top of page
bobrova raľa

bobrova raľa

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: orava a západné tatry
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

560 mnm

podbiel

+421 903 535 832

.bobrova raľa - pokiaľ sa radi kocháte tradičnou slovenskou ľudovou architektúrou, navštívte Bobrovu raľu v obci Podbiel neďaleko Tvrdošína. Táto časť obce predstavuje najväčší zachovaný komplex pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe. Bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Ľudové drevenice s priľahlými dvormi a hospodárskymi stavbami, ako sú maštale, chlievy, šopy či drevárne sú charakteristickým typom roľnícko-pastierskych sídel strednej Oravy 19. storočia. Obec ponúka možnosť prehliadky pamiatkovej rezervácie so sprievodcom, ktorý kochanie sa okolitou krásou a zručnosťou tvorcov dreveníc okorení pútavým výkladom.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca 


pôvodne komplex pozostával z 56 bytových celkov postavených v 32 radoch s 18 dvojbytovými domami, 2 trojbytovými a jedným so štyrmi bytovými celkami. Väčšina starých domov spája izbu, pitvor a komoru. Z pitvora sa vstupuje do izby na jednej strane, do komory na druhej strane. Tá vo väčšine domov zmenila svoju pôvodnú funkciu a stala sa zadnou izbou. V jednom dome bývali dve rodiny, každá v jednej izbe, pitvor a kuchyňa boli spoločné. Základným stavebným materiálom obytných domov a hospodárskych stavieb je drevo. Škáry medzi jednotlivými trámami sú vypchaté machom. Strechy sú strmé sedlové, ukončené štítmi. Na obytných domoch a hospodárskych stavbách tvorí pôvodnú krytinu šindeľ. Väčšina objektov pochádza z polovice 19. a zo začiatku 20. storočia. Datovanie i meno stavebníka domu sa zachovalo na stropných trámoch v izbe vo väčšine domov.


charakteristickým prvkom domov bolo, že komíny nemali vyvedené nad strešnú rovinu, ale boli ukončené na pôjde pieckou z plochých skál, ktorá zachytávala iskry.


v bývalej cirkevnej škole sa v súčasnosti nachádza Malé podbielanské etnografické múzeum. Sú tu vystavené predmety používané v domácnostiach, pri poľnohospodárskych prácach, dokumenty o histórii obce. Ako každá dedina i táto mala kostol. Bol rímskokatolícky a postavili ho v 18. storočí. Jeho súčasťou je i zvon. Pred kostolom je replika vahadlovej studne, ktoré sa v Podbieli používali. Bolo ich tu až 23.

Drevenice tvorili kedysi celú dedinu. V 50. rokoch 20. storočia si však obyvatelia Podbiela začali stavať murované domy, avšak časť drevených sa zachovala do súčasnosti, aby mohli vydať svedectvo minulosti.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. apríla 2023, 12:02:49

bottom of page