top of page
barokový kaštieľ klátova nová ves

barokový kaštieľ klátova nová ves

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

202 mnm

-

+421 38 5420 201

.barokový kaštieľ klátova nová ves – sa nachádza v parku v centre obce Klátová Nová Ves na brehu potoka Vyčoma. Dedinka má asi ako jediná tri nádherné kaštiele, z ktorých najkrajší je barokový

.otváracie doby

verejnosti neprístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

park 

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


pravdepodobne bol postavený v polovici 18. storočia a to rodinou Husárovcov. Neskôr ho vlastnila rodina Marcibániovcov, potom Migazziovcov a posledný majitelia boli Stummerovci. Pôvodná stavba bola oveľa menšia ako je súčasný kaštieľ a zachovala sa v zadnej časti.


pôvodne to bola dvojpodlažná budova s manzardovou strechou. Ústredný balkón a hlavné priečelie boli smerom k potoku. Smerom na východ od kaštieľa sa nachádzal veľký hospodársky areál s trojkrídlovou prízemnou budovou. V tomto objekte boli stajne, sklady a bolo tam ubytované služobníctvo. Vedľa kaštieľa je park, ktorý sa stal súčasťou anglického parku.


koncom 19. storočia sa kaštieľ stal majetkom baróna Stummera a počas jeho vlastníctva sa veľmi zmenil a nadobudol súčasnú podobu. Barón chcel z kaštieľa urobiť atraktívnu budovu a tak pristavil k pôvodnému objektu okrúhly schodiskový pavilón so slávnostnou sálou cez dve poschodia.


prestavba sa urobila aj na hospodárskej budove. Exteriér upravili v neobarokovom štýle a doplnili balkóny a strešné štíty. Veľkolepú slávnostnú sálu prepojili arkádovou chodbou s obytným priestorom.


prestavali aj interiér a chceli sa priblížiť k francúzskemu rokoku. Zaoblená časť veľkej sály slúžila ako zimná záhrada a v tej dobe bol celý objekt centrálne vykurovaný. Na svietenie používali domáci generátor, ktorý bol poháňaný vodným kolesom, ktoré bolo v potoku v parku.


Veľkolepo prestavali aj park, v ktorom vysadili množstvo našich, ale aj cudzokrajných drevín, upravil sa aj potok Vyčoma . Z neho vlastne napojili jazero pri kaštieli. Do parku doplnili altánky, lavičky, umelú jaskyňu a mostíky.


v roku 1915 sa kaštieľ stal majetkom dcéry baróna, ktorá sa vydala za advokáta Biedermanna. Neskôr v ňom bola škola a potom začal chátrať. V roku 1977 sa jeho majiteľom stal Slovenský štatistický úrad, ktorý ho začal rekonštruovať. V tom istom roku bol kaštieľ zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a o desaťročie sa stalo z neho Školiace stredisko štatistického úradu v Bratislave.


tento kaštieľ môžete obdivovať len zvonku a je súčasťou náučného chodníka. Určite sa prejdite a pozrite si aj ďalšie dva kaštiele v dedine a taktiež nádherný kostol.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

24. novembra 2022, 10:25:06

bottom of page