top of page

región: novohrad a podpoľanie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

187 mnm

lučenec

+421 911 733 980

.synagóga lučenec – monumentálnu, najväčšiu synagógu na Slovensku vybudovala lučenecká židovská náboženská obec na okraji historického jadra mesta v rokoch 1924 až 1925. Synagóga je registrovaná ako Národná kultúrna pamiatka.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

11:00 - 19:00

14:00 - 17:00

utorok - sobota

nedeľa

1,00 €

0,50 €

dospelí

deti do 10r

synagóga lučenec

synagóga lučenec

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá k synagóge dostať ?


budovu Synagógy nájdete na Adyho ulici. Parkovanie je možné hneď oproti na parkovisku rovnakého mena. Nerobia sa v nej už náboženské úkony a teda nie je ani posvätným miestom. Dlhé roky nevyužívaný a spustnutý objekt, s pôvodnou kapacitou až 1100 osôb po obnove využíva mesto na kultúrnospoločenské podujatia. Synagóga sa nachádza na okraji širšieho centra Lučenca. Je jednou zo štyroch rovnakých synagóg, ostatné tri sa nachádzajú v Amsterdame, Bruseli a v Tel Avive.


trochu z histórie


podľa údajov z konca 18. a zo začiatku 19. storočia sa v mestečku Tuhár pri Lučenci usadila prvá väčšia skupina židovských osadníkov. Platil zákon, ktorý zakazoval stavať židovské domy do vzdialenosti sedem míľ od baníckych miest, preto sa Židia nemohli usadiť priamo v Lučenci až do roku 1840. Od roku 1863 im slúžila prvá menšia synagóga.


pred prvou svetovou vojnou židovská obec vyhodnotila, že kapacitne im už pôvodná budova nestačí, preto ju treba zbúrať a postaviť novú. Táto bola postavená v rokoch 1924 až 1925. Stavba dosahuje výšku 35,4 m a zastrešuje ju kupola na vysokom osemstennom tambure. Hlavný vstup zdôrazňuje po stranách dvojica veží s menšími kupolkami.


synagóga ako centrum náboženského a verejného života židovskej obce mala pôvodne tri nosné funkcie, bola miestom náboženských obradov, školou náboženských zákonov a miestom verejných rokovaní. Pred druhou svetovou vojnou v meste žilo okolo dvetisícpäťsto Židov, čo predstavovalo zhruba pätinu obyvateľstva. Po vojne sa ich vrátila necelá desatina. Pretože boli maďarskej a nemeckej národnosti, museli na základe Benešových dekrétov zo Slovenska odísť.


po vojne, v priebehu roka 1948 ponúkla Židovská náboženská obec v Lučenci synagógu mestu Lučenec na predaj. V rokoch 1948 až 1980 sa budova pravdepodobne využívala ako sklad obilia a bola vo veľmi zanedbanom stave. V 60. rokoch 20. storočia bola synagóga zapísaná v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok, neskôr bola z neho vyradená a v rámci asanačného plánu sa mala zbúrať. Objekt bol vo veľmi zlom až havarijnom stave.


4.júna 2013 získalo mesto Lučenec stavebné povolenie na „Prestavbu synagógy na multikultúrne priestory“, s cieľom aby sa Synagóga stala multikultúrnym priestorom, ktorý bude slúžiť aj na spoločenské účely či výstavy umelcov, rôzne záujmové činnosti mládeže, aktivity lučenských občianskych združení, škôl na organizovanie stužkových slávností, alebo tiež svadieb.


pár tipov pre turistov v okolí


fiľakovský hrad - Fiľakovský hrad je stredoveký hrad, ktorého ruiny sa vypínajú nad Fiľakovom. V 12. storočí stál pravdepodobne na mieste hradného vrchu kamenný hrad.


lipovianska rozhľadňa - postavená v roku 2013 niekoľko metrov od maďarskej hranice pri obci Lipovany 16 km južne od Lučenca. Na jej vyhliadkovú plošinu vo výške 15,4 m vedie 84 schodov.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 9:27:41

bottom of page