023, 19:25:30

bottom of page