top of page

región: liptov a nízke tatry sever
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

597 mnm

liptovský mikuláš

+421 903 526 378

.kaštieľ v okoličnom - kaštieľ ktorý stojí v Okoličnom dodnes, je rodovým sídlom rodu Okoličáni. Členovia rodu Okoličáni patrili k dôležitým hodnostárom v kraji, súdili Jánošíka, postavili v Okoličnom okrem kaštieľa aj jedinečný kostol, ktorý sa dnes považuje za jednu z najkvalitnejších stavieb neskorej gotickej architektúry na Slovensku. Okoličné má výbornú polohu, v jeho blízkosti je Liptovská Mara, Tatralandia, Nízke a Vysoké Tatry. Je z čoho vyberať.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupné

verejnosti neprístupné

kaštieľ okoličné

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kaštieľ okoličné
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 .pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


ako sa dá ku kaštieľu dostať ?


obec Okoličné bola pôvodne samostatná obec, dnes je časťou mesta Liptovský Mikuláš. Nachádza sa necelé 3 km východne od historického centra Liptovského Mikuláša, pri starej cesty na výjazde smerom na Liptovský Hrádok a Poprad. Bývalý kaštieľ pochádzajúci z konca 19. storočia s rozľahlým pozemkom leží vo štvrti Okoličné na Kláštornej ulici, v blízkosti rieky Váh. Ku kaštieľu je výborná dopravná dostupnosť, tak ako od Liptovského Mikuláša, tak aj od Liptovského Jána.


trochu z histórie.


pôvodne samostatná obec OKoličné je prvýkrát písomne doložená v roku 1273, patrí k najstarším obciam na Liptove. Patrila zemianskej rodine Okolicsányiovcov, ktorí tu dali v rokoch 1480 až 1492 vystavať kláštor s kostolom. Rod Okoličáni patrí k najstarším a najvýznamnejším šľachtickým rodom, ktorý stáročia ovplyvňoval dejiny Liptova. Pôvodne liptovskomikulášska obec, dnes mestská časť Okoličné, nesie ich meno.


renesančný kaštieľ´ rodiny Okoličányovcov bol postavený v prvej polovici 17. storočia na staršom základe. Vznikol ako jednoduchý dvojpodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom s okrúhlymi nárožnými arkiermi ukončenými cibuľovými vežičkami. V roku 1714 bol kaštieľ barokovo upravený a zastrešený. Nad vchodom je tabuľa s nápisom, na ktorej sú mená Okoličániovcov, ktorí stavali a obnovovali kaštieľ. Kaštieľ bol za Ladislava Okoličániho prepadnutý zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Ako podžupan Liptovskej stolice bol neskôr Ladislav účastníkom súdneho procesu so spomínaným zbojníkom.


v roku 1957 bol kaštieľ adaptovaný a bola v ňom vybudovaná i divadelná sála s javiskom, ktoré k svojej činnosti využívali okoličnianski ochotníci. Sídlila tu i pobočka okresnej knižnice G. F. Belopotockého, ktorej knižničný fond bol koncom 90. rokov 20. storočia presťahovaný do Liptovského Mikuláša.


čo všetko môžete v kaštieli a okolí vidieť ?


kaštieľ je v katastri nehnuteľností vedený ako rodinný dom a nie je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. V minulosti v ňom sídlila aj okresná knižnica a centrum voľného času mládeže. V dnešnej dobe je kaštieľ opustený.


oproti kaštieľa sa nachádza historický kostol. s. Petra a kláštor s Parkom pátra Linčovského. Kostol je výtvorom vyspelej neskorej gotiky, v celku i v detailoch je najkrajšou a najcennejšou staviteľskou pamiatkou v Liptove. Vnútorné zariadenie kostola pozostáva z hlavného barokového oltára zasväteného sv. Petrovi z Alkantary a siedmich bočných bohato zdobených barokových oltárov, kazateľnice so sochami štyroch evanjelistov a ozdobne vyrezávaných lavíc z roku 1721. Kláštor františkánov s kostolom sv. Petra, je stredoveký komplex, ktorý na brehu Váhu vyrástol v rokoch 1476 až 1492. Ide o jeden z najvýznamnejších gotických komplexov na Slovensku a najväčšiu gotickú stavbu na Liptove. K jeho dokončeniu došlo začiatkom 16. storočia. Bol zariadený oltármi z dielne Majstra Pavla z Levoče. Neskorogotický trojloďový kostol sv. Petra je najväčším kostolom na Liptove, dodnes sa v ňom zachovali pôvodné gotické klenby, okná, sedílie a portály, neskorogotické sochy sv. Barbory a Kataríny, diela majstra Pavla z Levoče z čias okolo 1500, ako aj obraz Panny Márie zo začiatku 16. storočia.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. decembra 2022, 18:12:51

bottom of page