top of page
synagóga bytča

synagóga bytča

icon_hist_ZRÚCANINA.png

región: považie
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

305 mnm

bytča

+421 903 884 651

.synagóga bytča  - synagóga v Bytči patrí, spolu s komplexom objektov renesančného zámku a farským kostolom Všetkých svätých na námestí, medzi najhodnotnejšie historické pamiatky bytčianskeho regiónu.

.otváracie doby

.poplatok za vstup

na základe podujatia

na základe podujatia

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodcaako sa dá ku synagóge dostať ?


bytčianska synagóga z druhej polovice 19. storočia stojí uprostred mesta v blízkosti známeho bytčianskeho zámku na ulici Sidónie Sakalovej.


čo všetko môžete v synagóge a jej okolí vidieť ?


murovaná stavba synagógy bola postavená medzi zámkom a pivovarom a stála v Bytči už v roku 1801. Pôvodne to bola len modlitebňa, neskôr v roku 1886 sa stala synagógou. Jej súčasná podoba je v neorománskom štýle a je výsledkom stavebných aktivít židovskej náboženskej obce začiatkom 20. storočia. Bola dokončená v roku 1907 za finančnej podpory Popperovcov, židovských majiteľov bytčianskeho panstva.


trochu z histórie


prítomnosť židovskej komunity v Bytči je doložená v súpise obyvateľov Trenčianskej stolice z roku 1725. Počet židovského obyvateľstva v Bytči, podobne ako v iných regiónoch, vzrástol na konci 18. storočia po vydaní tolerančného patentu v roku 1781. Odvtedy židia figurujú najčastejšie ako prenajímatelia panských práv, vo svojich rukách mali predovšetkým obchod. Po revolučných udalostiach v roku 1848 a zrušení poddanstva, posledný feudálny vlastník bytčianskeho veľkostatku, Pavol Anton III. Esterházi svoj majetok v roku 1861 najskôr prenajal a potom v roku 1868 definitívne odpredal spolu so zámkom a pivovarom židovskému podnikateľovi Leopoldovi Popperovi.


existencia pomerne monumentálnej stavby synagógy úzko súvisela s veľkým počtom židovského obyvateľstva, ktoré v Bytči žilo a najmä na konci 18. a na začiatku 19. storočia sa aktívne podieľalo na hospodárskom i kultúrno-spoločenskom zveľaďovaní mesta. Štatistiky o Židovskej náboženskej obci v Bytči a jej okolí zo začiatku 20. storočia hovoria takmer o 20 % podiele z celkovej populácie mesta. Dôsledkom holokaustu židovská obec zanikla.


hlavnú zásluhu na vzniku synagógy a jej ďalšej existencii má rodina Popperovcov, ktorá sa významnou mierou podpísala na rozvoji všetkých inštitúcií Židovskej náboženskej obce, ale aj na hospodárskom rozvoji celého regiónu. Popperovci boli spoločensky najvýznamnejšou rodinou v Bytči a patrili k najmajetnejším rodinám v rámci celej monarchie. Popperovci sa k veľkému majetku dostali prostredníctvom obchodu s drevom a boli najväčšími majiteľmi pôdy v Bytči. Okrem ornej pôdy, lesov a pastvín vlastnili pivovar, pílu, hotel a postavili aj tzv. Nový zámok, kde bývali. Okrem toho im patrilo Považské Podhradie, panstvo Strečno s hradom, zámok vo Viedni a taktiež veľké množstvo pôdy a lesov v Poľsku i Maďarsku. Okrem toho, že podporovali židovské náboženské obce a darovali pozemok na synagógu a cintorín v Bytči, boli aj patrónmi katolíckych kostolov na svojich panstvách.


počas vojny slúžila synagóga ako skladový priestor a podobne aj počas socializmu napríklad ako sklad nábytku, hnojiva, alebo stajne pre kone, čo sa značne podpísalo pod jej žalostný stav. V roku 2015 bolo zaregistrované Občianske združenie Na záchranu bytčianskej synagógy, ktoré je nezávislou neziskovou organizáciou, ktorá nepodlieha žiadnej politickej, náboženskej, finančnej, ani inej záujmovej skupine. Vzniklo s jediným cieľom dosiahnuť záchranu, rekonštrukciu, obnovu a sprístupnenie verejnosti národnej kultúrnej pamiatky bytčianskej synagógy.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

21. novembra 2022, 20:21:33

bottom of page