top of page
bazilika svätého mikuláša trnava

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

154 mnm

trnava

+421 33 593 1082

.bazilika svätého mikuláša trnava – Tento gotický trojloďový kostol bol v rokoch 1543 až 1820 katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa. Nachádza sa v ňom obraz „slziacej“ a žehnajúcej Panny Márie, ktorý pripomína bolesti a utrpenie Trnavčanov v čase tureckých nájazdov a morových epidémií. Trnavčania baziliku nazývajú aj Dóm sv. Mikuláša, alebo jednoducho Hrubý kostol. Bazilika patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v meste. Najmä počas deväťdňovej Trnavskej novény sem každoročne prichádzajú tisícky veriacich.

bazilika svätého mikuláša trnava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

júl - aug

pondelok-piatok

nedeľa

sep - okt

pondelok-piatok

nedeľa


10:00 - 17:00

14:00 - 17:00


10:00 - 16:00

14:00 - 17:00

.poplatok za vstup

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcakde pútnické miesto nájdete?


bazilika sa vypína na opticky najvyššom bode mesta, pri námestí sv. Mikuláša. Kostol je dlhý 60 metrov, široký 31 metrov a hlavná loď je vysoká až 18 metrov, nemôžete ho prehliadnuť. Kostol stál vo východnej časti dnešného mesta, na trhovisku románskeho sídliska. Práve tadiaľto v minulosti viedla obchodná cesta z Čiech až na Balkán. Vedeli ste, že svätý Mikuláš bol patrónom obchodníkov?


história od kostola až po baziliku


prvé zmienky o románskom farskom kostole sv. Mikuláša sú z druhej polovice 11. storočia. Výstavba najväčšej sakrálnej stavby v Trnave bola zavŕšená v prvej tretine 15. storočia. Z tohto obdobia môžeme obdivovať fresky v chrámovej predsieni, gotické portály, listové svorníky klenieb ukrývajúce ľudské tváre aj malú kamennú krstiteľnicu.


takmer tristo rokov bol kostol katedrálou. Počas tohto obdobia bol niekoľkokrát upravovaný. K najrozsiahlejším stavebným úpravám došlo v období rokov 1618 – 1630. Trojlodie kostola bolo rozšírené o bočné kaplnky, inicioval to arcibiskup Peter Pázmaň. 


po roku 1630 vznikol najstarší zachovaný oltár zasvätený Všetkým svätým. Neskôr bol v južnej gotickej podvežovej kaplnke vytvorený trezor 

chrámových cenností.


v 18. storočí pristavali k severnej časti kostola osembokú barokovú kaplnku, v ktorej sa nachádza obraz žehnajúcej Panny Márie známej ako „milostivá trnavská Panna Mária“. Podľa svedkov sa na obraze zjavili krvavé slzy, ktorými Panna Mária Trnavčanov varovala, ale aj ochraňovala počas tragických udalostí v rokoch 1663 a 1708. Na jej počesť sa každoročne schádzajú do Trnavy tisícky veriacich, aby si uctili milostivý obraz počas deväťdňovej Trnavskej novény.


z 19. storočia pochádza hlavný oltár a dekoratívny drevený obklad stien svätyne. Na začiatku 20. storočia vznikli neogotické nástenné maľby. V roku 1918 sa kostol stal opäť katedrálnym chrámom, tým bol až do roku 1977.


na slávnostnej svätej omši celebrovanej trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom bol Dóm sv. Mikuláša 10. augusta 2008 vyhlásený za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy. Dóm sv. Mikuláša 9. novembra 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za baziliku minor. V erbe baziliky sú tri jablká predstavujúce sv. Mikuláša a dve sedemcípe hviezdy predstavujúce Sedembolestnú Pannu Máriu. Trnavská bazilika minor je v poradí desiatou bazilikou na Slovensku.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:25:44

bottom of page