lista s ornamentom.png

PONITRIE - NITRIANSKY HRAD NITRA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

icon_STARS 5.0.png

NITRIANSKY HRAD – sa nachádza v najstaršom slovenskom meste. Rozpína sa na mieste mohutného slovanského hradiska, kde sídlili nitrianske kniežatá a veľkomoravskí panovníci. V súčasnosti je sídlom nitrianskeho biskupstva. Najväčšia dominanta Nitry a naša národná kultúrna pamiatka, je spolu s Horným mestom vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

REGIÓN: ► PONITRIE a POŽITAVIE

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

169 mnm

NITRA

+421 910 842 991

icon_HOME.png

SK.08.07.02

NITRIANSKY HRAD NITRA

1/8

XPLÓR eSHOP

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_hist_HRAD.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

OTVÁRACIE DOBY

Pondelok - Nedeľa

Apríl - Jún 

Júl - August 

September - Október 

November - Marec 


06:00 - 19:00

06:00 - 20:00

06.00 - 19.00

06:00 - 17:00

POPLATOK ZA VSTUP

0,50 €

2,00 €

4,00 €

3,00 €

5,00 €

3,00 €

Areál hradu

Expozície

Expozície s vežou

Malý okruh

Veľký okruh 

Diecézna knižnica

SPRIEVODCA


Prístup a parkovanie


Na hrad sa dostanete dvoma prístupovými cestami. Jedna vedie od župného námestia a druhá zo severovýchodu od mestského parku. Zaparkovať môžete priamo pri župnom námestí, ale to to parkovisko je spoplatnené. Bezplatné parkovanie je pri zimnom štadióne.


O hrade


Postavený bol na mieste pôvodného veľkomoravského hradiska z 9. storočia. Návštevníkovi sa tu ukáže zmes románskej, gotickej, renesančnej a barokovej architektúry. Od roku 880 v ňom sídli najstaršie stredoeurópske biskupstvo.

Bol postavení v 11.storočí a skladá sa zo štyroch samostatných celkov, katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Jadrom je katedrála s biskupskou rezidenciou.

Nitriansky hrad neslúžil len svetskej moci ale aj kanonikom a biskupom, ktorí spravovali úrad nitrianskeho župana. Vo vojnových časoch tam našli útočisko aj obyvatelia z okolia. Do areálu hradu sa dostanete cez vstupnú bránu biskupa Mošóciho a vznikla v 16. storočí. Vonkajšia brána biskupa Pálffyho vznikla neskôr a v minulosti slúžila pri obrane hradu s delostreleckou podporou.


Katedrála sv. Emerána


Najväčšou kamennou stavbou v minulosti aj dnes je biskupská Katedrála sv. Emerána, podľa Maurovej legendy, tam boli uložené pozostatky sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Podľa nej Svorad žil pustovníckym životom a počas pôstu jedol len 40 orechov a veľmi ťažko pritom pracoval. Jedného dňa oslabený omdlel a bol by určite zomrel, ak by neprišiel k nemu mladík a odniesol ho do kláštora. Keď vyzdravel, povedal to svojmu žiakovi Benediktovi a ten po jeho smrti začal žiť tiež pustovníckym životom. Po troch rokoch takéhoto života ho prepadli lupiči, zabili ho a hodili do Váhu. Rok po nešťastí ľudia zbadali pri rieke orlicu ako hľadela na jedno miesto a keď tam prišli našli tam jeho telo neporušené a pochovali ho vedľa Svorada.

Katedrála sa skladá z troch stavieb a to z kostola sv. Emerána a z Horného a Dolného kostola. Kostol sv. Emerána bol po požiari a po zničení vojskami Matúša Čáka prestavaný. Dnešnú podobu dostal začiatkom 20. storočia.


Horný a Dolný kostol


Horný kostol je jednoloďový gotický chrám a bol postavený na najvyššom skalnom mieste. Nachádza sa tu oltár sv. Spasiteľa so stĺpovitou architektúrou a vo výklenku je umiestnená

renesančná krstiteľnica. Pri príležitosti osláv Cyrila a Metoda tam pribudol organ, ktorý je dielom majstra O. Važanského.

Kostol bol v 18. storočí upravovaný a pristavili k nemu Dolný kostol a spojili ich širokým schodiskom. Ten vznikol pri dobýjaní hradu vojskami Gabriela Betlena. Najvzácnejšou pamiatkou je tu hlavný oltár s motívom Snímania z kríža od sochára J Perneggera. Pod ním je umiestnený mramorový reliéf Ukladanie do hrobu. Nachádzajú sa tu aj tri bočné oltáre a tri náhrobky nitrianskych biskupov. Z vonkajšej strany tu pristavili barokovú Kaplnku sv. Barbory. Fresky a maľby v kaplnke zhotovil A. Galliarti. Vchod do dolného kostola je vlastne vchodom do celej katedrály.


Biskupský palác


Neskorobarokový Biskupský palác pristavili k hradnej katedrále zo západnej strany. Má tri podlažia a nádvorie. Pred vstupom na nádvorie Biskupského paláca sa nachádza hradné nádvorie s parkom a terasou. Pre verejnosť nie je sprístupnený.


Hradný areál


Veľmi zaujímavé je aj vonkajšie opevnenie hradného areálu. Najstaršie časti pochádzajú z románskeho a gotického obdobia. Nachádza sa tu Vazulova veža, ktorá mala kedysi dve podlažia a tiež dva vchody z nádvoria. Dole bola miestnosť pre kanón a hore dve okná. Pod vežou je hladomorňa. Múr s vežou uzatvára celé nádvorie aj so studňou, ktorá má hĺbku viac ako 60 metrov a nad ňou je čerpacie zariadenie. K veži sa viaže aj legenda, bol na nej uväznený bratranec uhorského kráľa Štefana I. Vazul, ktorý sa mu nepáčil a po náhlej smrti jeho syna mal nárok na trón aj Vazul. Kráľ Štefan vtedy poslal kata na nitriansky hrad a prikázal mu Vazulovi vypichnúť oči a naliať horúce železo do uší.

V hospodárskych budovách sa nachádza diecézne múzeum, je prvé na Slovensku a nachádza sa tam množstvo listín a dokumentov zo začiatkom kresťanstva u nás. Nachádza sa tu aj archeologická expozícia Kazematy. Tieto vznikli pri prestavbách v múroch po bojoch medzi Turkami a cisárskymi vojskami. V stredoveku tvorila systém opevnenia aj gotická priekopa. V súčasnosti po rekonštrukcii sa využíva ako letný amfiteáter, kde bývajú koncertné vystúpenia a projekcie filmov.


Zaujímavosti a tipy


Na nitrianskom hrade sa nachádza niekoľko krýpt. Jedna je za katedrálou, pozrieť si ju môžete len počas sviatku všetkých svätých.

Na nádvorí je diecézne múzeum, v jeho vitrínach sa nachádzajú najstaršie písomnosti a dokumenty Nitry, patrí k nim Zoborská listina, Nitriansky evanjeliár viazaný v zlate- je to najstaršia ručne písaná kniha na Slovensku, stylusy sú to efektné staré perá, kópia starej šperkovnice, ktorú priniesli Cyril a Metod ako dar panovníkovi. Zachovaný je aj list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi.

V podzemí sa nachádzajú najväčšie poklady, bohato zdobené monštrancie, obradné kalichy a sochy Madony od gotiky až po 20. storočie. Nachádzajú sa tu nálezy z praveku, z doby bronzovej a laténskej.

Návštevu hradu si určite spojte aj s turistikou a neďaleko navštívte zrúcaniny Studeného hradu a Gýmeša, je z nich nádherný výhľad a taktiež krížovú cestu na Kalváriu.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

xplor.png
  • Xplór Facebook
  • Xplór Instagram
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

MESAČNÝ NEWSLETTER XPLÓR