top of page
kaštieľ pečovská nová ves

kaštieľ pečovská nová ves

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.kaštieľ pečovská nová ves - obec Pečovská Nová Ves sa pyšní hneď niekoľkými pamiatkovo chránenými kaštieľmi. Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z roku 1319. Postupom času sa do nej dostali významné rody Péchy, Mariássy, alebo Bornemisza ktoré obývali kaštiele a kúrie v obci. Preto je Pečovská Nová Ves bohatá na pamiatky a historické objekty.

Okrem barokového kostola, klasicistickej synagógy či kaplnky sa tu zachovalo vyše 10 kaštieľov a kúrií. Takéto bohaté na pamiatky sú na Slovensku už len obce Liptovský Ján alebo Brezovica.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

350 mnm

pečovská nV

+421 51 4583 121

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

verejnosti neprístupný

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupný.sprievodca


ktoré kaštiele môžete v obci uvidieť ?


najvzácnejší z nich je „Ringov kaštieľ“ nachádzajúci sa na Ľutinskej ulici v severnej časti obce. Ide o renesančnú pevnostnú stavbu z polovice 16. storočia, ktorá mala pôvodne pravdepodobne charakter nížinného hradu, bola teda obohnaná vodnou priekopou. Z obranných prvkov kaštieľa sa zachovala mohutná nárožná veža a dodnes viditeľné strieľne. Najväčšou zvláštnosťou kaštieľa je fakt, že ide o šľachtickú stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Ringov kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi je momentálne v zlom stave, viditeľne chátra a nie je prístupný verejnosti.


kaštieľ „Bornemisza“ sa nachádza blízko hlavnej cesty na Kostolnej ulici. Areál kaštieľa tvoril udržiavaný park s krásnymi drevinami. Kaštieľ je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. Pôvodne bol majetkom rodu Péchy, meno dostal po poslednom majiteľovi ktorý sa do rodiny priženil. Avšak len nakrátko. Objekt bol po druhej svetovej vojne skonfiškovaný a využívaný na rôzne skladové a obytné účely. Posledným vlastníkom kaštieľa bol Istvan Bornemisza, syn Márie Péchy, dcéry hlavného župana Abovsko-turnianskeho Zsigmonda Péchyho. Po rozpade monarchie jeho rodina žila v Pečovskej Novej Vsi, kde vlastnila tri kaštiele a hospodárila na svojom rozsiahlom panstve. Otec Štefana bol odvlečený do ZSSR do gulagu, odkiaľ sa už nevrátil.


jeden z najväčších kaštieľov v obci Pečovská Nová Ves je „Kornhaizerov kaštieľ“, známy v dedine podľa posledného majiteľa žida Adolfa Kornhaisera, ktorý ho odkúpil od dedičov posledného vlastníka z rodu Pechi Ladislava. Nazvali ho „koneizer“ aby ho odlíšili od blízkeho Ringovho kaštieľa. Po roku 1918 kedy bol už dlhšie neopravovaný, bol rozdelený na veľa malých bytov. Nevhodnými úpravami sa kaštieľ, ku ktorému patril pekný park, plot, mal historické dvere a mnoho pekných fresiek, veľmi zmenil.


prízemný barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia „Mariášiovský kaštieľ“ sa tak volá po poslednom majiteľovi Jánovi Mariássym. Rod Péchy vlastnil kaštieľ až do medzivojnového obdobia, kedy ho odkúpili Bornemiszovci a cez ich dcéru Ilonu Bornemisza-Mariassy sa majetok dostal do držby rodiny Mariassyovcov. Aj keď tento kaštieľ nepatri medzi úplne najstaršie objekty v obci je najautentickejšie zachovaný, vyzerá takmer ako v čase výstavby. Jeho areál je sčasti ohradený historickým kamenným ohradovým múrom. V druhej polovici 19. storočia bol založený aj park pri kaštieli o rozlohe 1,5 ha.


v obci boli aj ďalšie dva kaštiele. Obidva kaštiele boli poškodené delostrelectvom v roku 1919 a postupne zanikli.


pár tipov pre turistov v okolí


spišská kapitula - katedrála svätého Martina - rímskokatolícka katedrála v Spišskej Kapitule, miestnej časti mesta Spišské Podhradie v okrese Levoča. Je katedrálnym chrámom spišskej diecézy a zároveň aj farským kostolom. Z architektonického hľadiska sa jedná o románsko-gotickú katedrálu, postavenú v prvej tretine 13. storočia.


kKamenický hrad - je zrúcanina hradu nad obcou Kamenica, ležiacou na severozápad od terajšieho okresného historického mesta Sabinov, na vápencovom brale, v pohorí Čergov.


kalvária prešov - komplex 14-ich barokových kaplniek a kostola, nachádzajúci sa na pahorku na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska. Pochádza z prvej polovice 18. storočia.


kaštieľ fričovce - elegantný renesančný kaštieľ zo 17. storočia, je prejavom vyvrcholenia obdobia výstavby kaštieľov na Slovensku. Fričovce sa môžu popýšiť jedným z najkrajších renesančných objektov na Slovensku. V bohatej a pestrej sgrafitovej výzdobe sa mu nevyrovná nijaká iná renesančná pamiatka na Slovensku. Okolo kaštieľa sa rozprestiera nádherný prírodne krajinársky park.


lačnovský kaňon - s vodopádom a zvláštnymi skalnými útvarmi, jaskyňu „Zlá Džura“ a pramene minerálnych vôd Salvator nájdete vo vzdialenosti 10 km od Kaštieľa Fričovce.


levoča -  35 km západne od Fričoviec. Od roku 2009 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:06:36

bottom of page