top of page
starý kláštor piešťany

starý kláštor piešťany

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

161 mnm

piešťany

+421 33 771 9621

.starý kláštor piešťany – pamiatka z čias stredoveku, ukrytá medzi rodinnými domčekmi. Neznáma, ale historická pamiatka, kláštor, ale pôvodne gotický kostol. Je najstaršou murovanou sakrálnou stavbou mesta, i keď už sú z neho len pozostatky.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

celoročne

voľne prístupné

voľne prístupné

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodcaneprístupný kláštor


kláštor je ukrytý medzi domami priamo v meste, v tichej Detvianskej ulici. Z ulice ho nevidno, dokonca nevedie k nemu ani cestička. Je z neho len ruina, ktorá je verejnosti neprístupná.


pochádza z 14.storočia a je najstaršou stavbou v Piešťanoch. V minulosti súčasťou kláštora bol aj stredoveký cintorín, kde boli umiestnené pozostatky už v 11.storočí. Počas archeologických výskumov sa preskúmal časť základov kaštieľa a viac ako 200 hrobov.


krátka história


aj keď sa budova nazýva kláštorom, slúžil ako kostol. Bol to gotický kostol, ktorý až do 19.storočia slúžil svojmu účelu. Ale ako všetky objekty tej doby, i tento začal pomaly chátrať, a neobišiel ho ani požiar, ani povodeň. Napokon jeho osud spečatila výstavba nového kostola v Piešťanoch – Kostol sv. Štefana. Nakoniec z kláštora ostalo len torzo, lebo miestni ho postupne rozoberali na vlastné účely. Tehly a kamene použili ako stavebný materiál pre budúce domy. V minulosti pozemkové členenie neexistovali, preto nečudo, že kostol spolu s cintorínom zasahuje do súkromných území v blízkosti. Vzácne architektonické časti kláštore, ktoré sa podarilo zachrániť, sú umiestnené v Budapešti. Kópie týchto pamiatok, nálezov sú vystavené v piešťanskom múzeu. Najstaršie nálezy sa zachovali vo forme mincí ešte z čias vlády uhorského kráľa Kolomana I. (1095-1116).


legenda


o Starom kláštore sa hovorilo aj o templároch, ale sú to len príbehy, pretože v čase výstavby kostola rád už bol zrušený. Povesť hovorí, že studňa, ktorá sa nachádza oproti kláštoru, je čarovná a liečivá. Liečili sa vďaka nej očné choroby.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 20:13:14

bottom of page