top of page
mestské opevnenie trnava

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

147 mnm

trnava

+421 33 323 6440

.mestské opevnenie trnava – trnavské mestské hradby patria k najrozsiahlejším tehlovým opevneniam v strednej Európe, dodnes sa zachovali takmer dve tretiny z nich. Kým hradby ostatných stredovekých miest vystavali z kameňa, na výstavbu trnavského opevnenia použili tehlu. Podľa posledných prepočtov bolo pri výstavbe použitých asi 20 miliónov tehál. Opevnenie vymedzilo plochu 56 hektárov s obdĺžnikovým pôdorysom. Keď porovnáme trnavské opevnenie s opevnením stredovekej Viedne, zistíme, že obvod trnavských hradieb má necelé tri kilometre, viedenské majú dĺžku 4,5 kilometra. Trnava tak mala len o tretinu menšie hradby ako stredoveká Viedeň. Trnava preto zastupuje Slovensko v najvýznamnejšej organizácii združujúcej opevnené mestá v Európe.

mestské opevnenie trnava

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


výstavba opevnenia začala v druhej polovici 13. storočia. Najskôr postavili štvorhranné obranné veže, neskôr vyhĺbili vodnú priekopu a vykopanú zem použili na výstavbu valu medzi vežami, až kým neboli hotové múry hradieb. Do mesta sa vstupovalo štyrmi bránami a o obranu hradieb sa starali najatí strážnici na čele s kapitánom. Múr opevnenia bol miestami vysoký až 10 metrov a mal šírku až 2,3 metra. Jeho súčasťou bolo aj 35 štvorpodlažných veží.


hradobný systém plnil svoju obrannú funkciu do 18. storočia. V 19. storočí boli hlavné brány aj s niektorými úsekmi múrov zbúrané. Vodné priekopy boli zrušené, úseky na južnej a severnej strane mesta boli zasypané a v priekope na západnej strane mesta vznikol park. Súčasťou zachovaného opevnenia je aj Bernolákova brána a baštové veže pri bráne a na Františkánskej ulici.

Napriek mocnému fortifikačnému systému bola Trnava niekoľkokrát dobytá. V rokoch 1271 a 1273 sa to podarilo českému kráľovi Přemyslovi Otakarovi II. V roku 1432 nasledovalo obsadenie Trnavy husitskými vojskami. Obsadili ho pomocou ľsti, keď v noci po trnavskom jarmoku mešťania opojení vínom zaspali a Husiti vpadli do mesta.


veľkému náporu čelili mestské hradby aj v roku 1506, kedy ich obsadilo vojsko Maximiliána Habsburského. Hradby síce vydržali, ale boli zdevastované. Mešťania dali hradby znovu opraviť. V tom čase územie začali dobývať i Turci a hradby bolo treba po týchto útokoch pravidelne opravovať. Ich oprava a obnova s väčšími či menšími prestávkami trvá dodnes. V roku 2017 pribudla v historickom tehlovom opevnení severná veža s priľahlým želiarskym domčekom. Pri murovaní veže použili stavbári tehly z pôvodného opevnenia.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:25:28

bottom of page