top of page

región: košice a abov
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

212 mnm

košice

+421 55 62 32 534

.urbanova veža - stojaca na Hlavnej ulici v Košiciach je zvonica Dómu sv. Alžbety zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970. Pred vstupom do veže je vystavený pozliepaný zvon Urban z roku 1557.

.otváracie doby

pondelok

utorok - nedeľa

zatvorené

10:00 - 18:00

.poplatok za vstup

4,00 €

3,00 €

2,00 €

0,50 €

0,50 €

dospelí

študenti

žiaci do 15r

deti 3-6r

seniori 70+

urbanova veža košice

urbanova veža košice

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.sprievodca


ako sa dá k veži dostať ?


urbanova veža je postavená na Hlavnej ulici v Košiciach. Parkovanie je možné približne 100 metrov západne od Hlavného námestia na Parkovisku Zámočnícka. Stadiaľto je prístup k veľa pamiatkam nachádzajúcim sa na Hlavnom námestí a jeho okolí. Veža sa nachádza na rohu Mlynskej a Hlavnej ulice, hneď oproti Dómu sv. Alžbety.


trochu z histórie


veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Renesančnú podobu získala v roku 1628 pri prestavbe, o ktorej hovorí aj mramorová tabuľa nad vstupom do zvonice. Pri veľkom požiari mesta v roku 1556, kedy vyhorela veža aj Dóm, sa roztavili aj ich zvony. Z nich bol zliaty v roku 1557 nový obrovský zvon Urban, vážiaci 5 ton, olomouckým zvonolejárom Františkom Illenfeldom. Tento bol potom umiestnený do veže.


v roku 1966 došlo k požiaru veže, pri ktorom bol zničený zvon Urban a strecha. V rokoch 1967 až 1971 došlo k rekonštrukcii veže do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. V rokoch 1977 tu bola nainštalovaná expozícia umeleckého kovolejárstva Východoslovenského múzea. Pôvodný zvon Urban, poškodený požiarom v roku 1966 bol poskladaný z úlomkov a od roku 1989 je vystavený pred vežou. Funkčnú kópiu zvona odliali ako dar mestu Košice majstri Východoslovenských železiarní v roku 1996, odkedy bol znovu zavesený v Urbanovej veži.


pár tipov pre turistov v okolí


dóm svätej Alžbety - je najväčší kostol na Slovensku s plochou interiéru 1200 m² a kapacitou vyše 5 000 ľudí a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Nachádza sa v strede Hlavnej ulice v Košiciach.


kostol svätého Michala - gotická stavba nachádzajúca sa južne od Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Pôvodne cintorínska kaplnka bola postavená v druhej polovici 14. storočia a je, po kostole rádu dominikánov, druhou najstaršou stavebnou pamiatkou Košíc. Zasvätená je svätému Michalovi archanjelovi, patrónovi zosnulých.


spievajúca fontána - je fontána na Hlavnej ulici v Košiciach. Nachádza sa medzi košickým štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Pri hraní hudby je striekanie vody a farebné osvetlenie fontány regulované na základe hudobných tónov hrajúcej hudby. Jej výnimočnosť pozostáva aj v tom, že je najstaršou spievajúcou fontánou v bývalom Československu.


kostol Najsvätejšej Trojice - barokový kostol v Košiciach, v mestskej časti Staré Mesto na Hlavnej ulici. Masívna rane baroková budova Kostola Najsvätejšej Trojice je najcennejším barokovým objektom Košíc. Kedysi na jeho mieste stál Kráľovský dom, sídlo kráľovskej komory, teraz tu je turistami i domácimi často navštevovaný chrám Boží s najkrajším dobovým interiérom spomedzi mnohých košických pamiatok.


košické mestské opevnenie - pevnostný systém postupne budovaných hradieb, vodných priekop, parkánov, rondelov, barbakánov, bastiónov, ravelinov a glacis, obraňujúcich mesto Košice.


miklušova väznica - v Košiciach, je súbor dvoch prepojených gotických meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. Na tieto účely slúžila až do roku 1909.


hrnčiarska ulica – nazývaná aj uličkou starých remesiel pripomína, že Košice vydali najstaršie cechové stanovy v Uhorsku, v roku 1307.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

20. marca 2023, 19:20:59

bottom of page