top of page

región: novohrad a podpoľanie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

387 mnm

očová

+421 45 534 9976

.kostol všetkých svätých očová - rímsko-katolícky kostol v centre dediny Očová, pri Detve. Nádherný kostolík sa vypína na maličkom kopčeku obce. Skutočný skvost obce Očová. Kostol ukrýva skvost priamo z rúk Majstra Pavla z Levoče.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

dobrovoľné

kostol všetkých svätých očová

kostol všetkých svätých očová

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


návšteva kostola


kostol je prístupný verejnosti. Je dobré vopred ohlásiť svoju návštevu na miestnom Farskom úrade. Parkovanie je možné pod kopčekom, odtiaľ vedie cestička priamo ku kostolu.


história a architektúra


v centre dediny Očová, na malom kopčeku sa vypína nádherný kostolík. Pochádza zo 14. storočia. Kostol slúžil svojim občanom. Keď hrozilo turecké nebezpečenstvo, kostol obohatili kamenným múrom, ktorý v 18.storočí prešiel barokovou premenou. Pred dokončením kostola pribudli nástenné maľby, v roku 1320. Počas druhej svetovej vojny bol kostol poškodený. Dlho však nečakal na opravu.


v kostole, na jeho severnej strane sa nachádza náhrobný kameň Jána Arnauta. Jeho život v tejto dedinke je plný tajomstva. Nevedno či to bol naozaj Turek, alebo nie. Ako malý chlapec sa dostal do tureckého zajatia a spravili z neho elitného vojaka. Čo všetko je na tom pravdy, to sa nevie. Faktom ale je, že Turci často podnikali lúpežné nájazdy v okolí Banskej Bystrice, a neobišli ani Očovú.


skvosty kostola


skutočným skvostom kostola je gotický oltár Majstra Pavla z Levoče. Nie je taký veľký a honosný, ale určite patrí medzi významné pamiatky kostola a aj gotiky na Slovensku. V rokoch vytvorenia 1514 až 1515 to bol dvojkrídlový oltár Smrti Panny Márie, dnes sa zachovala len hlavná časť s reliéfom.


ako sa vôbec dostal oltár do toho kostola, nevedno. Pravdepodobne vďaka očovanom, ktorí boli kedysi dobrí obchodníci a možno ho získali pre kostol výmenou alebo kúpou. Nájdu sa v interiéri aj ďalšie zaujímavosti, ako nástenné maľby či sochy sv. Mikuláša a sv. Antona pustovníka z roku 1514.


láska a vojna


obec Očová sa stala viackrát terčom nájazdom Turkov. Cisárske vojská a žoldnieri z priľahlého Zvolenského či Vígľašského zámku nepodali pomocnú ruku. Napriek tomu, pri jednom takomto prípade, sa Turek menom Arnaut zahľadel a zaľúbil do miestnej dievčiny. Láska dokáže zázraky, a aj v tomto prípade to dokázala. Nepriateľstvo sa skončilo, Arnaut prestúpil na katolícku vieru a postavil sa na stranu obranu obce.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 10:01:09

bottom of page