top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

786 mnm

levoča

+421 53 451 3763

.mariánska hora levoča – je dominantou Levoče a týči sa nad ňou vo výške 781 m a je to najstaršie a najvýznamnejšie pútnické miesto na Slovensku. Ľudia sem prichádzajú so svojimi radosťami a bolesťami, aby sa zverili a vyžalovali Matke Božej. V roku 1984 Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil kostol na malú baziliku a o rok neskôr pri jeho návšteve na Slovensku tam bola najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo približne 650 000 pútnikov. Púť tu býva každý rok prvú júlovú nedeľu.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

mariánska hora levoča

icon_hist_ZRÚCANINA.png
mariánska hora levoča
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dostať na Mariánsku horu?


najznámejšie pútnické miesto Slovenska sa nachádza len kúsok od mesta Levoča. Na samotný vrch Mariánskej hory vedie úzka asfaltová cesta, prídete na parkovisko, ktoré sa nachádza pred zákazom vjazdu. Odtiaľ musíte pokračovať už po vlastných, ale k bazilike to už nemáte ďaleko len cca 300 metrov.


počas hlavnej púte je však toto miesto veľmi rušné. Vtedy je možné ísť na horu len pešo alebo kyvadlovou dopravou, ktorá je prevažne pre starších alebo chorých. Počas hlavnej púte odporúčame zaparkovať auto na parkovisku priamo v meste Levoča a vydať sa na púť na Mariánsku horu. Z mesta je pútnické miesto vzdialené približne 6 km.


od jari do jesene tu organizujú púte pre seniorov, vojakov, deti, bohoslovcov, zdravotne postihnutých, rodiny a iné. Počas celého roka tu bývajú Fatimské soboty, konajú sa tu bohoslužby vždy v prvú sobotu v mesiaci. V zimnom období sa tu sv. omše nekonajú.


ako vzniklo pútnické miesto?


srcheológovia našli za horou hradisko Burg - Hrad, ktoré bolo pravdepodobne útočisko obyvateľov pred pustošením krajiny Tatármi. Spišiaci tu pod hradiskom postavili kaplnku ako prejav vďaky za záchranu životov počas vpádu Tatárov. Každý rok tu boli procesie, ktorých sa zúčastňovali aj obyvatelia vedľajších obcí a takto vznikla pútnická tradícia.


v 14. storočí prišli františkáni, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. V roku 1470 kostol zväčšili. Bol však aj v žalostnom stave, preto ho farár Servác prestaval a kostol dostal aj krásnu gotickú sochu milostivej Panny Márie. Púte na Mariánsku horu pokračovali aj počas reformácie.


veľké oživenie nastalo po rekatolizácii, kedy sa konala v roku 1671 prvá veľká púť na horu. O dva roky neskôr dostala Mariánska hora odpustkovú listinu od pápeža. Kostol bol niekoľkokrát prebudovaný a rozšírený o ďalšie kostoly. Farár Śtefan Gyôrffy vybudoval druhý kostol a tretí postavil levočský farár Ján Ehrnsperger. Neskôr tam postavili aj kaplnku pre grékokatolíkov. V roku 1906 z milodarov začali stavať dnešný pútnický kostol, ktorý dokončil farár Jozef Krššák. V roku 1922 ho posvätil biskup Ján Vojtaššák – kandidát na blahorečenie.


hlavný oltár ostala aj naďalej zdobiť gotická socha Panny Márie z druhej polovice 15. storočia, ktorá tu stojí ako symbol mariánskych pútí.


na Mariánskej hore sa okrem hlavného kostola nachádza aj kaplnka, pútnický a exercičný dom, z juhu baziliky je postavený oltár a zo severu kaplnka Panny Márie s vyvierajúcim prameňom a pred vstupom do baziliky stojí socha sv. Jána Nepomuckého. Keď sa vyberiete pešo k bazilike na Mariánsku horu, pôjdete Alejou Jána Pavla II s piatimi kaplnkami, ktoré pripomínajú veľmi dôležité udalosti zo života Panny Márie (Sv. Anna, Zvestovanie, Panna Mária s dieťaťom, Pieta a Nepoškvrnené počatie).


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:43:48

bottom of page