top of page
kostol a veža svätého martina trstená

kostol a veža svätého martina trstená

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: orava a západné tatry
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

611 mnm

trstená

+421 902 038 067

.kostol a veža svätého martina v trstenej - ide o rímskokatolícky kostol v Trstenej. Je postavený na gotických základoch prvého kamenného kostola. V roku 1641 bol obnovený v renesančnom slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1710 – 1747. Kostol bol ukončený zvýšenou barokovou cibuľovitou vežou.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

voľne prístupné

celoročne

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa ku kostolu dostanete?


kostol svätého Martina sa nachádza v centre mesta Trstená. Po blízku sa nachádza Turistické informačné centrum.


kúsok z histórie


kostol je trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii, ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Sv. Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa spomína zo začiatku 18. storočia. Historizujúce oltáre a pôvodný organ / v 70.–tych rokoch nahradený novým organom/ pochádzajú od F. Prinotha z Tirolska z roku 1904. V sakristii kostola bol uložený barokový parlamentár z polovice 18. storočia. 


Zo starého barokového zariadenia kostola sa zachovali patronátne lavice z pol. 18. storočia, obraz Kalvárie z 18. storočia, voľné plastiky z 18. storočia , polorustikálna socha Panny Márie z pol. 18. storočia / spomínaný inventár bol umiestnený v podveží a v sklade nad sakristiou /a malá „umbrela„/ okrúhly baldachýnček, ktorý niesol kňaz, keď išiel udeľovať posledné pomazanie /. Umbrela, pochádzajúca z 18. storočia, je ukončená pekným končiarom, na ktorom je reliéf Madony. V komore kostola bol nájdený cenný ľudový betlehem s veľkými figúrkami zo začiatku 19. storočia. Časť z neho sa nachádza v zbierkach Oravskej galérie. Starší obyvatelia mesta si na tento historický klenot určite spomínajú. 


Vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora tvorí dvojpodlažná budova s renesančným portálom zo 17. storočia a s dvoma soškami v nikách uložených vo výklenku poschodia , pochádzajúcich z oravskej dielne Belopotockovcov. Budova po prestavbe slúžila pre potreby mestského archívu. Na hradbách pri kaplnke sa nachádza socha sediacej Madony z prelomu 18. a 19. storočia. Chrám počas piatich storočí svojej existencie bol niekoľkokrát reštaurovaný. V roku 1908 bol kostol ozdobený freskami maliara Blaškoviča - Bátoriho. Z čias opravy sú aj farebné okná s uhorskými svätcami a nové oltáre.


veža


samotná veža bola ku kostolu pristavaná v 17. storočí a nemala vždy takú podobu aká je v súčasnosti. Počas 2. sv. vojny však bola zostrelená jej drevená nadstavba aj s vnútrajškom a pri jej obnove pribudli k hlavnej veži aj štyri malé vežičky. Novú vežu navrhol a dal zhotoviť stavebný inžinier Ormay, rodák z Trstenej. Jednotlivé diely veže a vežičiek priviezol a po osadení ich obložili kameninou. Celková výška veže je 49 m, výška úrovne balkóna je 26,5 m. Vo vnútri veže sa nachádza pôvodný mechanizmus hodín pochádzajúci z roku 1949. Zvonicu veže tvoria štyri zvony, ktoré boli liate pri Brne v roku 1947. Najväčší zvon váži 1,6 tony a je zasvätený sv. Martinovi. Najmenší zvon, tzv. „Umieráčik“, je zasvätený sv. Jozefovi a váži len 190 kg.


súčasťou veže sú dve výstavné podlažia. Návštevníci si môžu okrem úchvatného výhľadu z balkóna veže pozrieť nielen zvonicu, či hodinový mechanizmus, ale aj rôzne výstavy. Medzi atraktívne expozície inštalované vo veži patrila napr. „Výstava sakrálneho umenia Hornej Oravy“ a „Život v starej Trstenej“. Tieto výstavy návštevníkom pripomínajú tradície a históriu mesta. Jednou zo stálych expozícií sú historické fotografie mesta Trstená a v najvyššie dostupnej časti veže sa nachádzajú erby významných zemianskych rodín Oravy. Nad dverami, ktoré smerujú na vonkajší výhľad sa nachádza vyobrazenie pečate mesta Trstená a erb Oravy. Dosiaľ posledná rekonštrukcia interiéru veže prebehla v roku 2011, kedy bolo opravené schodište a elektrické osvetlenie. Rekonštrukciu zrealizovalo mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej cez projekt „Propagácia sakrálneho umenia hornej Oravy“. Slávnostné otvorenie veže sa uskutočnilo 2.októbra 2011. Od tohto termínu je veža prístupná širokej verejnosti.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. apríla 2023, 12:02:54

bottom of page