lista s ornamentom.png

ponitrie - synagóga šurany

turistická zaujímavosť, tip na výlet, sprievodca, mapa, fotky, hodnotenia, navigácia, aktuálne počasie

.synagóga šurany
.synagóga šurany

press to zoom
.synagóga šurany
.synagóga šurany

press to zoom
1/1
icon_hist_HRAD.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

123 mnm

-

+421 905 925 515

.virtuálna zberateľská nft minca
.xx
sk.07.00.46
ponitrie - synagóga šurany
.synagóga šurany
.synagóga šurany
icon_STARS 5.0.png

.synagóga šurany - ortodoxná synagóga‌ v‌ Šuranoch‌ patrí‌ medzi‌ skvosty‌ synagogálnej‌ architektúry‌ na‌ Slovensku.‌ Patrí medzi najkrajšie synagógy na Slovensku. Mesto Šurany bolo v minulosti jedným z najvýznamnejších centier tradičného židovského života na západnom Slovensku. Šurianska‌ židovská‌ komunita‌ synagógu postavila‌ v‌ roku‌ 1916. Po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru dokončenej v roku 2005 budova synagógy zmenila funkciu z pôvodnej sakrálnej na kultúrno-spoločenskú. Slúži verejnosti ako koncertná a výstavná sieň.

.otváracie doby

pondelok

streda

piatok

09:00 - 12:00

09:00 - 16:00

09.00 - 17:00

.poplatok za vstup

dobrovoľné00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png

.sprievodca


ako sa dá k synagóge dostať ?


nachádza sa na Ulici Malej, severne od námestia hrdinov v historickom jadre mesta Šurany. Vhodné miesto na parkovanie je potrebné vyhľadať.


trochu z histórie.


ortodoxná židovská synagóga bola postavená na prelome 19. a 20. storočia. Je umelecky hodnotným dokladom vývoja architektúry a dokumentom dejín židovskej komunity na Slovensku.


dňa 21. septembra 2007, v čase tradičného šurianskeho jarmoku bola na poschodí synagógy sprístupnená stála expozícia Mestského Múzea Šurany. Jeho cieľom je zhromažďovanie, záchrana, ošetrovanie, dokumentácia a prezentácia predmetov, ktoré majú historickú výpovednú hodnotu a sú dokladom vývoja spoločnosti, obzvlášť mesta a najbližšieho okolia.


vystavené sú archeologické nálezy z lokality Zámeček-Slovenská Trója z Nitrianskeho Hrádku, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov - štvrťdenárov z Kostolného Seku z 15. storočia, signované - značkované tehly zo Šurian, ktoré dokumentujú minimálne 200 ročnú históriu tehliarstva v meste, dokumenty k šurianskemu cukrovaru a histórii mlynárstva.


židovská obec v meste už neexistuje a synagóga po rekonštrukcii interiéru slúži od roku 2005 ako kultúrny stánok. Usporadúvajú sa tu výstavy, koncerty, prednášky a besedy. Výstava Trinásta komnata, predstavuje výber zaujímavých zbierkových predmetov.


čo všetko môžete v synagóge a okolí vidieť ?


národná kultúrna pamiatka, stavba s maurskými, secesnými a byzantskými prvkami, expozícia Mestského múzea Šurany. Fasáda‌ od‌ ulice,‌ ako‌ i‌ bočné‌ steny‌ sú‌ bohato‌ zdobené‌ oblúčkovými‌ vlysmi,‌ lizénovými‌ pásmi‌ s‌ bohatou‌ ornamentálnou‌ výzdobou. V‌ priebehu‌ 90.‌ rokov‌ 20.‌ storočia‌ sa‌ uskutočnila‌ rekonštrukcia‌ interiéru‌ synagógy‌ a‌ v‌ máji‌ 2005‌ sa‌ sprístupnila‌ verejnosti‌ ako‌ dôstojný‌ kultúrny‌ stánok.  Usporadúvajú‌ sa‌ tu‌ muzeálne‌ a‌ galerijné‌ výstavy,‌ koncerty,‌ prednášky‌ a‌ prezentácie.‌ Stála expozícia na poschodí synagógy približuje dejiny mesta, ako aj mestských častí Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek od praveku po 20. storočie. Návštevníkov zaujme maketa mesta Šurany, ktorá zachytáva podobu mesta okolo roku 1660 v čase osmansko-tureckej expanzie spolu so Šurianskym hradom.


  • srdcomposlovensku Instagram
logo_srdcomPoSlovensku_v.9.21.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

9. februára 2022, 9:39:30

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór