lista s ornamentom.png

MALÉ KARPATY - MÚZEUM TRNAVA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Múzeum Trnava Malé Karpaty
Múzeum Trnava Malé Karpaty

Múzeum Trnava Malé Karpaty
Múzeum Trnava Malé Karpaty

1/1

REGIÓN: ► MALÉ KARPATY a TRNAVA

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

151 mnm

TRNAVA

+421 33 551 2913

icon_STARS 5.0.png

MÚZEUM - Západoslovenské Múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Je to regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji čo sa týka Archeológie, Etnografie, Všeobecná histórie, Botaniky, Zoológie a Geológie.

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_ZÁMOK.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.02.04.07
01-01-02-G-BRATISLAVA-HRAD.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

15. mája 2021, 12:18:30

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne 

Utorok-Piatok

Sobota-Nedeľa


08:00 - 17:00

11:00 - 17:00

POPLATOK ZA VSTUP

5,00 €

3,00 €

2,00 €

zadarmo

Dospelí

Študenti, seniori

Deti 6-15r

Deti 0-6r, ZŤP

SPRIEVODCA 


Ako sa dá k múzeu dostať ?


Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, na Múzejnom námestí, severovýchodne od štadióna Antona Malatinského, pri ktorom je možné aj zaparkovať. Expozície múzea sú umiestnené vo viacerých budovách a tak parkovanie je dostupné aj na parkovisku Dolnopotočná, odkiaľ sú všetky budovy múzea dostupné v okruhu 300 metrov.


Trochu z histórie.


Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, na Múzejnom námestí, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou do roku 1850, neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea, v roku 1954 bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave.

V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol.


Čo všetko vám múzeum ponúka ?


Západoslovenské Múzeum v Trnave v súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Múzeum knižnej kultúry v Oláhovom seminári, budove s expozičnými a výstavnými priestormi zameranými na dejiny knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša. Depozitáre múzea. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná pre Západoslovenské múzeum, ktoré si v nej v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Nachádza sa v nej expozícia a výstavy zamerané na knižnú kultúru.

Knižnica a študovňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov. Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica na Múzejnom námestí sprístupnená aj odbornej verejnosti.

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského – umiestnený v budove na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png