top of page
balneologické múzeum piešťany

balneologické múzeum piešťany

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

168 mnm

piešťany

+421 33 772 2875

.balneologické múzeum imricha wintera – vzniklo s cieľom obohatiť ponuku pre piešťanských kúpeľných hostí. Pri potulkách mestom sa ho oplatí navštíviť, pretože ukrýva cenné predmety, ktoré si M. R. Štefánik priniesol zo svojich ciest, či z Tahiti, Japonska, alebo zo severnej Afriky. Málokto vie, že sa tu nachádza kostená korčuľa, predchodkyňa tých, ktoré používajú dnes aj naši hokejisti. Objavíte tu aj lebku mamuta, či všetky vývojové etapy kúpeľov a udalostí s tým spojené.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

hlavná expozícia 

utorok - nedeľa 09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

2,00 €

1,00 €

zadarmo

dospelí, seniori, zťp

študenti 

deti do 6r

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodcazoznámite sa s archeológiou regiónu Piešťan, nálezmi z bohatých kniežacích hrobov z Krakovian-Stráží, národopisom regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov i obrazov. Nainštalovaná je tu expozícia približujúca dejiny Piešťan a Piešťanských kúpeľov. Časť expozície je venovaná najvýznamnejším minerálnym vodám Slovenska a samostatnú expozíciu tvorí osobnosť slovenských i európskych dejín – generál M. R. Štefánik.


vznik piešťanského Balneologického múzea iniciovali Imrich Winter a správca kúpeľov Václav Vlk. Viedla ich k tomu snaha obohatiť ponuku pre kúpeľných hostí, priblížiť im históriu a kultúru kúpeľov, ako aj osobitosti prírody regiónu. V roku 1928 založil Imrich Winter pre rozptýlenie kúpeľných hostí malú muzeálnu expozíciu s flórou a faunou okolia Piešťan, miestnou keramikou, krojmi a výšivkami a inými historickými a archeologickými predmetmi.


v roku 1933 otvorili v priestoroch Kúpeľnej dvorany v Piešťanoch prvé múzeum a Imrich Winter sa stal jeho riaditeľom. Práve výsledky jeho zberateľskej činnosti položili základy Balneologického múzea. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani svetoznámy maliar Alfons Mucha. V novej muzeálnej expozícii bola národopisná expozícia a staropiešťanský roľnícky dom, časť venovaná osobnosti a dielu generála M. R. Štefánika, archeológii a paleontológii, ale boli tu vystavené aj artefakty k povstaniam uhorskej šľachty proti Habsburgovcom. Časť bola venovaná Ludwigovi van Beethovenovi, ktorý pravdepodobne navštívil Piešťanské kúpele v roku 1802, ale aj Alžbete Báthoriovej, ktorá navštevovala Piešťanské kúpele a mala tu postavenú i menšiu kúriu.


v roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum. Jeho úlohou bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. Od roku 2017 nesie múzeum názov Balneologické múzeum Imricha Wintera.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

28. novembra 2022, 14:22:48

bottom of page