top of page
drevený kostolík bodružal

drevený kostolík bodružal

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.drevený kostolík bodružal - patrí k najstarším a zároveň k najlepšie zachovaným cerkvám východného obradu na Slovensku. Kostolík s veľkou kultúrno-historickou hodnotou sa nachádza v malej východoslovenskej obci Bodružal.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

371 mnm

bodružal

+421 903 982 293

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

voľne prístupný exteriér

.poplatok za vstup

voľne prístupný exteriér.sprievodca


chrám bol postavený v roku 1658, kedy v tomto regióne prevládala Lemkovská cirkev. Kostol sa nachádza na návrší nad obcou Bodružal v prekrásnom prostredí. Obec Bodružal sa nachádza 15 km od mesta Svidník smer Poľsko. Na okraji obce Krajná Poľana (pri potravinách) odbočíte doprava na Bodružal a za pár minút už budete pri kostolíku.


história a iné zaujímavosti o kostole


patrónom chrámu je biskup Mikuláš. Zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom chráme, kde boli jeho telesné pozostatky uložené do roku 1087, kedy boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari.

Chrám má zrubovú konštrukciu v tvare troch štvorcov symbolizujúcich Svätú Trojicu. Pozostáva z troch vežičiek cibuľového tvaru. Stavba je presne nasmerovaná na svetové strany – tiahne sa z východu na západ. Strechu chrámu a vežičiek tvoria precízne opracované drevené šindle.


veže na chráme sú vybudované tak, že sa postupne zväčšujú od východnej časti po západnú. Kostol bol stavaný na pieskovom kameni, ktorý bol koncom 20.storočia vymenený za betónový. Vonkajší vzhľad kostola nesie prvky byzantského sakrálneho umenia. Počas reštauračných prác sa podarilo zachrániť krásne barokové nástenné maľby v chráme. Maľby zachytávajú biblické príbehy, ako je napríklad apokalypsa, ukrižovanie atď. Zaujímavosťou ikonostasu je, že ako jediný známy ikonostas je maľovaný z oboch strán. Na zadnú stranu pôvodného ikonostasu zo 17. storočia bol v 18. storočí namaľovaný súčasný.


ikonostas je štvorradový na štyroch poschodiach. Hlavný, prvý rad obsahuje ikony - Krst Krista - Bohozjavenie, Bohorodičku s Ježišom na rukách, takzvanú Hodigitriu, Krista Učiteľa a patróna chrámu svätého Mikuláša. Druhý rad obsahuje dvanásť najväčších sviatkov liturgického roka s Poslednou večerou uprostred. Tretí, apoštolský rad, obsahuje ikony svätých apoštolov. V strede sa nachádza ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad obsahuje šesť medailónov s dvojicami postáv starozákonných prorokov. Uprostred je ikona Krista na kríži.


hlavný oltár nachádzajúci za ikonostasom je barokový. V spodnej časti oltára je ikona Krista padajúceho pod krížom.


neodlúčiteľnou súčasťou chrámu sú zvony. Na zvone je viditeľný rok 1759 ako znak prvej hlavnej rekonštrukcie chrámu. Tieto boli zvesené počas prvej svetovej vojny. Chrám nemal žiadny zvon až do konca druhej svetovej vojny. V roku 2008 bol chrám zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s ostatnými drevenými kostolíkmi na Slovensku. Vzadu nad chrámom sa nachádza pamätník na počesť 400 vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne a ich pozostatky sú uložené na miestnom cintoríne.


zaujímavosťou kostolíka je, že desiatky rokov slúžil na obrady dvoch cirkví – pravoslávnej i gréckokatolíckej. Dnes už slúži len gréckokatolíkom.


legenda


podľa jednej povesti počas druhej svetovej vojny preletel cez strechu do kostola granát, ktorý ale našťastie nevybuchol. V tom čase sa ľudia schovávali v lese pred vojnou. Jedna žena nabrala odvahu a granát vyniesla z chrámu. Tak zachránila kostol pred jeho nepeknou skazou.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:08:53

bottom of page