top of page

región: novohrad a podpoľanie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

400 mnm

čerín

+421 903 390 680

.gotický kostol svätého martina čerín – ranogotický kostol pochádzajúci z 14.storočia postavený na historickej stredovekej ceste Via Magna. Táto cesta viedla od Budína po Krakov, a tento kostolík bol jej súčasťou. Ide o jednoloďový kostol s krásnym interiérom.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

dobrovoľné

gotický kostol svätého martina čerín

gotický kostol sv martina čerín

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


gotický kostol sv. Martina je jednoloďovým ranogotickým kostolom, ktorý ma štvorcové presbytérium, sakristiu a drevenú zvonicu samostatne stojacu.


stojí nad dedinou, chráni ho opevnený areál. Okrem toho že je dominantou obce, je aj dominantou okolitej krajiny. Kostolík bol spolu s ostatnými vidieckymi ranogotickými kostolmi postavený okolo roku 1300. Tieto kostoliky sa v tej dobe stavali medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.


návšteva kostola


čarovný opevnený kostolík s pôvodnými maľbami priam láka k jeho návšteve. Kostol je prístupný autom, a je vhodný pre malých i veľkých, pre jednotlivcov či skupiny. Kostol sa nachádza na kopci, takže je neprehliadnuteľný.


história


kostol dal v 14.storočí postaviť Pavol z Krtíša, ktorý bol synom Madácha. Tento rímskokatolícky kostol v období reformácie, teda v rokoch 1647 až 1709, používali evanjelici. Všetky maľby zabielili. Odkryť tieto vzácne diela sa snažili až v rokoch 1929 – 1931. Kostol bol počas druhej svetovej vojny vážne poškodený, kedy do zasiahla paľba a fresky boli značne znehodnotené. Tieto fresky je možné dnes zahliadnuť na starých fotografiách z obdobie pred vojnou.


súčasný stav


kostol patrí čerínskej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Tu je možné získať viac informácií o kostole, jeho histórii a možnosti jeho nahliadnutia. Ide o udržiavaný kostolík v dobrom stave. V roku 2009 sa opravila strecha spolu s výmenou šindľov. Vďaka dotácii od Nadácie VÚB boli v roku 2016 obnovené nástenné maľby. Podarilo sa dokonca odkryť aj nové fresky na víťaznom oblúku.


čo ukrýva kostolík


konsekračný kríž na severnej stene kostola je ešte z čias výstavby kostola. Za vzácnosť sa považujú gotické nástenné maľby, ktorý vznikali počas štyroch období. Najstaršie fresky vznikli tesne po vybudovaní kostola a sú to postavy prorokov v kruhových medailónoch. Je ich vidieť na vnútornom líci triumfálneho oblúka. Druhú a najvýznamejšiu etapu predstavujú maľby vo svätiny kostola z konca 14.storočia a začiatku 15.storočia znázorňujúce kristologický cyklus.


na všetkých stenách svätyne sa nachádzajú výjavy a maľby z biblie. Na východnej sú to – Ukrižovanie Krista, Oplakávanie a trpiaci Kristus. Tieto fresky dokazujú jedinečný štýl autora, Majstra z Čerína. Na južnej strane sú to – Zvestovanie, Narodenie, svätice Margita, Barbora, Dorota a Alžbeta Durínska, fragment štvorlístka so svätou Katarínou. Na severnej strane – Posledný súd, Súdiaci Kristus s apoštolmi.


nechýbajú ani výjavy ako Tróniaci Kristus, Tróniaca Panna Mária s malým Ježiškom, s anjelmi a symboly evanjelistov, výjavy sv. Bartolomeja, sv. Ladislava, a sv. Juraja.


medzi najmladšie nástenné maľby sú z doby okolo roku 1500. Ide o výjavy Madony ochrankyne a archanjela Michala, ktorý váži duše.


okrem malieb sa v kostole nachádzajú aj ďalšie pamiatky. Napríklad gotická kamenná krstiteľnica zo 14.storočia umiestnená pri víťaznom oblúku, na podlahe svätyne je možné zazrieť zvyšky kamenných náhrobných dosiek. Dokonca aj najstaršiu gotickú kamennú náhrobnú dosku na Slovensku. Z rokoch 1500 až 1510 pochádzajú neskorogotický drevený maľovaný strop a vyrezávaná drevená lavica pre predstaviteľov obce, tzv stallum.


drevený neskorogotický krídlový oltár z roku 1483 so vzácnymi obrazmi previezli v roku 1885 do Budapešti. Oltár pochádzal z dielne Majstra z Kremnice. V roku 2015 barokový oltár v kostole vymenili za kópiu pôvodného. Na priečelí kostola sú umiestnené gotické kruhové okná so štvorlistovou ružicou.


pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia. Pri múroch kostola sa nachádzajú ešte staré hroby z čias, kedy bolo zvykom pochovávať pri kostoloch. Celý areál aj so zvonicou je ohradený vysokým kamenným múrom so strieľňami.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 10:02:40

bottom of page