top of page
parná prečerpávačka patince

parná prečerpávačka patince

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

107 mnm

-

+421 35 773 0063

.parná prečerpávačka patince – vzácna technická pamiatka neďaleko obce Patince, pri slovensko-maďarskej hranici. Bola postavená ako protipovodňová ochrana. Na juhu Slovenska, na Dunaji a nive Žitavy boli časté záplavy, preto sa v roku 1897 pristúpilo k jej výstavbe.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

interiér voľne prístupný

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


vyliatie Dunaja hrozilo aj v minulosti, preto v rokoch 1884 až 1896 vybudovali protipovodňovú hrádzu Dunaja. Tá siahala neuveriteľných 250 kilometrov. Ale storočné vody v rokoch 1897 a 1899 hrádza neustála a pretrhla sa.


vtedy padlo rozhodnutie zvyšovať hrádze a vybudovať stanice, ktoré dokážu prečerpávať vnútornú vodu. Prvá takáto čerpacia stanica na Žitnom ostrove bola postavená v roku 1896 pri obci Číčov. V roku 1897 pribudli ďalšie parné prečerpávacie stanice a to v Martovciach, Patinciach a v Lándore.


tieto prečerpávacie stanice slúžili svojmu účelu až do 1965. Niektoré po ich technickej modernizácii ešte ďalších 20 rokov.


parná prečerpávacia stanica v Patinciach vznikla v roku 1897. Dodnes sa zachovala v pôvodnom stave, s pôvodnými technickými zariadeniami. Stanica pozostávala z čerpačky, samostatne stojaceho tehlového komína, skladu uhlia a z budovy s regulátormi a ich výpustom. Čerpacia stanica pozostáva dokonca z dvoch čerpacích strojov, ktoré dodala anglická firma - Nicholson.


prečerpávacia stanica slúžila až do roku 1974. Zachovala sa vo veľmi dobrom stave. Je významnou dominantou a kultúrnou pamiatkou okolia Dunaja.


k stanici vedie cestička priamo z hlavnej cesty. Je však na nej postavená zábrana, takže priamy prístup s autom nie je veľmi možný. Exteriér je voľne prístupný.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

7. mája 2023, 9:51:29

bottom of page