lista s ornamentom.png

PODUNAJSKO - MESTSKÁ RADNICA KOMÁRNO

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

icon_STARS 5.0.png

MESTSKÁ RADNICA - reprezentatívna neorenesančná budova historickej komárňanskej radnice je dominantou Námestia gen. Klapku. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorým sa ozýva vždy o 10., 12., 14. a 16. hodine, počas ktorého z dvierok na jej veži vychádza postavička husára. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu.

REGIÓN: ► PODUNAJSKO

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

114 mnm

KOMÁRNO

+421 35 773 0063

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.04.02.10

MESTSKÁ RADNICA KOMÁRNO

XPLÓR eSHOP

1/8
icon_prir_ZAUJÍMAVOSŤ.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne

nesprístupné 

POPLATOK ZA VSTUP

bezplatný

Vstup

SPRIEVODCA 


Ako sa dá k radnici dostať ?


Radnica v Komárne sa nachádza na severnej strane námestia generála Klapku. Oproti radnici, na južnej strane námestia stojí socha generála Klapku, ktorý počas Maďarskej revolúcie 1848 a 1849 velil obrane Komárna.


Trochu z histórie.


Hlavné námestie Komárna, dnešné Námestie generála Klapku vzniklo v druhej polovici 17. storočia. Na jeho severnej strane už koncom 17. storočia stál dom používaný na zasadnutia mestskej rady. Po veľkých škodách spôsobených zemetrasením v roku 1763 bol v roku 1766 obnovený a v nasledujúcom roku doplnený o požiarnu strážnu vežu s medeným zastrešením, na vrchole ktorej umiestnili symbol Habsburgskej monarchie, dvojhlavého orla z plechu. Po požiari v roku 1848 budovu opäť zrenovovali, ale už ju bolo nutné zväčšiť, preto v roku 1875 ju o poschodie nadstavali a dostala novú strážnu vežu, čím vznikla radnica v podobe, v akej ju poznáme dnes. Túto prestavbu pripomína letopočet z rímskych číslic pod vežou.

Budova aj v súčasnosti slúži ako sídlo mestského úradu. V okne jej veže sa od silvestra 1999 medzi 10 - 16. hodinou v dvojhodinových intervaloch objavuje postava husára z rokov 1848 a 1849 a zaznieva „Klapkov pochod“, ktorý skomponoval dirigent hudby miestnej posádky Béni Egressy po poslednej víťaznej bitke obrancov pevnosti v auguste 1849.


Čo všetko môžete v radnici a okolí vidieť ?


Severozápadne od radnice je rozsiahle námestie, ktoré tvorí tzv. Nádvorie Európy v Komárne. Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre temer všetky európske štáty. Obdivovať, prípadne aj porovnávať je možné budovy z Walesu, Vatikánu, Írska, Talianska, Transylvánie, Islandu či Grónska.

100 metrov južne od námestia môžete vidieť Dôstojnícky pavilón, 200 metrov západne môžete navštíviť Podunajské múzeum v Komárne.

Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Ide o systém bášt a opevnení na území mesta Komárno a protiľahlých brehoch riek Dunaj a Váh, ktorý spolu s centrálnou pevnosťou tvorí Komárňanský pevnostný systém. V 20. storočí pretrvávali snahy o obnovenie objektov v minulosti tvoriacich pevnostný systém. Z pôvodného systému opevnení sú zachované všetky hlavné objekty okrem časti na ľavom brehu Váhu nazývaný Vážske predmostie.

Protiturecká pevnosť v Komárne je pevnosť vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. 31. mája 1963 bol súbor siedmich objektov starej a novej pevnosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnosť Monoštor je pevnosť v maďarskom meste Komárom, a je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

xplor.png
  • Xplór Facebook
  • Xplór Instagram
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

MESAČNÝ NEWSLETTER XPLÓR