top of page
kostol a kláštor nitra

kostol a kláštor nitra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

164 mnm

nitra

+421 37 772 72 5

.kostol a kláštor svätého ladislava nitra - piaristická dominanta mesta, najväčšia baroková stavba v meste, najväčší kostol v Nitre a okolí. Piaristická knižnica sa môže popýšiť historickou zbierkou približne 50 000 tisíc kníh. V tomto kostole boli v roku 1921 na Slovensku vysvätení prví traja slovenskí biskupi.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


piaristický kostol svätého Ladislava spolu s kolégiom a gymnáziom sv. Jozefa Kalazanského tvorí komplex objektov na Piaristickej ulici Dolnom meste v Nitre. Komplex sa nachádza vzdušnou čiarou okolo 600 metrov južne od hradného komplexu, stojí oproti Cyrilometodskému námestiu.


trochu z histórie


rehoľa piaristov začala stavať kostol v roku 1701. Takmer hotový kláštorný kostol bol zničený požiarom v roku 1716. V roku 1748 postavili nový dvojvežový kostol.


prvú bezplatnú základnú školu v Európe založil sv. Jozef Kalazanský, zakladateľ rehole piaristov. Začali ju navštevovať stovky detí. Po dvoch desaťročiach pôsobenia sa v budove pri kostole svätého Pantaleona tiesnilo až 1500 žiakov a mnohé mestá prosili Kalazanského, aby podobnú školu zriadil aj u nich. Hŕstka nadšencov okolo Jozefa Kalazanskáho sa postupne pretvorila na rehoľné spoločenstvo, ktorého členovia skladali slávnostné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti a k tomu pripájali štvrtý sľub a to učenie detí. Tak v roku 1621 vznikla nová Rehoľa chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl, skrátene Zbožné školy (Scholae Piae) alebo tiež PIARISTI. Kalazanského vyučovacie metódy boli v mnohom prelomové a moderné. V praxi sa tu realizoval tiež ekumenizmus a demokracia, keď vedľa seba v laviciach sedeli katolíci, evanjelici, židia i moslimovia, chudobné deti i deti bohatých fundátorov.


na Slovensku prišli piaristi do Podolínca v roku 1642, kedy bolo známe, že rehoľa prispieva v celej Európe k duchovnému, kultúrnemu a technickému rozvoju. Celkovo riadili piaristi na Slovensku 11 gymnázií a krátky čas aj Collegium economicum v Senci. Mnohí z nich prednášali na univerzitách a v kňazských seminároch.


pár tipov pre turistov v okolí


nitriansky hrad - zachovalý hradný komplex v Nitre. Nachádza sa na hradnom vrchu v centre mesta vo výške 220 m n. m., a vytvára výraznú dominantu mesta pod južnými výbežkami pohoria Tribeč.


katedrála sv. emerána - katedrálny chrám Bazilika svätého Emeráma na Nitrianskom hrade je už dlhé storočia symbolom mesta pod Zoborom. V roku 1961 bola vyhlásená za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Katedrála je zasvätená sv. Emerámovi, biskupovi a mučeníkovi, ktorý žil v 7. storočí. Katedrála, od roku 1998 povýšená na Baziliku svätého Emeráma v Nitre, je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku.


kláštor františkánov a kostol sv. petra a pavla - jedna z dominánt nitrianskeho Horného Mesta. Pôvodne renesančný jednoloďový kostol zasvätili sv. Petrovi a Pavlovi. Veža bola pristavaná až v roku 1732, keďže v tom období kostoly žobravých rádov nemali vežu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:41:11

bottom of page