top of page
múzeum ľudovíta štúra modra

región: malé karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

178 mnm

modra

+421 905 719 273

.múzeum ľudovíta štúra modra – toto impozantné múzeum vzniklo v roku 1965, v meste Modra, v mieste posledného odpočinku slovenského slávneho rodáka. Úlohou múzea je od svojho počiatku budovať zbierkový a študijný fond najmä o osobnosti Ľudovíta Štúra, jeho činnosti a zaujímavou formou ich prezentovať. Múzeum sa venuje ak histórii a tradíciám Modry a blízkeho okolia.

múzeum ľudovíta štúra modra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie hodiny

november - marec

utorok-piatok 

apríl - október

utorok-piatok

sobota 08:30 - 16:00


08:30 - 16:00

09:00 - 15:00

.poplatok za vstup

dospelí

študenti, seniori 

rodinné

3,00 €

2,00 €

12,00 €

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcanávšteva múzea


návštevu múzea je možné uskutočniť kedykoľvek, pretože je celoročne otvorený v rámci otváracích hodín, samozrejme okrem pondelka. Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup v poobedňajších hodinách zdarma. Parkovisko sa nachádza priamo pred budovou alebo o pár metrov ďalej smerom k Hornej Bráne. Pre zdravotne ťažko postihnutých návštevníkov je prístupná Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a aktuálne výstavy. K ostatným expozíciám sa žiaľ nedostanú, vedú k nim úzke schody.


história


múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo vďaka iniciatíve Ústavu slovenskej literatúry SAV. Múzeum zriadili v roku 1965 v Modre, priamo na mieste Štúrovho posledného odpočinku.


slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry, Ústav slovenskej literatúry a mesto Modra sa spojili a vybudovali múzeum v bývalej mestskej radnici. Múzeum otvorilo svoje dvere výstavou dr. J. Ambruša 29.10.1965. Budova múzea spočiatku navonok nefigurovala ako reprezentatívna miestnosť na výstavy. 


rekonštrukcia budovy sa natiahla na viac ako 10 rokov. Preto úplne prvá, stála expozícia Štúrovci v národnom a literárnom živote Slovákov bola verejnosti sprístupnená až v roku 1978. V roku 1982 ku tejto expozícii pribudla ďalšia expozícia – Dejiny Modry. Autorom oboch expozícií bol dr. Imrich Sedlák. Múzeum od svojho počiatku malo viacerých zriaďovateľov, až napokon od roku 2006 je súčasťou Slovenského národného múzea. V roku 2015, pri príležitosti 200. Výročia narodenia Ľudovíta Štúra, opravili expozičnú časť budovy a 25. novembra múzeum otvorilo druhú stálu expozíciu - Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.


zaujímavosť


múzeum Ľudovíta Štúra dnes sídli v meštianskom dome na námestí Ľudovíta Štúra. Meštiansky dom v 19. storočí patril rodine mestského sudcu Jána Emresza. Jeho dcéra Rosina sa v r. 1839 vydala za Ľudovítovho brata, Karola Štúra, ktorý bol rektorom gymnázia, neskôr evanjeliským farárom v Modre.

Po Karolovej smrti sa Rosina vrátila späť do rodného domu a vychovávala svojich sedem detí. Ľudovít ich svorne navštevoval a staral sa o ich výchovu a vzdelávanie. 12. januára 1856 napokon práve v tomto domčeku aj zomrel. Keďže potomkovia rodiny Emreszovej sa hlásili k nemeckej národnosti, museli sa po roku 1945 vysťahovať a dom prepadol mestu Modra.


zaujímavé čísla


múzeum Ľudovíta Štúra v súčasnosti ponúka štyri stále expozície - Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätná izba Ľudovíta Štúra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galériu Ignáca Bizmayera.


knižnica múzea obsahuje vyše 19 tisíc ový fond, ktorý je rozdelený na historickú, odbornú, špeciálnu časť a na osobnú časť knižnice dr. J. Ambruša. Zbierkový fond obsahuje viac ako 5000 predmetov zameraných na dejiny keramiky, ľudového textilu, nábytku, predmetov, ktoré symbolizujú mesto Modra. Archívny fond obsahuje tiež viac ako 5000 fotografií a archívnych jednotiek.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:28:18

bottom of page