lista s ornamentom.png

MALÉ KARPATY - HRADISKO A MÚZEUM MOLPÍR

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Hradisko a múzeum Molpír
Hradisko a múzeum Molpír

Hradisko a múzeum Molpír
Hradisko a múzeum Molpír

1/1

REGIÓN: ► MALÉ KARPATY a TRNAVA

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

361 mnm

-

+421 33 5571 100

icon_STARS 5.0.png
icon_HOME.png

SK.02.00.14

HRADISKO A MÚZEUM MOLPÍR

HRADISKO a MÚZEUM MOLPIR - na vrchu Molpír nad obcou Smolenice v Malých Karpatoch sa v šiestom storočí pred n. l. rozprestieralo veľké praveké aj slovanské hradisko. Lokalita patrí k najvýznamnejším archeologickým náleziskám staršej doby železnej „halštatskej“ v stredoeurópskej oblasti. V roku 1990 bolo toto významné archeologické nálezisko vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_ZÁMOK.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.02.00.14
01-01-02-G-BRATISLAVA-HRAD.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

22. mája 2021, 10:05:40

OTVÁRACIE DOBY

letná sezóna

utorok - nedeľa


10:00 - 16:00

POPLATOK ZA VSTUP

2,50 €

1,50 €

1,50 €

Dospelí

Deti

Dôchodcovia

SPRIEVODCA


Ako sa dá ku hradisku dostať ?


Hradisko sa rozprestieralo na vrchu Molpír, cca 0.5 km od Smoleníc. Na hradisko vedie náučný chodník s informačnými tabuľami, na ktorých máte možnosť dozvedieť sa viac o tomto mieste ako i o živote obyvateľov hradiska. Prvá zastávka náučného chodníka sa nachádza pri kostole v Smoleniciach odkiaľ máta nádherný výhľad na siluetu Smolenického zámku. Múzeum hradiska Molpir s exponátmi z halštatského hradiska Molpír je umiestnené v budove starej fary.


Čo všetko môžete v múzeu, na hradisku a jeho okolí vidieť ?


V múzeu má svoj kútik regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabík. Jedna miestnosť patrí vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. Zaujímavá je expozícia starých kníh zo 17. až 19. storočia z farskej knižnice. Na chodbách je zdokumentovaná história obce v obrázkoch. Flóra a fauna Smoleníc a okolia spolu s minerálmi sú v ďalšej miestnosti. V poslednej miestnosti je etnografia Smoleníc a okolia.

Opevnený areál hradiska má veľkosť približne 12 ha a člení sa na tri časti, na prvé a druhé predhradie a na najvyššie položenú centrálnu časť nazývanú akropola. Hradisko je ohraničené vonkajším opevnením, ktoré pozostáva z kamenno hlinitého valu, spevneného násypmi a drevenými konštrukciami. Časť obkolesujúca akropolu, pozostávala z mohutného, 2 m širokého kamenného múru. Vstupná brána na akropolu mala šírku 2 m, po oboch jej stranách sa nachádzali veže s veľkosťou 2 x 4 m, ktorých výška pôvodne dosiahla asi 3 m.


Veľká koncentrácia nálezov z objektov, často i veľmi vzácnych naznačujú, že Molpír bol mocenským a politickým centrom s rozvinutým hospodárskym a nábožensko-kultovým životom. Hovorí o tom množstvo nálezov vyrobených z bronzu, železa, zvieracích kostí, parohoviny, kameňa, ale tiež jantáru a skla ako aj iných materiálov, ako rôznorodé šperky, ozdoby a súčasti odevu, nástroje, náradie, súčasti konského postroja, fragmenty bronzových nádob ako aj ich hlinené napodobeniny, rôzne predmety z hliny ako prasleny, tkáčske závažia, rôzne idoly, ako i veľké množstvo tvarovo a výzdobne rozmanitej keramiky. Náhle opustenie hradiska v dôsledku katastrofickej udalosti spôsobilo, že väčšina keramických nádob a najrôznejších predmetov prevažne z bronzu, železa, kostí a parohoviny sa zachovala priamo na podlahách odkrytých domov.


Pár tipov pre turistov v okolí.


Smolenický zámok - rozprávkový zámok s bielymi múrmi a červenými strieškami, ktorý stojí nad obcou Smolenice. Na jeho mieste stál pôvodne stredoveký hrad, ktorý bol postavený až v 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch.


Čachtický hrad - tajomný, legendami preslávený vďaka grófke Alžbete Báthoryovej, ktorá tu údajne mučila mladé dievčatá. Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia a plnil strážnu funkciu západnej časti Uhorska. Už od počiatku bol vybudovaný ako mohutná pevnosť a nikdy sa nestal prepychovým sídlom. V súčasnosti je Čachtický hrad zrúcanina, ktorá si zachovala časti pôvodného opevnenia.


Hrad Beckov - hrad, ktorý pochádza z 12. storočia, sa nachádza priamo nad obcou Beckov. V minulosti slúžil ako ochranný hrad pre považskú obchodnú cestu a hranicu Uhorska. Patrí medzi naše najkrajšie hrady.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png