top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

620 mnm

spišská belá

+421 52 468 05 17

.kostol a zvonica strážky - neskorogotický kostol sv. Anny, renesančná zvonica spolu s renesančným kaštieľom, tvoria významný komplex Národných kultúrnych pamiatok v Spišskej Belej, jej časti Strážky.

.otváracie doby

celoročne

voľne pristupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

kostol a zvonica strážky

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kostol a zvonica strážky
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu a zvonici dostať ?


strážky ležia na ľavom brehu rieky Poprad a v súčasnosti sú južnou mestskou časťou Spišskej Belej. V tejto časti mesta sa nachádza unikátny súbor stavieb, ktoré sú od roku 1970 Národnými kultúrnymi pamiatkami. Jednou zo stavieb je rímsko-katolícky kostol sv. Anny.


čo všetko môžete v kostole, zvonici a ich okolí vidieť ?


výstavba kostola spadá na koniec 15. storočia. V tomto období boli Strážky v držbe rádu Kartuziánov. Celá stavba má neskorogotický charakter, v duchu ktorého sa nesie aj vnútorná výzdoba v podobe nástenných malieb a mobiliár.

Zvonica je typickým reprezentantom svojho druhu, má torzovite zachovalú bohatú ornamentálnu výzdobu v technike obráteného sgrafita. Stavba je z konca 16. storočia, má štvorcový pôdorys, sgrafitová výzdoba je datovaná rokom 1629. Na nárožiach je zvonica zdobená bosážou , štítky na atike sú subtílnejšie ako v Spišskej Belej a sú zdobené sgrafitom. V úrovni prvého nadzemného podlažia sa vstupuje do priestoru zvonice po drevenom schodisku cez kamenný portálik v osi prvého okna sprava. V tej istej osi sa na prízemí nachádza ešte jeden vstupn cez jednoduchý kamenný portálik so zalomeným oblúkom. Staviteľom zvonice, ktorá stojí v areáli kostola sv. Anny bol Ulrich Meterer.


kaštieľ v Strážkach stojí hneď oproti kostola sv. Anny a je skvostnou ukážkou renesančnej architektúry na Slovensku. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený spolu s priľahlým parkom v roku 1963. V kaštieli sa v súčasnosti nachádzajú expozície SNG.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:44:40

bottom of page