top of page

región: novohrad a podpoľanie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

808 mnm

-

+421 902 806 547

.kaľamárka - je prírodná geologická pamiatka, miesto oddychu, výletov a cieľ skalolezcov v Podpoľaní. Kaľamárka je jeden z pozostatkov vulkanickej činnosti najväčšieho stratovulkánu v strednej Európe a to Poľany. Andezitová skalná plošina bola zaradená medzi prírodné pamiatky. Jej steny, komíny a veže presahujúce 10 m, sú vyhľadávaným miestom pre skalolezcov. Lokalita sa nachádza severne od Detvy, je turisticky navštevovaná, slúži ako odborno-náučný objekt, ktorý je využívaný horolezcami ako cvičné skaly.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

voľne prístupné

kaľamárka

kaľamárka

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku Kaľamárke dostať ?


kaľamárka je prírodná lokalita v Detvianskom predhorí Poľany, nachádza sa 12 km severne od Detvy. Na Kalamárku je prístup autom rovno ku skalám. Z parkoviska pri horárni je to cca 5 minút chôdze. No oveľa lepší zážitok budete mať z Kaľamárky, ak sa sem vydáte ľahko prístupným a dobre značeným udržiavaným dlhým chodníkom zo samotnej Detvy. Peší chodník je nenáročný a má dĺžku približne 2 km.


čo všetko môžete na Kľlamárke a v jej okolí vidieť ?


malebné andezitové bralo, eróziou rozčlenené do stien veží a komínov. Nespochybniteľné však je, že osídlenie katastra Detvy predsa len siaha do hlbšej minulosti ako sa datuje oficiálny vznik Detvy, dôkazom čoho je neďaleká významná archeologická lokalita a to hradisko Kaľamárka.


kaľamárku, strategicky výhodne umiestnenú nad východnou časťou Detvianskej kotliny, tvorí stĺpcovitý andezitový výbežok vo výške 803 až 816 m n. m., s vrcholovou plošinou, chránenou z troch strán vysokými zvislými skalnými stenami. Iba z východu bol vybudovaný približne 50 m dlhý val nad prirodzeným terénom.


trochu z histórie


história horolezectva začína so vznikom Klubu československých turistov, ktorý bol založený roku 1919. V roku 1939, po vyhlásení autonómie Slovenska, vznikol Klub slovenských turistov, lyžiarov. Už v rokoch 1930 až 1939 upozorňovali turistické publikácie na Kalamárku pod Poľanou, ktoré mala ideálne podmienky na výcvik všetkých druhov lezenia. Kalamárka je výborný cvičný terén s možnosťou zväčša voľných výstupov v pomerne pevnej skale. Zaujímavosťou je kruhový pôdorys a výhoda lezenia na každú svetovú stranu. Názov Kalamárka pôvodne patril len podkovitému zoskupeniu vyvreninových brál naľavo od horárne. Postupne vznikali rôzne výstupy na Vrchných skalách, ako Hrana so škárou, Veľkonočná socha, Neznáma hrana.


podstatný vzostup lezenia nastáva po vojne. Začali sa intenzívne využívať všetky dovtedy známe i novoobjavené lezecké terény, medzi nimi aj Kalamárka. Pri príležitosti 10. výročia trvania horolezeckého oddielu Slávia VŠLD Zvolen bol roku 1963 vydaný prvý horolezecký sprievodca aj so schematickým nákresom Vrchných skál. Je tu vyznačených 10 najvýznamnejších skalných objektov Kalamárky s popisom vylezených ciest, s označením číslicami a šípkami priamo na skalách, ktoré sú dobre viditeľné až dodnes.

V rokoch 1967 až 1974 tu vzniklo nepochybne najviac ciest, ktoré možno považovať za kalamárkovské klasiky, lezené s obľubou dodnes. Patria sem Neznáma hrana, Pavúčia cesta, Cez jaskynku, Peťov pokus, Americká cesta. Cesty vylezené v rokoch 1970 až 1974 lezie často aj dnešná generácia. Medzi najznámejšie patria Peťov zárez, Kráľovská a tom období jedna z najťažších ciest, ktoré boli vylezené na cvičných skalách na Slovensku, Antigravitácia vylezená roku 1973 I. Kollerom a J. Hazuchom. Osemdesiate roky sa nesú najmä v znamení prvo výstupov S. Glejduru. Za roky 1978 až 2001 vyliezol 70 prvo výstupov. Medzi najvýznamnejšie jeho cesty patria Indián, Podlaha, Proklamácia podvedomia. V tomto období sa vyliezlo niekoľko hodnotných prvo výstupov aj I. Koller s J. Mihálom Talianska cesta, ale aj ďalšie prvo výstupy ako Krikava, alebo Lučkov sokolík.


v marci 2001 sa začína práca na doteraz najkomplexnejšom spracovanom lezeckom sprievodcovi Kalamárky podľa ktorého je na Kalamárke vylezených viac ako 350 ciest a variantov. Horolezecký sprievodca pre širokú lezeckú verejnosť bol dokončený na jeseň 2001. Takisto v tomto istom období domáci lezci vymenili staré skoby, nity a kruhy za nové.


pár tipov pre turistov v okolí


drevený artikulárny kostol v hronseku - 16 km severne nad Zvolenom. Unikátne je použitie klasickej spojovacej techniky hlavných nosných prvkov, ktoré sú spájané klasickými tesárskymi spojmi a drevenými kolíkmi. V blízkosti kostola je zvonica s rovnakou architektúrou. Kostol aj so zvonicou je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


zvolenský hrad - alebo aj Zvolenský zámok je hrad nachádzajúci sa v centre Zvolena. Je to naša národná kultúrna pamiatka vzdialená od Kalamárky 32 km na západ.


vodopád bystrého potoka - je národná prírodná pamiatka a chránený krajinný výtvor nachádzajúci sa v katastrálnom území mesta Hriňová 10 km východne vzdušnou čiarou od Kalamárky..pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 9:37:15

bottom of page