top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

490 mnm

spišské podhradie

+421 53 454 13 36

.spišská kapitula – sa nachádza na svahu nad obcou Spišské Podhradie, hovoria jej aj „Slovenský Vatikán“. Najväčšou dominantou Spišskej kapituly je Katedrála sv. Martina. Spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského hradu bola zapísaná ako kultúrna pamiatka do Zoznamu Svetového dedičstva Unesco. Prvá písomná zmienka je z 12. storočia, kedy bola sídlom spišského prepoštu.

.otváracie doby

január - marec

pondelok - piatok

sobota

nedeľa


09:20 - 14:30

na objednávku

zatvorené


.poplatok za vstup

2,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

dospelí

študenti

deti

seniori

spišská kapitula

icon_hist_ZRÚCANINA.png
spišská kapitula
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


v minulosti bola sídlom spišského biskupstva a tiež jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Kedysi sa tu nachádzala kapitulská škola, neskôr gymnázium a v 18. storočí to bolo bohoslovecké učilište. Spišská kapitula bola samostatná obec, ale od roku 1948 je súčasťou Spišského podhradia.


západne od katedrály stál kláštor benediktínov a neskôr tam postavili kostol Panny Márie (ktorý bol známy ako procesiová kaplnka) a kaplnku sv. Ondreja. Tieto obidve stavby po čase zbúrali.


oproti katedrále stojí barokovo upravený biskupský palác, ktorý vznikol prestavaním prepoštského paláca a bol stavaný spolu s katedrálou. V minulosti sa tu nachádzal aj francúzsky park, do ktorého sa vchádzalo cez Hodinovú vežu, ktorá stojí aj dnes.


na východe dnešnej Spišskej Kapitule stojí tzv. kanonie kapitulských kanoníkov, sprístupnené jedinou cestou.


najvýznamnejšou stavbou je tu neskororománska Katedrála sv. Martina. V súčasnosti je sídelným chrámom spišského biskupa. Pôvodný kostol sa od súčasného veľmi odlišoval. Katedrálu postavili v 13. storočí, vtedy sa tam usadil Koloman, ktorý bol synom kráľa Ondreja II. a od vtedy prešla niekoľkými prestavbami. Je to nádherná trojloďová stavba s dvoma vežami, nádherným gotickým presbytériom a sakristiou. O storočie neskôr k nej pristavali kaplnku Corpus Cristi, neskôr ju prestavali a dostala vzhľad dnešnej kaplnky. Taktiež aj katedrála bola v minulosti barokovo upravovaná. Bolo tu 13 oltárov a neskôr pribudli ďalšie. Sú to skriňové oltáre so súsošiami a veľkými tabuľovými obrazmi, ktoré majú najväčšiu hodnotu, no neskôr ich premaľovali a znížili tým umeleckú hodnotu. Pôvodných sa zachovalo len päť oltárov.


medzi súčasné oltáre patrí aj hlavný oltár, ktorý dal zrejme zhotoviť Matej Korvín. Z pôvodného sa zachovali po regotizácii krídľové tabule, nachádzajú sa tu sochy Panny Márie so sv. Martinom. Na štyroch tabuliach sú zobrazení kráľovskí svätci a celý oltár zobrazuje Pašiový cyklus. Ďalší je oltár Poklony troch kráľov, ktorý znázorňuje poklonu troch kráľov Ježišovi a jeho rodine. Oltár smrti Panny Márie, znázorňuje Pannu Máriu upadajúcu v mdlobách do rúk sv. Jána Evangelistu, obklopenú apoštolmi. Oltár sv. Michala Archanjela, zobrazuje svätca ako vážiča duší pri poslednom súde. Ďalej je to oltár Svätého kríža, zobrazuje ukrižovanie Krista a oltár Piety. Najmladší je oltár Božského srdca Ježišovho a pochádza zo začiatku 20. storočia.


najvzácnejší je oltár Korunovania Panny Márie, ktorý sa nachádza v Kaplnke Zápoľských. Zobrazuje oslavu Kristovej matky a dotvára Mariánsky cyklus malieb. Pri zatvorení tabúľ sa nám zobrazia Kristove pašie. Táto kaplnka je doslova skvostom gotickej architektúry na Slovensku.


v interiéri je aj kamenná plastika Bieleho leva s knihou v predných labách, je to románska plastika, ktorých sa zachovalo veľmi málo. Nachádzajú sa tu kanonické lavice, neogotická spovednica a krstiteľnica. Kostol má tri organy, vo svätyni je malý organ, ktorý slúžil pri spievaní hodiniek a ďalší je v kaplnke Zápoľských. Vo veži Katedrály sa nachádza zvon Urban, je to dielo spišskonovomeského zvonolejára Jána Weygela z roku 1426.


veľmi vzácna je tam freska z 13. storočia, ktorá zobrazuje korunováciu kráľa Karola Róberta Pannou Máriou a malým Ježiškom, ktorá je pravdepodobne dielom talianskeho umelca z dvora Anjuovcov z Neapola a dal ju namaľovať spišský prepošt Henrich. Je jedinou stredovekou nástennou maľbou, ktorá sa zachovala. V podkroví sa nachádzajú zvyšky nástenných malieb zo 14. storočia.


okná sú vyplnené vitrážami a znázorňujú život sv. Martina a sv. Juraja. V kaplnke Zápoľských sa nachádzajú staršie okná a tie znázorňujú tému Najsvätejšej sviatosti oltárnej.


zaujímavosti


katedrála sv. Martina je svojou neskororománskou a gotickou architektúrou unikátna na Slovensku, kvôli riešeniu trojloďovej pseudobaziliky s priečnou loďou.

Vzácna freska, ktorá znázorňuje korunováciu Karola Róberta, jej časť je zachytená na poštovej známke.


samotná Katedrála sv. Martina je tiež zobrazená na poštovej známke.


v 17. storočí tu bola vybudovaná asi najstaršia kalvária u nás. Kaplnky boli po našom území rozmiestnené tak, aby pripomínali Jeruzalem v čase Ježiša Krista – Spišský Jeruzalem.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:43:02

bottom of page