top of page
komárňanská pevnosť

komárňanská pevnosť

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: podunajsko
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

110 mnm

komárno

+421 910 366 659

.komárňanská pevnosť – výhodné strategické miesto na sútoku Váhu a Dunaja bolo v 16. storočí predzvesťou vzniku najväčšieho a najvýznamnejšieho pevnostného komplexu na území Slovenska. Návštevníkom ponúka unikátny pohľad do minulosti v podobe krásneho komplexu pevností, bášt a opevnení.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

viac info na oficiálnej stránke5,00 €

2,50 €

3,00 €

13,00 €

zadarmo

dospelí

deti 7-15r

študenti, seniori, zťp

rodinné

deti 0-6r

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodca


pevnosť v Komárne určite neprehliadnete. Na prehliadku je možné ísť iba so sprievodcom a vzhľadom na chátrajúci stav pevnosti len na vlastné riziko. Avšak aj napriek tomu všetkému záujem o prehliadku pevnosti neustále rastie. Prevádzkovateľom je samotné mesto.


história


počiatky prvého hradu v Komárne sa spomínajú už v roku 1265. V 13. storočí počas vlády Mateja Korvína sa stal významným komplexom budov s prepychovým palácom zodpovedajúcim náročným kráľovským požiadavkám. Na jeho obrannú funkciu sa však zabudlo. Až v 15. storočí, keď hrad dobyli vojská Ferdinanda I, sa ukázalo, že systém opevnenia je nedostatočný.


ten dal ihneď nariadiť výstavbu opevnenia a opravu hradu. Vyhotovením plánu pravdepodobne poverili Pietra Ferraboscu, ktorý navrhol viacuhlový bastiónový systém. Výstavbu začali v roku 1546. V roku 1557, zdokonaľovali zemné valy a prehlbovali vodné priekopy, to bola výstavba tzv. Starej pevnosti. Avšak ani mocná pevnosť v roku 1570 nedokázala odolať povodni a bola do veľkej miery zničená. Jej obnova nastala opäť v rokoch 1572 – 1592. Pevnosť prešla zaťažkávajúcou skúškou v roku 1594, kedy ju celý mesiac obliehalo 100-tisícové vojsko sinanského pašu a bezúspešne.


keď v roku 1663 – 1664 dobyli turecké vojská Nové Zámky, Leopold I. dal príkaz postaviť novú obrannú pevnosť v Komárne. A tak sa začína éra Novej pevnosti. Výstavba trvala od r. 1663 do 1673. Bola na väčšej rozlohe ako Stará pevnosť, mala tvar päťuholníka a jej dva východné bastióny sa voľne pripojili za vodnou priekopou hlbokou 6 metrov k dvom západným bastiónom Starej pevnosti. V roku 1810 bolo vybudované vonkajšie opevnenie prstencovo obopínajúce celé mesto. Do mesta viedli dve brány - bratislavská a gutská. Samotnú pevnosť chránili ešte forty – samostatné malé pevnosti na ľavom brehu Váhu – Vážska línia a pravom brehu Dunaja – Palatínska línia (v dnešnom Maďarsku).


napoleonské vojny boli poslednou príčinou opätovného obnovenia funkcie a výstavby obranného systému pevnosti v meste Komárno. V rámci prác sa na nádvorí v roku 1810 vystavala obrovská kasáreň v pôdorysnom tvare písmena „U“ rovnobežne s kurtínami a v jej vnútornom priestore na južnej strane postavili v roku 1815 veliteľskú budovu. V prvej polovici 19. storočia bola prestavaná aj Stará pevnosť. Za konečný rok dostavania pevnosti sa považuje rok 1877.


žiaľ, práve 20. storočie sa podpísalo vo veľkej miere za súčasný zlý stav pevnosti. Po roku 1968 tu boli umiestnené sovietske vojská a tie pevnosť značne zdevastovali a priam „zahádzali“ odpadom.


súčasnosť


z celého komplexu sa podarilo zrekonštruovať iba vstupnú bránu do Novej pevnosti a vstupnú bránu do Starej pevnosti a niektoré časti opevnení. Najviac práce sa urobilo pri vyčistení areálu od odpadu, ktorý sovietski vojaci zamurovávali.


súčasný stav vyžaduje, aby objekty pevnostného systému boli začlenené do organizmu neustále sa rozrastajúceho mesta s vytvorením rekreačno-oddychovej zóny pre obyvateľstvo mesta Komárna a pre rozvoj turistického ruchu.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

7. mája 2023, 9:51:42

bottom of page