top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

625 mnm

kežmarok

+421 52 449 21 35

.drevený kostolík kežmarok - patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Zapísaný je v Unesco v súbore Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Je to nádherná kultúrna pamiatka, na Slovensku sa ich zachovalo päť a zo všetkých má najkrajší interiér.

.otváracie doby

máj - október

pondelok - sobota

november - apríl

utorok - piatok


09:00 - 17:00


10:00 - 16:00

.poplatok za vstup

5,00 €

5,00 €

2,50 €

2,50 €


dospelí

seniori

študenti

deti do 15r


drevený kostolík kežmarok

icon_hist_ZRÚCANINA.png
drevený kostolík kežmarok
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


drevený artikulárny kostol nájdete priamo v meste Kežmarok na ulici Hviezdoslavova. Blízko kostola sa nachádza viacero parkovacích miest.


pár faktov o kostole


záznamy o tom ako vyzeral prvý artikulárny kostol sa nenašli. Zachovala sa len neskororenesančná krstiteľnica a kamenné epitafy. Tento kostol bol postavený v čase náboženskej neslobody za hradbami mesta a okolo neho bol múr, ktorý neskôr zbúrali. Kostol má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža a celý je z červeného smreku aj klince, skoby a kliny boli drevené. Neskôr, keď ho opravovali, základy postavili z betónovej tehly. Kostol v roku 1717 za tri mesiace postavili do dnešnej podoby.


na stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci ako aj obyvatelia iných miest. Hlavným staviteľom bol Juraj Muttermman z Popradu. Kostol bol postavený v ľudovom baroku. Veľká klenba sa opiera o štyri točité stĺpy a obvodové múry. Nachádzajú sa tu štyri prístavby v rohoch a šesť drevených chórov. V kostole sa nachádza aj niekoľko vitrážových okien, na ktorých sa nachádzali nábožné motívy a donačné nápisy, ktoré sa pri oprave poškodili. Fasáda bola hlinená mazanica s plevami a uchytená na drevených kolíkoch, ktoré použili aj pri rekonštrukcii a bolo to 35 000 dubových kolíkov. Kostol pokryli sedlovou šindľovou strechou, na ktorej bola aj vežička, ale neskôr ju odstránili z dôvodu statiky.


interiér kostola je barokový. Nad oltárom sa nachádza obraz Svätej trojice a maľba na strope znázorňuje modré nebo s oblakmi, dvanástimi apoštolmi a štyrmi evanjelistami a zhotovil ju levočský maliar Mayer. Oltár zhotovil Ján Lerch, bol pozlátený, premaľovaný a námetom bola Kalvária. Po stranách je Mojžiš a Áron. Pôvodná podlaha v kostole bola hlinená, ale nahradila ju drevená , do ktorej dali kamenné epitafy, neskôr pod lavice dali kamenné kocky.


podľa dohody malo byť v kostole päť chórov, ale nakoniec je ich v kostole šesť. Mládenecký chór zobrazuje starý zákon a naplnenie výjavov v novom zákone. Dievčenský chór, na ktorom sú drevorezby hlavičiek anjelov. Prechodový, na ňom je obraz- predaj Jozefa bratmi do Egypta. Oltárny chór, nachádza sa na východnej strane. Prvý organový chór je pre kantora a organistu a zdobia ho anjeli hrajúci na rôznych nástrojoch. Druhý organový chór je pre spevákov a zdobí ho drevorezba.


organ postavil Vavrinec Čajkovský a mal 12 registrov. O pár rokov organár zo Spišskej Novej Vsi Martin Korabinský organ zväčšil a pripojil ďalší organ so 6 registrami. Nakoniec vznikol dvojmanuálový organ s 18 registrami.


zaujímavosť na záver


na stavbu kostola sa robila zbierka a vybrali sa ju uskutočniť dvaja mešťania, vyzbieralo sa 792 uhorských zlatých, keď sa odčítali ich náklady na cestu zostalo 274 uhorských zlatých. Náklady na kostol boli 5 000 uhorských zlatých, preto pomáhali aj bohaté rodiny z Kežmarku. Staviteľov vyplácali nielen peniazmi, ale aj naturáliami.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:44:32

bottom of page