top of page

región: liptov a nízke tatry sever
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

597 mnm

liptovský mikuláš

+421 903 526 378

.kaštieľ v okoličnom - kaštieľ ktorý stojí v Okoličnom dodnes, je rodovým sídlom rodu Okoličáni. Členovia rodu Okoličáni patrili k dôležitým hodnostárom v kraji, súdili Jánošíka, postavili v Okoličnom okrem kaštieľa aj jedinečný kostol, ktorý sa dnes považuje za jednu z najkvalitnejších stavieb neskorej gotickej architektúry na Slovensku. Okoličné má výbornú polohu, v jeho blízkosti je Liptovská Mara, Tatralandia, Nízke a Vysoké Tatry. Je z čoho vyberať.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné

verejnosti neprístupné

kaštieľ okoličné

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kaštieľ okoličné
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


obec Okoličné bola pôvodne samostatná obec, dnes je časťou mesta Liptovský Mikuláš. Nachádza sa necelé 3 km východne od historického centra Liptovského Mikuláša, pri starej cesty na výjazde smerom na Liptovský Hrádok a Poprad. Bývalý kaštieľ pochádzajúci z konca 19. storočia s rozľahlým pozemkom leží vo štvrti Okoličné na Kláštornej ulici, v blízkosti rieky Váh. Ku kaštieľu je výborná dopravná dostupnosť, tak ako od Liptovského Mikuláša, tak aj od Liptovského Jána.


trochu z histórie.


pôvodne samostatná obec OKoličné je prvýkrát písomne doložená v roku 1273, patrí k najstarším obciam na Liptove. Patrila zemianskej rodine Okolicsányiovcov, ktorí tu dali v rokoch 1480 až 1492 vystavať kláštor s kostolom. Rod Okoličáni patrí k najstarším a najvýznamnejším šľachtickým rodom, ktorý stáročia ovplyvňoval dejiny Liptova. Pôvodne liptovskomikulášska obec, dnes mestská časť Okoličné, nesie ich meno.


renesančný kaštieľ´ rodiny Okoličányovcov bol postavený v prvej polovici 17. storočia na staršom základe. Vznikol ako jednoduchý dvojpodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom s okrúhlymi nárožnými arkiermi ukončenými cibuľovými vežičkami. V roku 1714 bol kaštieľ barokovo upravený a zastrešený. Nad vchodom je tabuľa s nápisom, na ktorej sú mená Okoličániovcov, ktorí stavali a obnovovali kaštieľ. Kaštieľ bol za Ladislava Okoličániho prepadnutý zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Ako podžupan Liptovskej stolice bol neskôr Ladislav účastníkom súdneho procesu so spomínaným zbojníkom.


v roku 1957 bol kaštieľ adaptovaný a bola v ňom vybudovaná i divadelná sála s javiskom, ktoré k svojej činnosti využívali okoličnianski ochotníci. Sídlila tu i pobočka okresnej knižnice G. F. Belopotockého, ktorej knižničný fond bol koncom 90. rokov 20. storočia presťahovaný do Liptovského Mikuláša.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


kaštieľ je v katastri nehnuteľností vedený ako rodinný dom a nie je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. V minulosti v ňom sídlila aj okresná knižnica a centrum voľného času mládeže. V dnešnej dobe je kaštieľ opustený.


oproti kaštieľa sa nachádza historický kostol. s. Petra a kláštor s Parkom pátra Linčovského. Kostol je výtvorom vyspelej neskorej gotiky, v celku i v detailoch je najkrajšou a najcennejšou staviteľskou pamiatkou v Liptove. Vnútorné zariadenie kostola pozostáva z hlavného barokového oltára zasväteného sv. Petrovi z Alkantary a siedmich bočných bohato zdobených barokových oltárov, kazateľnice so sochami štyroch evanjelistov a ozdobne vyrezávaných lavíc z roku 1721. Kláštor františkánov s kostolom sv. Petra, je stredoveký komplex, ktorý na brehu Váhu vyrástol v rokoch 1476 až 1492. Ide o jeden z najvýznamnejších gotických komplexov na Slovensku a najväčšiu gotickú stavbu na Liptove. K jeho dokončeniu došlo začiatkom 16. storočia. Bol zariadený oltármi z dielne Majstra Pavla z Levoče. Neskorogotický trojloďový kostol sv. Petra je najväčším kostolom na Liptove, dodnes sa v ňom zachovali pôvodné gotické klenby, okná, sedílie a portály, neskorogotické sochy sv. Barbory a Kataríny, diela majstra Pavla z Levoče z čias okolo 1500, ako aj obraz Panny Márie zo začiatku 16. storočia.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

14. apríla 2023, 18:22:50

bottom of page