top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

436 mnm

spišská nová ves

+421 53 429 82 93

.kostol nanebovzatia panny márie spišská nová ves – pôvod kostola siaha do 14. storočia, kde slúžil ako kaplnka pri špitáli, hlavne pre slovenské obyvateľstvo, odtiaľ je názov Slovenský kostol. Zo severnej časti bola ku svätyni pristavená sakristia, pôvodne to bola kaplnka zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi a zo severnej strany kostola bola pristavená ďalšia kaplnka a tá bola zasvätená sv. Barbore. Kostol má jedinečnú neogotickú 87 metrovú vežu, ktorá je najvyššia na Slovensku. Postavená bola v rokoch 1893 – 1894 podľa prof. Imricha Steindla a v roku 2008 bola zapísaná do Knihy slovenských rekordov.

.otváracie doby

celoročne

voľne pristupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

kostolná veža spišská nová ves

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kostolná veža spišská nová ves
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa k nemu dostanete?


kostol sa nachádza v centre mesta na Radničnom námestí a prídete k nemu z námestia cez Levočskú bránu Provinčného domu.


v interiéri kostola sa nachádza niekoľko vzácnych umeleckých diel. Najcennejšie je súsošie Ukrižovnia – Kríž. Znázorňuje Sedembolestnú Pannu Máriu a sv. Jána, patrí medzi najvýznamnejšie diela Majstra Pavla z Levoče .


zaujímavým je aj portál na južnej strane, hlavne tympanóm, ktorý znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie, patrí medzi najstaršie plastiky na Slovensku.


v svätyni nad sakristiou visí obraz znázorňujúci umučeného Krista a Bolestnú Pannu Máriu a je dielom Majstra Mikuláša z Levoče.


hlavný gotický oltár nahradili renesančným. Terajší oltár zhotovili v Tirolsku v roku 1886 v dielni majstra Dominika Demetza z Groden – St. Ulrichu počas veľkej reštaurácie kostola. Pôvodné bočné oltáre sa nezachovali a tie terajšie vyhotovil rezbár Július Fuhrmann. Presbytérium (svätyňa) má bohatú hviezdicovú klenbu, ktorá je v barokovom slohu. Pomaľovaná je motívmi Ducha sv. a anjelov a maľoval to Félix Daberta. Chór je ozdobený klasicistickou šťukovou výzdobou a kazateľnicu zhotovil spišskonovoveský rezbár Július Fuhrnabba.


zaujímavosti a tipy


veža kostola okrem svojej výšky má najviac hodinových ciferníkov. Na štyroch stranách veže je ich 7 (pozostatok gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prestavaná). Zvláštnosťou je, že tieto ciferníky poháňa jeden hodinový stroj. Kvôli nemu dostali Spišiaci prívlastok „šlepi“. Z veže je nádherný výhľad na mesto a okolie. Výstup si môžete dohodnúť v TIC (turistické informačné centrum).

Je zaujímavá aj najvyššie položenou zvonicou. Nachádza sa tu 5 zvonov. Najstarší je tzv. Šmertny zvon a má priemer 92 cm a od zvonolejára Jána Wágnera. Zvon Urban s priemerom 206 a váhou 2 576 kg a zvon Conkordia s priemerom 164 cm a váhou 2576 sú najväčšie a odlial Andreas Schaudt z Budapešti. V roku 1930 bol odliaty zvon Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm a sú dielom zvonolejára Fischera z Trnavy.


okrem ciferníkov a zvonov sú na veži umiestnené aj drevené sochy vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Ide o štyroch evanjelistov a sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna.


v kostole nájdeme aj niekoľko vzácnych klenotov. Relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallicusa zo Sieny z prvej police 14. Storočia je 42 cm vysoký. Pacifikály z 15.storočia, monštrancia od košického zlatníka Antónia zo zač.16.stor. Kalich od Jána Kolbenhayera z Levoče, je 25 cm vysoký z pozláteného striebra. Bronzová krstiteľnica, ktorej časť pripisujú gotickej dielni Majstra Konráda a výzdoba má motív Ukrižovania, mužských hláv a okrídlených anjelov.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:45:54

bottom of page