top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

621 mnm

kežmarok

+421 52 466 01 11

.evanjelický kostol kežmarok  - kostol Najsvätejšej Trojice, alebo Drevený artikulárny kostol v Kežmarku patrí medzi najstaršie pamiatky v Kežmarku. Bol postavený v roku 1717. Drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice, je od júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

evanjelický kostol kežmarok

icon_hist_ZRÚCANINA.png
evanjelický kostol kežmarok
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


uprostred starého Kežmarku, na Hradnom námestí pod Kežmarským hradom, je parkovisko. Kostol Najsvätejšej Trojice sa nachádza na Kostolnom námestí, vzdialenom vzdušnou čiarou od parkoviska pod hradom juhozápadne asi 500 metrov.  Nájdete ho vzdušnou čiarou asi 600 metrov južne od Baziliky a Kežmarskej zvonice.


trochu z histórie


kostol Najsvätejšej Trojice je vzácny najmä tým, že napriek všetkým okolnostiam pri jeho vzniku a obmedzeniam pri jeho výstavbe sa zachoval v takmer pôvodnej forme dodnes. Artikuly z roku 1681 ktoré vydal cisár na podnet povstania uhorskej šľachty, ktoré viedol kežmarský rodák a majiteľ miestneho hradu Imrich Thököly. Tieto artikuly umožnili výstavbu evanjelických kostolov v určitých stoliciach a mestách Uhorska. Kostoly však nemali takmer žiadny základ, použitý materiál pre výstavbu malo byť výlučne drevo, poloha kostolov musela byť mimo mestských hradieb. Toto predurčovalo chrámom krátku životnosť. Artikuly navyše povoľovali výstavbu iba obmedzeného množstva chrámov v počte 38. Drevený kostol Najsvätejšej Trojice bol v minulosti viackrát opravovaný. Od roku 1892 bol zaradený medzi pamiatky, chránené štátom.


z takto postavených kostolov z konca 17. a začiatku 18. storočia sa do súčasnosti podarilo prežiť piatim a to v Hronseku, Istebnom, Kežmarku, Leštinách a Paludzi, z ktorej bol kostol premiestnený pri budovaní Liptovskej Mary do Svätého kríža. Pre ich svetovú jedinečnosť, historickú hodnotu je väčšina z nich zapísaná v zozname UNESCO.


kostol v Kežmarku je dodnes aktívnym miestom stretávania sa evanjelikov pri nedeľných Službách Božích. Pre svoju skvelú akustiku slúži aj ako koncertná sieň.


pár tipov pre turistov v okolí


kežmarská zvonica -  Okrem dreveného evanjelického artikulárneho Kostola Najsvätejšej Trojice je jednou z dominánt Kežmarku a zároveň jedným z najväčších spišských kostolov Bazilika Povýšenia sv. Kríža. Ide o prvú nemariánsku baziliku na Slovensku, ktorá svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie na Spiši. Pred chrámom stojí údajne najkrajšia spišská zvonica, ktorá bola v minulosti vyzdobená zlatom. Dnes je považovaná za najstaršiu renesančnú zvonicu – kampanilu na Slovensku.


kežmarský hrad - je hrad v Kežmarku, ktorý stojí na mieste kostola z 13. storočia. Ten bol v roku 1462 prestavaný na hrad a v 17. storočí na zámok.


belianska jaskyňa - je jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa v Tatranskom národnom parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Leží v oblasti severného svahu Kobylieho vrchu pri osade Tatranská Kotlina približne  15 km od Kežmarku.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:42:45

bottom of page