top of page
kostol svätého štefana kráľa žilina

kostol svätého štefana kráľa žilina

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

336 mnm

žilina

+421 41 723 1051

.kostol svätého štefana kráľa žilina - najstaršia architektonická pamiatka v Žiline, ktorej vznik sa datuje od prvej tretiny 13. storočia. Podľa zachovaných stavebných prvkov ide o neskororománsky kostol. Kostol je obohnaný ohradovým múrom so vstupnou bránou. Keď ňou vojdete, máte pocit akoby ste sa ocitli v inom svete a v inom čase.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

na objednávku

dobrovoľné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodcapodľa povesti dal kostol postaviť prvý uhorský kráľ sv. Štefan I. na pamiatku bitky s vojskami poľského kráľa Boleslava Chrabrého. Celé presbytérium je pokryté vzácnymi freskami dvanástich apoštolov, pričom osem z nich sa nachádza na severnej stene a zvyšní štyria na južnej. Na klenbe svätyne nájdete Krista, ako žehná veriacim v mandorle. Kostol slúžil ako farský pre viacero osád i zo vzdialenejšieho okolia.


pri kostole postavili aj otvorenú kaplnku. Stojí tu dodnes. Má gotické jadro z kameňa a k jej juhozápadnému pilieru pristavili šesťbokú kazateľnicu. Kostol dopĺňa ohradový múr so vstupnou bránou, ktorá je zhruba zo 17. storočia.

V 18. storočí tu jezuiti uskutočnili rozsiahlu prestavbu, pri ktorej nahradila nová krížová klenba pôvodný drevený strop lode. V tomto období malo taktiež dôjsť k zamurovaniu pôvodných románskych okien, ktoré boli funkčne nahradené novými, v severnej i južnej stene lode.

V počiatkoch 19. storočia slúžil kostol ako vojenský sklad, vtedy podľahli skaze aj lavice. Nové lavice sem dali v roku 1830. Opravu kostola však uskutočnili až v roku 1839. V roku 1848 bol kostol zasa vojenským skladom a jeho následnú opravu urobili už v roku 1849.


v súčasnosti v kostole nájdete viacero stredovekých okien - tri románske na južnej strane lode, jedno vo východnej stene lode a vo východnom múre apsidy. Goticky upravené okno sa nachádza v južnej stene chóru a okno z gotického obdobia na západnej strane lode.


kostolík sa nachádza západne od veľkého kruhového objazdu Rondel, hneď pri hlavnej ceste. Opevnený areál je zvyčajne zamknutý, návštevu je potrebné si dohodnúť vopred na farskom úrade Žilina-Závodie.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 20:22:43

bottom of page