top of page
župný dom nitra

župný dom nitra

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: ponitrie a požitavie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

173 mnm

nitra

+421 37 657 96 41

.župný dom a nitrianska galéria nitra - základným poslaním Nitrianskej galérie je zhromažďovať, spracovávať,  vyhodnocovať, ochraňovať a prezentovať diela výtvarného umenia 20. a 21. storočia. Galéria pôsobí  v budove bývalého župného domu, ktorý je našou národnou kultúrnou pamiatkou.

.otváracie doby

utorok - piatok

sobota - nedeľa

10:00 - 18:00

13:00 - 18:00

.poplatok za vstup


4,00 €

2,00 €

jednotné (všetky výstavy)

dospelí

deti

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku galérii dostať ?


štvorkrídlová palácová budova bývalého župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto” v Nitre. Budova stojí na severnej strane Župného námestia, parkovanie je vhodné priamo na Župnom námestí, na jeho južnej strane.


trochu z histórie


župný dom bol postavený ako baroková palácová stavba v roku 1823 pravdepodobne na starších základoch. V rokoch 1874 až 1876 ho podľa návrhu architekta Edöna Dümmerlinga rozšírili a v rokoch 1903 až 1908 podľa projektu V. Czíglera a pod dozorom nitrianskeho staviteľa J. Tomascheka celý prestavali v duchu secesie.


budova župného domu bola s menšími prestávkami od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923 až 1928 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. Po územnosprávnej reorganizácii jej priestory využívali miestne štátne orgány a organizácie.


v roku 1983 bola budova prevedená do majetku i správy Nitrianskej galérie, ktorá sa stala jej hlavným užívateľom. V súčasnosti v priestoroch župného domu spolu s galériou sídli i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.


čo všetko môžete v galérii a v jej okolí vidieť ?


hneď pri parkovisku môžete vidieť františkánsky kláštorný komplex, tvorený rímskokatolíckym kostolom sv. Petra. Ak vás zaujme aj hrad s jeho bazilikou sv. Emerána, od kostola sv. Petra a Pavla vás ku hradu a jeho katedrále povedie Kráľovská cesta. Je to len necelých 300 metrov.


nitrianska galéria v súčasnosti disponuje piatimi výstavnými priestormi. Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salónje určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť  Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie BUNKERod roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galériavznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.


v roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície.


za jej dlhoročnú kvalitnú prácu a bohatý program pre návštevníkov všetkých vekových skupín bol Nitrianskej galérii Ministerstvom kultúry SR udelený titul „Galéria roka“ za roky 2014 a 2017.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

26. februára 2023, 11:41:16

bottom of page