lista s ornamentom.png

PONITRIE - ŽUPNÝ DOM A NITRIANSKA GALÉRIA NITRA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Župný dom a Nitrianska galéria
Župný dom a Nitrianska galéria

Župný dom a Nitrianska galéria
Župný dom a Nitrianska galéria

1/1
icon_STARS 5.0.png

ŽUPNÝ DOM a NITRIANSKA GALÉRIA - základným poslaním Nitrianskej galérie je zhromažďovať, spracovávať,  vyhodnocovať, ochraňovať a prezentovať diela výtvarného umenia 20. a 21. storočia. Galéria pôsobí  v budove bývalého župného domu, ktorý je našou národnou kultúrnou pamiatkou.

REGIÓN: ► PONITRIE a POŽITAVIE

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

173 mnm

NITRA

+421 37 657 96 41

icon_HOME.png

SK.07.07.09

ŽUPNÝ DOM A NITRIANSKA GALĚRIA NITRA

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.07.07.09
PONITRIE - ŽUPNÝ DOM A NITRIANSKA GALÉRIA NITRA
Župný dom a Nitrianska galéria
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

OTVÁRACIE DOBY

Utorok - Piatok

Sobota - Nedeľa

10:00 - 17:30

13:00 - 17:30

POPLATOK ZA VSTUP

3,00 €

Jednotné

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

29. mája 2021, 12:02:12

SPRIEVODCA


Ako sa dá ku galérii dostať ?


Štvorkrídlová palácová budova bývalého župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto” v Nitre. Budova stojí na severnej strane Župného námestia, parkovanie je vhodné priamo na Župnom námestí, na jeho južnej strane.


Trochu z histórie


Župný dom bol postavený ako baroková palácová stavba v roku 1823 pravdepodobne na starších základoch. V rokoch 1874 až 1876 ho podľa návrhu architekta Edöna Dümmerlinga rozšírili a v rokoch 1903 až 1908 podľa projektu V. Czíglera a pod dozorom nitrianskeho staviteľa J. Tomascheka celý prestavali v duchu secesie.


Budova župného domu bola s menšími prestávkami od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923 až 1928 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. Po územnosprávnej reorganizácii jej priestory využívali miestne štátne orgány a organizácie.

V roku 1983 bola budova prevedená do majetku i správy Nitrianskej galérie, ktorá sa stala jej hlavným užívateľom. V súčasnosti v priestoroch župného domu spolu s galériou sídli i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Čo všetko môžete v galérii a v jej okolí vidieť ?


Hneď pri parkovisku môžete vidieť františkánsky kláštorný komplex, tvorený rímskokatolíckym kostolom sv. Petra. Ak vás zaujme aj hrad s jeho bazilikou sv. Emerána, od kostola sv. Petra a Pavla vás ku hradu a jeho katedrále povedie Kráľovská cesta. Je to len necelých 300 metrov.


Nitrianska galéria v súčasnosti disponuje piatimi výstavnými priestormi. Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salónje určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť  Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie BUNKERod roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galériavznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.


V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície.

Za jej dlhoročnú kvalitnú prácu a bohatý program pre návštevníkov všetkých vekových skupín bol Nitrianskej galérii Ministerstvom kultúry SR udelený titul „Galéria roka“ za roky 2014 a 2017.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png