top of page
kostol bánovce nBebravou

kostol bánovce nBebravou

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

235 mnm

bánovce nBebravou

+421 910 842 742

.kostol sv. Mikuláša je pozoruhodnou a zároveň najstaršou pamiatkou mesta Bánovce nad Bebravou. Ide o gotickú stavbu, ktorá vďaka svojej mohutnosti pôsobí veľmi starobylo. Starobylý vzhľad podporuje šindľová strecha s jedinečným zastrešením veže.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


história


kostol bol postavený pravdepodobne niekedy medzi 13. až 15. storočím ako jednoloďový, s kvadratickým presbytériom a mohutnou vežou. Počas nepokojnej rákociovskej doby v Uhorsku, bol kostol odobratý katolíkom a následne im bol v roku 1709 vrátený. V čase, keď sa rozšírila reformácia, od polovice 16. do druhej polovice 17. storočia, ho využívali protestanti. V 18. a 19. storočí prešla pamiatka rozsiahlou obnovou, z ktorej sa zachovalo viacero  kusov vnútorného vybavenia ako oltár sv. Mikuláša či plastika Ukrižovaného Krista. Na začiatku 20. storočia bola ešte pristavená sakristia a ďalšie roky zostal kostol napospas osudu. Chátrajúcu pamiatku sa pokúsili zachrániť v 60. rokoch. Úrady si však dali podmienku kostol odsvätiť a prebudovať ho na múzeum. To bol dôvod, kvôli ktorému sa opravy nakoniec nekonali.  Rekonštrukcie sa kostol dočkal až v roku 1989.


zaujímavosť


počiatky kostola nie sú úplne známe. Predpokladá sa, že jeho predchodcom bol starší románsky sakrálny objekt. Podľa niektorých zdrojov siahajú jeho začiatky až do roku 1198, nie je to však ničím podložené. V tejto súvislosti sa spomína bánovský farár Ján, ktorý zaň mal zaplatiť 14 grošov. V písomných prameňoch z roku 1232 sa spomína kostol, ktorý slúžil pred ním, preto sú domnienky, že kostol existoval už v uvedenom roku.

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:40:58

bottom of page