top of page
kaštieľ teplička nad váhom

kaštieľ teplička nad váhom

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

342 mnm

-

+421 902 788 290

.kaštieľ teplička nad váhom – renesančný kaštieľ postavený koncom 16. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí k najväčším kaštieľom na Považí. Má vzácnu grafitovú výzdobu a spája sa predovšetkým s menom Žofia Bosniaková.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca

 


ako sa tam dostanete?


kaštieľ sa nachádza v blízkosti centra obce Teplička nad Váhom a je voľne prístupný. Do obce sa dostanete autobusom, autom, ale aj na bicykli zo Žiliny Vodného diela po lávke ponad frekventovanú cestu II/583 zo Žiliny do Terchovej. Lávka pre cyklistov a chodcov spája obec s Vodným dielom Žilina. Do budúcnosti bude súčasťou plánovanej cyklomagistrály do Terchovskej doliny. Keď sa už do obce s viac ako 750. ročnou históriou dostanete, okrem kaštieľa navštívte aj Loretánsku kaplnku. Kaplnku dal v rokoch 1728 – 1729 pristavať k severnej strane teplického kostola gróf Löwenburg a zasvätili ju Loretánskej Panne Márii. Neporušené telo Žofie Bosniakovej tu bolo prenesené v roku 1729 z krypty kostola. V kaplnke, pod obrazom s vlastnou podobizňou odpočívala Žofia do roku 2009, kedy boli jej telesné pozostatky zničené ohňom. Ostatky zničeného Žofiinho tela boli uložené do špeciálnej schránky a nanovo vystavené v kaplnke, kde si ich môžete pozrieť aj vy.


história


kaštieľ dal postaviť Mikuláš Deršffy s manželkou Barborou Peréniovou. Ako prvé postavili východné krídlo kaštieľa. Tu bol zabudovaný neskorogotický kostol zasvätený sv. Krížu. Dersffyovci dali z vlastných prostriedkov postaviť pôvodne gotický kostolík v renesančnom štýle. K nemu bola pristavená v 30. rokoch 20. storočia časť kostola sv. Martina. Spolu so staršou časťou slúži veriacim dodnes. V druhej polovici 17. storočia stavbu rozšírili o západné krídlo so štvorhrannými vežami. Istý čas žila v kaštieli manželka palatína Františka Veseléniho - Žofia Bosniaková.


prestavbou získal kaštieľ podobu uzatvorenej stavby so štvorkrídlovou dispozíciou. Tá sa zachovala dodnes. Najstaršie - východné krídlo s neskorogotickým kostolom je zdevastované. Zachovalo sa západné krídlo kaštieľa. Po páde šľachtických rodov sa kaštieľ rozpredal medzi viacerých majiteľov. Tí si ho postupne prerobili na obytné priestory, čím sa znehodnotil.


súčasnosť


v roku 2010 vzniklo Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom. Jeho cieľom je záchrana, obnova, podpora rekonštrukcie a revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Teplička nad Váhom v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Združenie vykonáva odbornú a dobrovoľnícku činnosť najmä v severozápadnej nárožnej veži kaštieľa. V spomínaných priestoroch zorganizovalo výstavu fotografií i umeleckých diel, výstavu exponátov nálezov z výskumov i koncerty vážnej hudby.


v roku 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia podporila obnovu severozápadnej veže prostredníctvom grantu. Zafinancovali remeselné práce zamerané na odstránenie nevhodných betónových výplní vetracích otvorov a prispeli k obnoveniu pôvodného ostenia, osadeniu kovových mreží umeleckým kováčom, renovácii barokových parkiet z 18. storočia či reštaurovaniu starožitnej skrine a stolíka. Renovované nálezy budú sprístupnené verejnosti ako expozícia v kaštieli. Postupnou obnovou chce občianske združenie prinavrátiť kaštieľu jeho pôvodnú podobu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 19:37:17

bottom of page