top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

622 mnm

kežmarok

+421 52 452 22 20

.bazilika povýšenia sv. kríža a zvonica kežmarok - jednou z dominánt Kežmarku a zároveň jedným z najväčších spišských kostolov je Bazilika Povýšenia sv. Kríža. Ide o prvú nemariánsku baziliku na Slovensku. Uprostred tejto baziliky stál až do konca 18. storočia mohutný kríž, ku ktorému sa viaže zaujímavá legenda. V bazilike sa nachádzajú relikvie sv. Filipa a sv. Jakuba. Pred chrámom stojí údajne najkrajšia spišská zvonica ukončená nádhernou bohato zdobenou atikou.

.otváracie doby

celoročne

voľne pristupná

.poplatok za vstup

dobrovoľné

bazilika a zvonica kežmarok

icon_hist_ZRÚCANINA.png
bazilika a zvonica kežmarok
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá k bazilike dostať ?


uprostred starého Kežmarku, na Hradnom námestí pod Kežmarským hradom, je parkovisko. Bazilika sa nachádza na Kostolnom námestí, vzdialenom vzdušnou čiarou od parkoviska pod hradom juhozápadne asi 500 metrov.


čo všetko môžete v bazilike a jej okolí vidieť ?


areál rímskokatolíckeho farského kostola sv. Kríža bol v stredoveku ohraničený opevnením, z ktorého sa dodnes zachoval nízky kamenný múr krytý šindľovou strieškou. Farský areál mal kedysi vlastné opevnenie. Severne od baziliky sa nachádza budova fary s priľahlým dvorom a hospodárskymi budovami. Budova fary stojí na mieste staršej gotickej stavby pochádzajúcej približne z 2. polovice 15. storočia. Z nej sa zachovala časť suterénu s kamenným obvodovým murivom a s gotickým kamenným portálom. Budova fary mala pôvodne vlastné opevnenie, z ktorého sa zachoval kamenný múr v západnej a severozápadnej časti. Súčasťou farského areálu je prízemná, pôvodne obytná, dnes hospodárska renesančná stavba z 2. polovice 16. storočia.


zariadenie kostola bolo kedysi omnoho bohatšie ale presné informácie o pôvodnom stave nie sú k dispozícii. Predpokladá sa že v kostole boli umiestnené zariadenia z okolitých zaniknutých kostolov. Najstarším zachovaným kusom interiérového vybavenia je truhlica na dokumenty a cennosti vytesaná z jedného kusa dreva. Steny boli vymaľované freskami ktoré boli počas obdobia reformácie zabielené. Oltáre boli neskôr rozobrané a odstránené z kostola, na želanie rodiny Thőkőyovcov, ktorú silne ovplyvnili dvorní kapláni naklonení myšlienke kalvinizmu. Kostol znovu začala spravovať cirkev a od roku 1673 sa začali stavať nové oltáre.


trochu z histórie


chrám má svoje počiatky už v slovanskej osade. Najstaršie kamenné časti kostola sú z polovice 13. storočia. Prvá zachovaná písomná správa o kostole sv. Kríža pochádza až z roku 1383, kedy je horný Kostol sv. Kríža definitívne označovaný ako jediný farský kostol na území mesta. V listine sa spomína, že na mieste dnešného Kostola sv. Kríža bola kedysi drevená kaplnka.


pôvodný kostol prešiel mnohými zmenami a úpravami. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby v rokoch 1444 až 1498 urobenej na mieste staršieho farského kostola, ktorý v roku 1443 vyhorel. V kostole sa nachádza viacero oltárov. Vizitácie z rokov 1709 a 1731 zhodne uvádzajú počet oltárov 14, čo bolo porovnateľné s Levočou alebo Bardejovom. Neskôr sa však počet oltárov znižoval ale boli aj doplnené nové. V rokoch 1912 a 1931 osadili v sankturáriu farebné vitráže, ako dary spolkov a kežmarských občanov.


v roku 1998 bol kostol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený a ozdobený titulom BASILICA MINOR. Stal sa zároveň prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.


legenda


uprostred kostola, až do konca 18.storočia stál Kríž ku ktorému sa viaže jedna legenda uvádzaná v literatúre už v prvej polovici 17. storočia. V čase keď Thökölyovci sympatizovali s kryptokalvínmi , chceli dať odstrániť tento Kríž. Vtedy socha údajne po nemecky prehovorila: „Keď si ma, ó človeče, tu nepriniesol, neodnášaj ma stadiaľ preč.“ Túto legendu svorne zaznačili tak katolícki ako aj evanjelickí historici. Socha zostala na svojom mieste do konca 18.storočia.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:44:30

bottom of page