lista s ornamentom.png

SPIŠ - DREVENÝ KOSTOLÍK KEŽMAROK

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Drevený kostolík Kežmarok
Drevený kostolík Kežmarok

Drevený kostolík Kežmarok
Drevený kostolík Kežmarok

1/1
icon_STARS 5.0.png

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL V KEŽMARKU - patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Zapísaný je v Unesco v súbore Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Je to nádherná kultúrna pamiatka, na Slovensku sa ich zachovalo päť a zo všetkých má najkrajší interiér.

REGIÓN: ► SPIŠ a PIENINY

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

<poiNadmV>

<poiLokalita>

<poiPhone>

00_3d_mapka_slovensko.png

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.25.03.05

DREVENÝ KOSTOLÍK KZMAROK

25-00-24-G-SPIŠ-SPIŠSKÝ_HRAD.png

XPLÓR eSHOP

1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png
icon_hist_HRAD.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

29. apríla 2021, 14:52:05

OTVÁRACIE DOBY

Máj - Október

Pondelok - Sobota

November - Apríl

Utorok - Piatok


09:00 - 17:00


10:00 - 16:00

POPLATOK ZA VSTUP

3,00 €

3,00 €

2,00 €

1,50 €

1,50 €

Dospelí

Seniori

Študenti

Deti do 15r

ZŤP

SPRIEVODCA


Drevený artikulárny kostol nájdete priamo v meste Kežmarok na ulici Hviezdoslavova. Blízko kostola sa nachádza viacero parkovacích miest.


Pár faktov o kostole


Záznamy o tom ako vyzeral prvý artikulárny kostol sa nenašli. Zachovala sa len neskororenesančná krstiteľnica a kamenné epitafy. Tento kostol bol postavený v čase náboženskej neslobody za hradbami mesta a okolo neho bol múr, ktorý neskôr zbúrali. Kostol má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža a celý je z červeného smreku aj klince, skoby a kliny boli drevené. Neskôr, keď ho opravovali, základy postavili z betónovej tehly. Kostol v roku 1717 za tri mesiace postavili do dnešnej podoby.

Na stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci ako aj obyvatelia iných miest. Hlavným staviteľom bol Juraj Muttermman z Popradu. Kostol bol postavený v ľudovom baroku. Veľká klenba sa opiera o štyri točité stĺpy a obvodové múry. Nachádzajú sa tu štyri prístavby v rohoch a šesť drevených chórov. V kostole sa nachádza aj niekoľko vitrážových okien, na ktorých sa nachádzali nábožné motívy a donačné nápisy, ktoré sa pri oprave poškodili. Fasáda bola hlinená mazanica s plevami a uchytená na drevených kolíkoch, ktoré použili aj pri rekonštrukcii a bolo to 35 000 dubových kolíkov. Kostol pokryli sedlovou šindľovou strechou, na ktorej bola aj vežička, ale neskôr ju odstránili z dôvodu statiky.


Interiér kostola je barokový. Nad oltárom sa nachádza obraz Svätej trojice a maľba na strope znázorňuje modré nebo s oblakmi, dvanástimi apoštolmi a štyrmi evanjelistami a zhotovil ju levočský maliar Mayer. Oltár zhotovil Ján Lerch, bol pozlátený, premaľovaný a námetom bola Kalvária. Po stranách je Mojžiš a Áron. Pôvodná podlaha v kostole bola hlinená, ale nahradila ju drevená , do ktorej dali kamenné epitafy, neskôr pod lavice dali kamenné kocky.

Podľa dohody malo byť v kostole päť chórov, ale nakoniec je ich v kostole šesť. Mládenecký chór zobrazuje starý zákon a naplnenie výjavov v novom zákone. Dievčenský chór, na ktorom sú drevorezby hlavičiek anjelov. Prechodový, na ňom je obraz- predaj Jozefa bratmi do Egypta. Oltárny chór, nachádza sa na východnej strane. Prvý organový chór je pre kantora a organistu a zdobia ho anjeli hrajúci na rôznych nástrojoch. Druhý organový chór je pre spevákov a zdobí ho drevorezba.

Organ postavil Vavrinec Čajkovský a mal 12 registrov. O pár rokov organár zo Spišskej Novej Vsi Martin Korabinský organ zväčšil a pripojil ďalší organ so 6 registrami. Nakoniec vznikol dvojmanuálový organ s 18 registrami.


Zaujímavosť na záver


Na stavbu kostola sa robila zbierka a vybrali sa ju uskutočniť dvaja mešťania, vyzbieralo sa 792 uhorských zlatých, keď sa odčítali ich náklady na cestu zostalo 274 uhorských zlatých. Náklady na kostol boli 5 000 uhorských zlatých, preto pomáhali aj bohaté rodiny z Kežmarku. Staviteľov vyplácali nielen peniazmi, ale aj naturáliami.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE